විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

ශ්‍රී මහා බෝධිය අස­ලදී 2016 දී පැවැති පින්කම අව­ස්ථා­වේදී අග­මැ­ති­තුමා අතට බෝ කොළ­යක් පතිත වූ අව­ස්ථාව. අට­ම­ස්ථා­නා­ධි­පති පල්ලේ­ගම සිරි­නි­වාස නාහිමි හා දර­ණා­ගම කුස­ල­ධම්ම හිමි­යන් ඇතුළු මහා සංඝ­ර­ත්නය ද  මෙම අව­ස්ථා­වට සහ­භාගි වූහ.
ශෛලේ ශෛලේ න මාණික්‍යං මෞක්තිකං න ගජේ ගජේ සාධවෝ නහි සර්වත්‍ර චන්දනං න වනේ වනේ   මහා පොළොවේ කොයි­ත­රම් ගල් තිබු­ණත් මැණික් ගලක් හමු ­වන්නේ ඉතා කලා­තු­ර­කින් ය. මහ වනයේ කොප­මණ අලි ඇතුන් සිටි­යත් ගජ­මුතු තිබෙන ඇතකු හමු­ වන්නේ කලා­තු­ර­කින් ය. මහ වනයේ කොප­මණ ගස් තිබු­ණත් සඳුන් ගසක් හමු­ වන්නේ කලා­තු­ර­කින් ය‍. සමා­ජයේ කොප­මණ මිනි­සුන් සිටි­යත් සත් ගුණ­වත් උතුම් මිනිස් ගුණාංග...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to විශේෂාංග