ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

  අයිඩියල් මෝටර්ස් විසින් ‘Ideal Moksha’ නමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත පළමු පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථය වෙ‍ෙළඳපොළට හඳුන්වා දීම 2022 ජුලි 28 ජයික් හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණ. ලෝකය පුරා ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් දිනූ ඔස්ටින් මිනි මොක් රථයෙන් ආභාසය ලබා නිපදවනු ලැබූ Ideal Moksha ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ වෙ‍ෙළඳපොළ තුළ පෙරළියක් ඇති කරන්නට සමත් මෝටර් රථයකි. එමෙන්ම, වර්තමානයේ...
13 අගෝස්තු, 2022
Subscribe to ව්‍යාපාරික