විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

  දින තිහක කාලයක් පුරා කෝවිඩ් තෙවැනි රැල්ලෙන් බැට කෑ ඉන්දියාව මේ වන විට දෛනිකව වාර්තා වන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව කිසියම් අන්දමකින් පාලනය කර ගැනීමට සමත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ. එහෙත් සිහි කැඳවිය යුතුව ඇත්තේ එය කිසියම් අන්දමක පාලනයක් මිස සාර්ථකත්වයක් නම් නොවන බවයි. තින තිහක කාලයකට පසු මහාරාෂ්ට ප්‍රාන්තයෙන් පමණක් දිනකට වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 දක්වා අඩු වන විට පසුගිය මැයි...
8 මැයි, 2021
Subscribe to විදෙස්