තරංග | සිළුමිණ

තරංග

  ජවිපෙ 2වැනි කැරැල්ල 1986 ආරම්භ වූවද එය බෞතිස්ම කරනු ලැබුවේ 1987 ජූලි 28වැනිදා කොටුව බෝගහ අසලින් ආරම්භ වූ උද්ඝෝෂණයෙන් සමඟය. එම 1987 වසර ආරම්භයේදී මැයි 01 දෙදෙනෙකු පොලිස් වෙඩි තැබීමෙන් මියගොස් තිබූ අතර අප්‍රේල් 15 පල්ලකැලේ හමුදා කඳවුරට පහරදි අවි පැහැරගෙන තිබිණි. එමෙන්ම ඉන්දියාව මගින් ජූනි 4වැනිදා ගුවනින් පරිප්පු හෙළන ලදී. ජූනි 7 ජවිපෙ මඟින් කටුනායක ගුවන් කඳවුරට සහ රත්මලාන...
24 ජූලි, 2021
Subscribe to තරංග