තරංග | සිළුමිණ

තරංග

ක්‍රිකට් තරග නිසා පහුගිය කාලයේ කිසිම දෙයක් හරියටම කර ගන්න බැරි වුණාට පුහුණුවීම් අතරතුර ලැබෙන හැම විවේකයකදීම ඉගෙනීමේ වැඩ කර ගත්තා අපේ ක්‍රිකට් පිස්සුව නිසා තාත්තා අල්ගමෙන් ගම්පහට පදිංචියත් මාරු කළා ඔබ සිහින පසු පස හඹා යන විට එකී සිහින ද ඔබ පසුපස ලුහුබඳිනු ඇත. එමෙන්ම ඔබට සැබැවින්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ඔබ කරන දෙය මත මිස, ඔබ කරනවා යැයි සමාජයට පෙන්වන දෙය මත නොවේ. එමෙන්ම කොතරම්...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to තරංග