රියැ­දුරු - නියා­ම­කවරු තෙල් පෝලිමේ දුම්රිය ප්‍රමා­දයි | සිළුමිණ

රියැ­දුරු - නියා­ම­කවරු තෙල් පෝලිමේ දුම්රිය ප්‍රමා­දයි

රාජකාරි කටයුතුවලට වාර්තා කිරීමට පැමිණීමට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නොහැකිව දුම්රිය රියැදුරන් හා නියාමකවරුන් තෙල් පෝලිම්වල සිටීම නිසා මේ වන විට දුම්රිය රැසක් ප්‍රමාද වී ධාවනය වන තත්ත්වයකට පත්ව තිබේ.

ඒ අතර දුර සේවා දුම්රියයන්ද තිබෙන අතර කොළඹ ඇතුළු ප්‍රධාන ධාවනාගාර වෙත පැමිණීමට නොහැකිව තම යතුරු පැදි ඇතුළු වාහනවලට ඉන්ධන ලබා ගැන්මට නොහැකිව දුම්රිය රියැදුරන් නියාමකවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ බොහෝ දෙනා ඉන්ධන පෝලිම් වෙත ගොස් තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී දුම්රිය රියැදුරු සංගමය හෙවත් ‍ ‘ලොකොමොටිව් ඔපරේටින් ඉංජිනියරින් යුනියන්‘ හි සභාපති කේ.ඒ යූ. කොන්තසිංහ පැවසුවේ දැනටමත් කොළඹ, ගාල්ල ඇතුළු බොහෝ ප්‍රදේශවල දුම්රිය රියැදුරන්ට තම රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට ප්‍රමාද වන තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවයි.

එමෙන්ම දුම්රිය නියාමක සංගමයේ ලේකම් මනුර පීරිස් සිළුමිණට පැවසුවේද ඉන්ධන පෝලිම්වල රැඳී සිටින්නට දුම්රිය නියාමකවරුන්ට සිදුව ඇති නිසා ඉදිරියේදී දුම්රිය අවලංගු වීමට පවා සිදු විය හැකි බවත් මේ පිළිබඳව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාට දන්වා ඇතත් නිසි පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බවයි. දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්ධන ලබා දීමට පහසුකම් ඇති බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

 

Comments