පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

මාර්ගගත ක්‍රමය හෙවත් ඔන්ලයින් ඔස්සේ දැනටත් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටින පාසල් ගුරුවරුන්ට ඉගැන්වීම් කටයුතු නොකරන ලෙසට යම් පුද්ගලයෙක් කුමන ආකාරයේ හෝ තර්ජනයක් කරනු ලැබුවහොත් එකී පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ඍජුවම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිලි කළ හැකි බව පොලිස් මූලස්ථානය සිකුරාදා නිවේදනය කළේය. දුරකථන අංක 119 පොලිස් හදිසි ඇමැතුමට හෝ ළඟම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයට ඒ සඳහා...
18 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to පුවත්