දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

“මං ඒක හෙට කරන්නම් " ඔහු කීය. "ඇයි දැන් ? මොකටද කල් දාන්නෙ? දැන් වෙලාව තියෙනවානෙ ?" " ඒ වුණාට දැන් බෑ වගේ" " උඹ මහා කම්මැළියෙක් ! " මම කෑගැසීමි. " ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ තාත්තෙ. මං දැන් වැඩකරන්න පුළුවන් මූඩ් එකක නෙවෙයි ඉන්නෙ. වැඩක් කල් දාන්නෙ කම්මැළිකමටම නෙවෙයි කියලා ඔයා දන්නෙ නැතුව නෙවෙයිනෙ. " " ඒ වුණත් ඒ වැඩේ හෙට කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාට දැනෙන්නෙ පීඩනයක්, කේන්තියක් ඒ වාගෙම...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to දීපානි