සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹට නුදුරු බොදු අවු. 31 වයස,​ පෞද්ගලික ආයතනයක සේවයේ නියුතු නිවසක් හිමි වැඩිමහල් පුතුට මනාලියක් පියා සොයයි. (පාපීයන් නොමැති) 2-897654G200744 කොළඹ තදාසන්න පෙදෙසක වාසය කරණ බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 33 වන,​ උස 5' 8" කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ නුවර වාසය කරණ BBA,​ MBA සුදුසුකම්ලත් උගත් පුතුහට අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්ලත් රූමත් දියණියක් සොයයි. පවුලේ විස්තර,​ කේන්ද්‍ර කොපිය සමග...
3 ජුනි, 2023
Subscribe to සුබ මංගලම්