දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

* අගමැතිගේ යෝජනාවට හැම අතින්ම පැසසුම්* ජනපති දිගටම රට හදන්න සාකච්ඡා* එජාප 74 වැනි සමුළුව දියාරුවීම පිටුපස රනිල්?* පල්ලි ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන අගරදගුරුතුමාගෙන් සජිත්ට ප්‍රශංසා* ජනාධිපතිතුමා අනුගමනය කරන්නේ ධර්මපාලතුමාද වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය නම් කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව විරුද්ධවාදීන් කතාබහ කරන්නේ සමච්චලයෙනි. මේ නිසාම ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල කාර්යභාරය නිසිලෙස...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to දේශපාලනය