තරංග | සිළුමිණ

තරංග

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය දේශපාලන ඉතිහාසයේ පළමු දැවැන්තම පරාජය ලැබුවේ 1956 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ බව ඉතිහාස ගත කරුණකි. එම මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී සිය පක්ෂය වෙනුවෙන් එවකට අගැමති සර් ජෝන් කොතලාවල දකුණු පළාතේ සංචාරයේ යෙදෙමින් වැලිගම ඡන්ද කොට්ඨාසයේ එ.ජා.ප. රැස්වීමක් අමතන විට එහි ආරක්ෂක කටයුතු බාරව සිටි පොලිස් නිලධාරියා වුයේ ෆ්‍රෙඩි ජිල්ලාය. එහිදී ඔහු හමුවට පැමිණි එ.ජා.ප....
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to තරංග