තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

මැතිවරණයට පෙර එක්තරා කැනේඩියානු පුරවැසියෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වන බව අප ඔබට සඳහන් කළෙමු. දැන් ප්‍රතිඵල ලැබී තිබේ, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමළ ජාතික සංවිධානයේ අපේක්ෂකයකු වූ එම දියෙස්පෝරා නියෝජිතයා ද්‍රවිඩ ජනතාව විසින් අන්ත ලෙස පරාජයට පත් කර තිබේ. මේ ද්‍රවිඩ දියෙස්පොරා නියෝජිතයා එසේ මෙසේ පුද්ගලයකු නොවේ. දියේස්පෝරාවේ ද්‍රවිඩ සංවිධාන රාශියකම යම් හෝ නිලයක්...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to තීරු ලිපි