පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

මහ මැති­ව­ර­ණ­යෙන් පසු සමඟි ජන බල­වේ­ගයේ පිරි­සක් නැවත එජා­පය සමඟ එක­තු­වී­මට දැන­ට­මත් සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති අතර තවත් සැල­කිය යුතු පිරි­සක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙර­මුණ සමඟ එක­තු­වීමේ අපේ­ක්ෂා­වෙන් එම පෙර­මුණේ නාය­ක­යින් සමඟ ද රහස් සාකච්ඡා වට කීප­යක්ම මේ වන විටත් පවත්වා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙර­මුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ­යෙක් සිළු­මි­ණට පැව­සීය. මේ පිරිස අතර ඉකුත් පාර්ලි­මේ­න්තුවේ...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to පුවත්