දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

පසුගිය 02 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනුණේ වනජීවි හා වන සම්පත් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු තවත් අමාත්‍යාංශය දෙකක වැය ශීර්ෂයයි. විරුද්ධ පක්ෂය වෙනුවෙන් විවාදය ආරම්භ කරන ලද්දේ සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකායි. ඔහු වන ජීවින් සහ වන සම්පත් පිළිබඳව කතා කරන අතරතුර අරගලය පිළිබඳවද කතා කිරීමට අමතක නොකළේය. “පසුගිය දිනවල ගෝල්ෆේස් එකට විරෝධතා කරන්න...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to දේශපාලනය