පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

යල කන්නයේ වී වගාවේ නිරත වන ගොවි පවුල් 650,000කට සෙත සැලසෙන පරිදි පොහොර මිල 78%කින් අඩු කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර සිළුමිණට ප්‍රකාශ කළේය. ඒ අනුව පසුගිය කාලයේ වෙළෙඳපොළේ රුපියල් 42,000ක මිලකට අලෙවි වූ යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක පොහොර මිටිය ලබන සතිය වන විට රුපියල් 9,000ක මිලකට අඩු වනු ඇත. සහල් නිෂ්පාදනයට දිරිගැන්වීම, ලංකාවේ සහල් ආනයනය නොකිරීමට ස්ථීර...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to පුවත්