පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඉහළ තනතුරුවලට ඇමැතිමණ්ඩලය නොමඟ යවමින් බඳවා ගැනීම් සහ කෝටි ගණන් මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය රජයෙන් ඉකුත් සිකුරාදා ඉල්ලා සිටියේය. අධ්‍යක්ෂවරුන් පිරිසක් ඉල්ලා අස්වී ඇත්තේ මෙම මහා පරිමාණ දූෂණ හා අවභාවිතාවන් හෙළි වීම හේතුකොට ගෙන බවද එම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය...
4 දෙසැම්බර්, 2021
Subscribe to පුවත්