සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

ක්‍රිස්තියානි,​ බර්ගර්,​වයස අවුරුදු 61 උස 5' 11'',​ දුමින් හා මතින් තොර,​ වැදගත් පවුලක මාගේ නැවත උපන් ක්‍රිස්තියානි භක්තික,​ තරුණ පෙනුමැති ඥාති පුතු සඳහා දේව ගුරු බිය සහිත සහකාරියක සොයමි. ඔහු තනි වැන්දඹු ඕස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසි මෙල්බන් වික්ටෝරියා හි පදිංචිව සිටින අතර,​ බැඳීම් රහිත දියණියන් දෙදෙනෙකු සිටී. ඇය,​ නැවත උපන් ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයකු විය...
1 ඔක්තෝබර්, 2022
Subscribe to සුබ මංගලම්