පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ඉකුත් අගෝස්තු මස අවසාන භාගයේ සිට හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයේ මහනුවර බෝලවත්ත හීරැස්සගල ස්ප්‍රිංහිල් ස්ටේට් නැමැති අක්කර 19කට ආසන්න භුමි ප්‍රදේශයේ ඉඩමේ කොටසක් එළි කිරීම් සහ ගිනි තැබීමේ සිද්ධීන්ට එරෙහිව එම ඉඩම හිමි චමින්ද්‍රනී බණ්ඩාර කිරිඇල්ල හේරත් නැමැත්තියට එරෙහිව නඩු පැවරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ. උල්පත් කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයට ඉහළින් වයඹ සහ බටහිර දෙසට...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to පුවත්