සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

එක්සත් රාජධානියේ ලන්ඩන් හි වෙසෙන,​ 38 වියැති,​ 5'8'' උසැති ඉතා කඩවසම්,​ අතිශය සාර්ථක,​ බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි,​ ආදි ශාන්ත තෝමස් සිසු,​ මත්පැණින්,​ දුම්පානයෙන් තොර,​ ඉහළපෙළේ UK ( එ.රා) විශ්වවිද්‍යාලවල සුදුසුකම්ලත් MSc (විද්‍යාපති) ඉංජිනේරු,​ MBA (වෙනත්,​ අනෙකුත් වෘත්තීය සුදුසුකම් ද සහිත) ලන්ඩන් නුවර,​ පිළිගත්,​ කීර්තිමත්,​ අභ්‍යන්තර ඉංජිනේරු උපදේශන ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු/​...
13 අගෝස්තු, 2022
Subscribe to සුබ මංගලම්