පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නැඟ ඇති අපරාධ මර්දනය කිරීම පිණිස අපරාධ නීති පනත සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව මාස තුනක් වැනි කෙටි කාලයකදී අපරාධ නඩුවක් විසඳා දඬුවම් නියම කිරීමට හැකි අධිකරණ යන්ත්‍රණයක් සැකසීම මෙහි අරමුණ වී තිබේ. එහිදී අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයාගේ අනුමැතියෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුවන් දෙදෙනෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් සමඟ එකතුව කඩිනමින් එම නඩු විසඳීමේ (TRIAL AT BAR) ක්‍...
27 පෙබරවාරි, 2021
Subscribe to පුවත්