පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

පෞද්ගලික අංශයේ යම් සේවකයකු කොවිඩ් වසංගතයට ගොදුරු වුවහොත් හෝ නිරෝධායනයට ලක්වුවහොත් එම සේවකයාට අදාළ ආයතනය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම වැටුප් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බව කම්කරු ඇමැති නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සිළුමිණට පැවැසීය. මේ අනුව පෞද්ගලික අංශයේ ලක්ෂ 35කට අධික සේවකයන්ට පමණක් නොව රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ඇතුළු සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ දායකත්වය ලබා ඇති සියලුම සාමාජිකයන්ගේ...
8 මැයි, 2021
Subscribe to පුවත්