සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ වෙසෙන,​ සිංහල දෙමාපියෝ,​ සිය 46 වියැති කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙළේ කීර්තිමත් සමාගමක ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරක් දරන සියල් සපිරි ,​ වෘත්තීයවේදී නිපුන සාර්ථක සහ ඉතා ඉහළ සුදුසුකම්ලත් නිතරම සිය වාත්තියවේදී කටයුතු සඳහා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය බලා සංචාරය කරන එහි සංස්කෘතිය සහ ජීවන රටාවන් වලට මනාව හුරු පුරුදු ඉතා ලාබාල පෙනුමැති කඩවසම් සුරා සූදුවෙන් හා මත්පැනින් තොර පුතණුවන් හට සුදුසු...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්