විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

පසුගිය දින කිහිපයේ ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රීත වෙරළ කලාපයට මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමු වූයේ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න හේතුවෙනි. යම් හෙයකින් නෞකාවේ අන්තර්ගව තිබූ ඛනිජ තෙල් මුහුදු ජලයට මුසු වූවානම් ලෝක ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ දරුණුතම පරිසර හානි අතරින් එකක් බවට එය පත්වනු ඇති බව පරිසර විද්‍යාඥයන්ගේ මතය විය. කෙසේ වුවද අප වාසනාවන්ත වූයේ කිසිඳු තෙල් කාන්දුවකින් තොරව නෞකාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to විදෙස්