ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

බයෝසිස්ටම්ස් ටෙක්නොලොජීස් ලිමිටඩ් යනු, දඹුල්ල පැල්වෙහෙරේ පිහිටි අක්කර දහයක් පුරා විහිදුණු, CIC කෘෂි ව්‍යාපාර සමූහයේ අනුබද්ධ, දේශීය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතනයකි. 2016 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම දේශීය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතනයෙන් අද වන විට බයෝකාබන් කාබනික කැට පොහොර, බයෝකාබන් හයිබ්‍රිඩ් කැට පොහොර සහ මුහුදු පැළෑටිවලින් නිෂ්පාදනය කරන ඉකෝ ෆර්ට් වැනි සාර්ථක කාබනික පොහොර වර්ග...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to ව්‍යාපාරික