දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

70 දශකයේ ආභාසයෙන් බිහිවන තරුණ පරපුරේ සහෘදයකු පසුගිය දා සිය ජීවන ගමන අවසන් කළේය. ඔහු සිඩ්නි චන්ද්‍රසේකර ය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා ජනමාධ්‍ය වේදියෙකු හැටියට ඔහු මුලින් ම පිවිසෙන්නේත්, අවසානය දක්වාම කටයුතු කරන්නේත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ ය. ඒ අනුව ජාතික රූපවාහිනි සංස්ථාවට පිවිසෙන ඔහු ටයිටස් තොටවත්තයන්ගේ ඇසුර ලබමින් පළමු සජීවි මපට් ෂෝ අත්හදා බැලීම වන “අත්...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to දීපානි