දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

සිතුවම් කලාව සරස්වතියගෙන් තිළිණ වන්නේ මේ ලොව අපූර්ව ලෙස විඳින්නට පමණක් නොව, අන් අයට පහදන්නට තවත් ඇසක් කලාකරුවාට උරුම කරමිනි. මේ අපූර්ව කලාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයකුට පිහිටන්නේ ඒ නිසාය. ශාන්ත කේ. හේරත් තමාට ව්‍යුත්පත්තියෙන් හිමි වූ ඒ අපූර්ව කලාව සතතාභ්‍යාසයෙන් ඔපමට්ටම් කර ගත්තේ සිය දීර්ඝකාලීන අත්දැකීම් ද ඊට මුසු කරමිනි. අත්දැකීම් පිපාසිතයකු වීම තරම් කලාකරුවකුට...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to දීපානි