දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

“මහින්දට කොන්දේ අමාරුව, ටිකක් වෙලා හිටගෙන ඉන්නවත් බැහැ. වයසට ගිහිල්ලත් තාම තණ්හාව” යනුවෙන් විරුද්ධ පක්ෂයේ මඩ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල එක් මාතෘකාවක් බවට පත්වූයේ 17 වැනිදා සවස් කාලයේදී ය.අය - වැය වෙනුවට “මහින්දගේ කොන්ද” සමඟි ජන බලවේගයේ, ජාතික ජන බලවේගයේ, බෙදුම්වාදී කණ්ඩායම්වල, අන්තවාදී කණ්ඩායම්වල, කොටි හිතවාදී කණ්ඩායම්වල, සමාජ ජාලවල ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබුණි.  2021 අය -...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to දේශපාලනය