දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

ආණ්ඩු පක්ෂයට යළිත් වරක් තමන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 ක බහුතර බලයක් ලැබෙන බව පෙන්වීමට ලැබුණේ බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිලට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 91 කින් පරාජය කිරීමත් සමඟය. මෙය ආණ්ඩුවේ තිබුණු යම් බෙදුම් රේඛාවක් ඉවත් කිරීම සඳහා උපයෝගී වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් මෙන් ම ආණ්ඩුව තවත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා උපකාරී වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් වශයෙන් ද ආණ්ඩු පක්ෂය හඳුන්වයි....
24 ජූලි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය