පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) මේ වසර නිමවන විට නව ආයෝජන ව්‍යාපෘති යටතේ ඇමරිකන් ඩොලර් කෝටි 200ක (ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක) ඉලක්කයක් බලාපොරොත්තු වූ බවත් මේ වන විට අපේක්ෂිත ඉලක්කයෙන් අඩකටත් වඩා වැඩි ආයෝජන ඉලක්ක සපුරා ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රේණුකා වීරකෝන් සිළුමිණට පැවසුවාය. ආයෝජන මණ්ඩලය මේ වන විට ව්‍යාපෘති 75 ක් සඳහා ගිවිසුම්ගතවී ඇති බවත් එහි...
13 අගෝස්තු, 2022
Subscribe to පුවත්