තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

මෙරට ජාතික ක්‍රිකට් පිලට ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේදී එක්තරා ආගමික නිකායක් සරණ ගිය ක්‍රීඩකයන් පමණක් තෝරා ගන්නා බවට මතුව ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු කුසලා සරෝජිනී වීරවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ පංච පුද්ගල කමිටුවේ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත් වීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීමට තමා තීරණය කර ඇතැයි ක්‍රීඩා ඇමැති...
26 නොවැම්බර්, 2022
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර