තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

හෝමාගම පිටිපන ‘ධර්ම රශ්මි‘ පොසොන් කලාපයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන ‘නීලගිරි‘ ධාතූන් වහන්සේ නීලගිරි දාගැබේ සංරක්ෂණ කටයුතු අවසන් වීමෙන් පසුව යළි දාගැබේ නිධන් කිරීමට අදහස් කරන බව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග සිළුමිණට කීය. පොසොන් පුර පසොළොස්වක පුන් පොහෝ දින හෝමාගම - පිටිපන පොසොන් කලාපයේදී ආරම්භ වූ නීලගිරි ධාතූන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය 5 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වේ. මේ...
3 ජුනි, 2023
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර