විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

සිරිසේන කුරේ
  පස්වරු 2.30 චිත්‍රපටය නැරඹූ ඔහු ගෙදර ගොස් සිටියේ මඳ වේලාවකි. යළිත් කමිසයක් පටවලාගෙන නිවසින් එළියට ගියේ පස්වරු 6.30 චිත්‍රපටය නැරැඹීම පිණිසය. එතැනින්ද කෙරුවාව අවසන් නොවීය. මහ රෑ 12.00ට ආසන්න වී ඔහු නිවසට පැමිණෙන්නේ රාත්‍රී 9.30 චිත්‍රපටයද නැරැඹීමෙන් පසුවය. එවන් ඇතැම් දිනවල ගෙදරින් බැණුම් ඇසූ වාරද අනන්තය. චිත්‍රපට නැරැඹීමට පුදුමාකාර ආසාවක් හා නැඹුරුවක් තිබුණු මේ තරුණයාට...
4 දෙසැම්බර්, 2021
Subscribe to විශේෂාංග