තරංග | සිළුමිණ

තරංග

1979 අගෝස්තු 30 වැනි දින පාණදු‍රේ ‘අමර්තගිරි’ නිවසේ අයිතිකරු වූ චන්ද්‍රසේකර ඩයස්ගේ මෘත ශරීරය එම නිවස තුළම එල්ලා තිබිණි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආර්ථික විශේෂඥයෙකු වූ චන්ද්‍ර ඩයස් වසර කීපයක් සේවය කර මවු රටට සැඳෑ සමය ගත කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී සිදු කෙරුණු මෙම අපරාධය පිළිබඳව ප්‍රශ්න ගණනාවක් පැන නැඟුණි. ඔහු මරා දමා සිරුර එල්ලුවාද නැතිනම් ඔහු බෙල්ලේවැල දමාගෙන සියදිවි හානි...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to තරංග