රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

අප්‍රේල් නවවැනිදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය පසුබිම් කොට ගෙන ආරම්භ වූ නිර්පාක්ෂික ජනතා අරගලයට අද වන විට දින හතළිස් තුනක් ඉක්ම ගොසිනි. මින් ඉදිරියට මෙම අරගලයේ දිශානතිය කවරාකාර විය හැකිද? යන්න පිළිබඳ විද්වතුන්ගෙන් සිළුමිණ විමසීමක් කළෙමු. අරගලය මින් ඉක්බිති කුමක් වේදැයි? සිළුමිණ කළ විමසීමේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය ජානකී ජයවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටියේ “ ඒ පිළිබඳ...
21 මැයි, 2022
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ