විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

  මේ ගෙවෙන්නෙ විසිඑක් වැනි සියවසේ තෙවැනි දශකයයි. ලෝකය දියුණුවේ හිණිපෙත්තටම ගමන් කරමින් සිටී. එහෙත් ඇතැමුන් තවමත් ජීවත්වන්නෙ නොදියුණු මානසිකත්වයකිනි. ඒ බව පිළිබිඹු වන්නෙ දින දින වාර්තා වන ඇතැම් සිදුවීම් නිසාවෙනි. උගත්කමෙන්, සමාජ මට්ටමෙන් කෙතරම් ඉහළ තලවල සිටියද මෙරට ඇතැමුන්ගේ මිථ්‍යා දෘෂ්ටික මත පසුපස හඹා යාමනම් නතර වී නොමැති බවකි. පසුගිය කාලයේ කට්ටඩියන් පසුපස නැතිනම් දේවාල...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to විශේෂාංග