රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

මම හැමදාම උදේ 5ට අවදි වෙනවා. මගේ විනෝදාංශය තමයි. පොත් කියවීම. මම විෂය දැනුම සහිත පොත් වගේම අනෙකුත් පොත්පත් කියවන්නත් කැමතියි. මට උපන්දිනයට ලැබෙන්නෙත් පොත්. ඒ මම පොත් කියවන්න ආස නිසා. මට කියවන්න ගත්තාම ඒ පොත කියල ඉවර වෙනකම් බිමින් තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ- පන්නිපිටිය ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලයේ චෙනිත නෙත්දිනු පෙරේරා මම හොඳට සෙල්ලම් කළා. ඒ වගේම මං හොඳ බාලදක්ෂයෙක්; මම කරාතේවලින්...
28 ජනවාරි, 2023
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ