විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

අප මේ වන විට පසුකරමින් සිටින්නේ ඉතාම දුෂ්කර අවධියකි. ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර ඉන්ධන, ගෑස් මෙන්ම ඖෂධ පවා හිඟවී ඇති වටාපිටාවක මිනිසුන් දුෂ්කර ජිවිත ගෙවමින් සිටී. රාජ්‍ය ආදායම වියදම පියවා ගැනීම කිසිසේත් සමත් නොවන වාතාවරණයක් මත රටේ ආර්ථිකය පවතින්නේ දැඩි අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකය. අපේ රටේ මේ ආර්ථීක වාතාවරණය ඇතිවීමට දීර්ඝකාලීන හේතු පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිය...
21 මැයි, 2022
Subscribe to විදෙස්