නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

මීමුරේ කොබෝ­නිල්ල පාලම
    පණ්ඩිතයනට ඒදණ්ඩේ යන්නට බැරියැයි කතාවක් ඇත. එසේ වුවත් අපේ රටේ දුෂ්කර ගම්මාන රැසක බාල තරුණ මහලු ජනතාව ඒදඬු, වැල් පාලම් හරහා වසර 50 - 60ක්ම තම ජීවිත අවශ්‍යතා සඳහා එහා මෙහා ගියේ තම ජීවිතය පරදුවට තබමිනි. මේ පිළිබඳව වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පත්වූ විගසම අවධානය යොමු කර ඒ සඳහා වෙනම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළේය. සෞභාග්‍යවත් රටක් ඇති කිරීම පිණිස ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා එක්ව...
25 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ