විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

  වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලි බිල 75%කින් වැඩි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර දුන්නේ ඉකුත් අගෝස්තු 10 වැනිදාය. ආර්ථික අහේනියෙන් බැටකන මෙරට ජනතාවට පාත් වූ තවත් කුළු ගෙඩි පහරක්ම විය. මෙම විදුලි බිල ඉහළ දැමීමේ ක්‍රමවේදයට අනුව, වැඩිම දඬුවමක් විඳින්නට සිදුව ඇත්තේ, විදුලි ඒකක අඩුවෙන්ම පරිභෝජනය කරන ජනතාවට වීම විශේෂත්වයකි. මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ...
13 අගෝස්තු, 2022
Subscribe to විශේෂාංග