දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය සතියේ රැස්වූ නිසා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි අවධානයක් යොමු වූයේ පාර්ලිමේන්තුව දෙසටයි. සයකන් මන්ත්‍රණයක් පසුගිය 07 වැනි බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී පිවිසුම් දොරටුව අසල සයකන් මන්ත්‍රණයක් සිදුවිය. එම කතාබහ සිදුවුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති වජිර අබේවර්ධන, විරුද්ධ පක්ෂයේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සමගි ජන බලවේග‍ය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to දේශපාලනය