ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

    ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇසුරුම් නිෂ්පාදකයා වන UniDil සමූහ ව්‍යාපාරය, සිය විශිෂ්ට ව්‍යාපාර ගමනේ තවත් සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීමට වඩාත් සුදුසුම ආයතන 40 අතරට Work Place International ආයතනය විසින් නම් කරන ලදී. මානව සම්පත් සම්බන්ධතා හා සංවර්ධනය සම්බන්ධව සිදුකරන ලොව පිළිගත් සමීක්ෂණයක් ඔස්සේ සෑම වසරකම නම් කරනු ලබන මෙම ලැයිස්තුවට, ලොවපුරා ප්‍රමුඛ...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to ව්‍යාපාරික