ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

Dialog Axiata PLC, MAS Holdings, Hemas Holdings PLC, සර්වෝදය ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරය හා PwC Sri Lanka එක්ව රටේ පවතින අභියෝගාත්මක ආර්ථික තත්වය හමුවේ පීඩාවට පත් පවුල් සහ ප්‍රජාවන් වෙත හදිසි සහන බෙදාදීමේ අරමුණින් යුතුව ආරම්භ කරන ලද ‘මනුදම් මෙහෙවර’ වැඩසටහන සමඟ CBL සමූහය එක්වීම පසුගියදා සිදුවිය. එහි බෙදාහැරීමේ සහකරු සර්වෝදය හා විගණන සහකරු PwC Sri Lanka ඇතුළු සම අදහස් ඇති...
21 මැයි, 2022
Subscribe to ව්‍යාපාරික