දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

මා අත අපූරු කෘතියක් වෙයි. හද දවන, තවන මතක ගොන්නක් එහි දියැවී තිබේ. එක ම අකුරක හෝ ආලේපිත බවක් නැත; ඇත්තේ මානව දයාර්ද්‍ර බවෙන් පිරිපුන් සහෘදයකු ගැන මතක සටහන් ය. කෘතිය පොදු ජනයාගේ පත්තරකාරයා ය. කතුවරයා දෙනගම සිරිවර්ධන ය. පොදු ජනයාගේ පත්තරකාරයා යන සහෘදය හැඳින්වීමෙන් අමතන ඒ සොඳුරු මාධ්‍යවේදියා දයාසේන ගුණසිංහ ය. අප ජීවත් වෙමින් සිටින්නේ පරමාදර්ශ හෝ අපේක්ෂිත වටිනාකම් සහිත වූවන්...
4 දෙසැම්බර්, 2021
Subscribe to දීපානි