සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

සිංහල බෞද්ධ දෙමාපියන් විසින් තම මැදි හතළිස් වියේ පසුවන 6' උසැති පැහැපත් කඩවසම් මනා ගතිගුණ ඇති සුරාවෙන් හා දුමින් තොර බාලම පුතු සඳහා අවුරුදු 38 ට අඩු උගත්,​ සිහින් සිරුරැති,​ රූමත් දියණියක සොයයි. ඔහු නීත්‍යානුකූලව දික්කසාද වී ඇති අතර,​ MBA සුදුසුකම් ලබා ප්‍රසිද්ධ බහුජාතික සමාගමක ඉහළ තනතුරක් දරයි. මනා ලෙස ස්ථාපිතය. මෙම වසර අවසානය තෙක් විදේශයක සේවය කරන අතර,​ ඉන්පසු ශ්‍රී...
8 මැයි, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්