පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

* රටේ පවතින නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මා බැඳී සිටිනවා* සිංහල ජාතිය කොහෙත්ම පාවා දෙන්නේ නෑ*  ඉඩම් කොමිසම පත්කර ජාතික ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක්- ජනපති සර්ව පාක්ෂික හමුව අමතමින් කියයි ජනාධිපතිවරයාට හිමි විධායක බලතල අනුව රටේ පවතින නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමා බැඳී සිටින බව පවසන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහයන් ඒ අනුව 13 වෙනි සංශෝධනය මුළුමනින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවද එසේ...
28 ජනවාරි, 2023
Subscribe to පුවත්