විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

පසුගිය ඉරිදා කියුබාවට විශේෂ දිනයක් විය. ඒ 1950 කියුබානු විප්ලවයෙන් පසු ඇති වූ විශාලතම ජනතා විරෝධතා ව්‍යාපාරය එදින දියත් කෙරුණු බැවිනි. එදින හවානාද ඇතුළුව කියුබාවේ නගර කිහිපයකම ජනතා විරෝධතා ක්‍රියාත්මක වූ අතර එම විරෝධතා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සිදු කෙරෙන ජනතා විරෝධය දැක්වීම් ලෙස හඳුන්වා තිබිණි. මේ විරෝධතා ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධතා වුවද ඒවාට සහභාගී වී සිටියේ සංඛ්‍යාවෙන් සුළු පිරිසක්...
24 ජූලි, 2021
Subscribe to විදෙස්