දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  •වෙනස් ආකාරයේ සාහිත්‍යයික වෑයමක් වන ඔබේ නව සුදානම ගැන කිව හැක්කේ කුමක් ද? පොතේ නම ‘මංජු - මරණය හා ස්මරණය’ හරියටම කියනව නං පොතට නිමිත්ත වුණේ අවුරුදු 17 ක් මගේ ජීවිතය උදුරාගත්, සොරාගත් මංජු නම් වූ සුනඛ සුරතලුන් දෙදෙනකුගේ ජීවිතය හා මරණයයි. නැතහොත් ඒ වියෝගය විසින් මා තුළ ජනිත කළ ප්‍රබල කම්පනයයි. පොත දාර්ශනික ඉසවුවකුත් ස්පර්ශ කරන්නේ මරණය සම්බන්ධයෙන් කළ දීර්ඝ හා ගැඹුරු අධ්‍...
8 මැයි, 2021
Subscribe to දීපානි