වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මෝටර් රථ විකිණීම වාහන අංක CAO 2xxx 2015 වර්ෂය ආසන අටයි. පළමු අයිතිකරු කි. මී. 59000,​ පවුලේ භාවිත කළ කාර් රථය සම්පූර්ණ රක්ෂණය සහිතය. හොඳ තත්ත්වය. 0741632120033885 ටොයොටා කාර් රථ විකිණිම ටොයෝටා කොරොල්ලා AE 100 සුදු 1993 Full Option Manual අනර්ඝ තත්ත්වය. 10/​11,​ ගෝතමී පාර,​ බොරැල්ල. 0777768919034875 යතුරු පැදි හා ත්‍රිරෝද රථ විකිණීම යතුරු පැදි විකිණීමට තිබේ. WP-GJ-60xx...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to වටපිට