විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

  ගෝලීය ආර්ථීක අර්බුදයකට මුළු ලෝකයම මුහුණ පා ඇති මෙවැනි අසීරු අවස්ථාවකදී රටේ තීරණාත්මක ආර්ථීක සාධකයක් වන මහ බැංකුවේ අධිපතිධූර සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මා පත් කරනු ලැබිණි. මේ භාරදූර කාර්යය නැවත වරක් මට පැවරීමට සුවිශේෂ වූ හේතූ සාධකය වන්නේ රටේ ආර්ථිකය තුලනාත්මක දිශානතියක් කරා ගෙනයාමට මාහට ඇති අත්දැකිම් සමුදායයි. එමෙන්ම රටට පක්ෂග්‍රාහි වී කටයුතු කිරිම...
18 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to විශේෂාංග