දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  දිවිමඟ සටහන් උපන්දිනය - 1944 ජනවාරි 3 වැනිදා නම - සරත්චන්ද්‍ර ජයකොඩි පියාගේ නම - දොන් ඩේවිඩ් ජයකොඩි මවගේ නම - මැසිලින් ගුණසේකර අධ්‍යාපනය ලැබූ පාසල් - හඳපාන්ගොඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයෙ, හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කුඩා උඩුව නාලන්දා පිරිවෙන. උසස් අධ්‍යාපනය - විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය (1965-1972) රැකියා - තුනී ලෑලි සංස්ථාව, විධායක නිළධාරී, සිංහල විශ්වකෝෂයේ සහකාර කර්තෘ සහ...
6 අගෝස්තු, 2022
Subscribe to දීපානි