ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

  ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උලෙළට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් නිර්දේශ කිරීම සඳහා හඳුන්වා දී තිබෙන නවතම ශ්‍රේණිගත ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර 3000 බාධක දිවීමේ ජාතික ශූරිය වන නිලානි රත්නායක ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල නියෝජනය කිරීමේ සුදුසුකම් ලබා සිටියි. ‘ඇත්තට ම ගොඩක් සතුටුයි. පහසුකම් පසුපස යනවාට වඩා තියෙන දේවලින් ඉදිරියට යන්න බලනවා. මම තවමත් උත්සාහ කරන්නේ මගේ ටයිමිංවලට යන්නයි. ඒ උත්සහය...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to ක්‍රීඩා