සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක උගත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්ථිර පදිංචි දක්ෂ මලල ක්‍රීඩක,​ පෙනුමැති 1968 ජූනි මස,​ උගත්,​ 5' 8'' උසැති රෝමානු කතෝලික නීතියෙන් වෙන් වූ දික්කසාද වූ සිය පුතනුවන්හට මනා ගති පැවතුම් ඇති කාරුණික හදැති සිහින් සිරුරැති,​ රූමත් පැහැපත් වයස අවුරුදු 40 ට අඩු මනාලියක /​ සහකාරියක විවාහය සඳහා සොයති. කුලය ජාතිය නොසැලකේ. ඔහු දෙසැම්බර් මස නිවාඩුවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට...
4 දෙසැම්බර්, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්