ගමේ රස කතා | සිළුමිණ

ගමේ රස කතා

ඉළපතේ හැංගූ මුදල් මිටිය

උල්පත්ගමේ හිටිය රොසලින් අහිංසක තැනැත්තියකි. අකාලයේ සැමියා වියෝවීම ඇගෙ අසරණ බව වැඩි විය. ඉඳහිට කාගේ හෝ නිවෙසක කුලියක් කර කීයක් හෝ හරි හම්බ කර ගන්නා රොසලින් වත්තෙ තිබූ කුරුඳු ටිකෙන් ද පොඩි පහේ මුදලක් සොයා ගත්තීය. කුරුඳු ටික තලා ගන්නා ඇයට තනි නොතනියට හිටියේ අස්ලවාසී මැගිනෝනා පමණය. හැමදාම හැන්දෑ වන විට මොනවා හරි උයා පිහා ගෙන මැගිනෝනාගෙ ගෙදරට යෑම ඇගේ සිරිතකි. මෙදා වතාවෙත් කුරුඳු ටික තලා විකුණාගත් මුදල නිවෙසේ පරිස්සමට තැබීමට ද ඇය කැමැති නොවුණේ නිසි ආරක්ෂාවක් නොමැති නිසයි. කළ යුතු දේ ගැන සිතූ ඇය කුස්සියේ කටුඉළපත ගෙන ඉළපත් බැම්මට මුදල් හිරකර තබා පුරුදු ලෙස මැගිනෝනාගේ නිවෙසට ගියාය.

පසුවදාට එළි විය. රොසලින් හණික ගෙදර ගියාය. නිවසේ දොර ඇරී ඇත. නිවෙසේ තිබූ ට්‍රන්ක පෙට්ටිය ඇද දමා ඇත. අඳින වස්ත්‍ර ගෙයි කාමරයේ විසි කර දමාය. රොසලින්ට සිදු වූ දේ වැටහුණි. ඇය කුස්සියේ කටුඉළපත බැලුවාය. එය නොදුටු ඇගේ ඉහමොළ රත්විය. කිසියම් දෙයක් දැවී යෑමෙන් වැටෙන අළු පාරක් ඇය දැක්කාය. එය තමා මුදල් සැඟවූ ඉළපත බව තේරුම් ගත් රොසලින් අළු වැටුණු පාර දිගේ ඉදිරියට ගියාය. අළුපාර නතර වූ තැන රොසලින් නැවතුණාය. වටපිට බැලූ ඇය දැවී ඉතිරිවුණු ඉළපත් කොටස දැක එය අහුලා ගෙන ඉළපත බැඳ තිබූ ගැටය ලිහා බැලුවාය. ඒ දුටු ඇයට සැනසුම් සුසුම් හෙළිණි. පෙරදින සැඟවූ මුදල් කිසිදු අඩුවක් නැතිව එහි විය.

“ඒකනෙ කියන්නෙ. මං වගෙ අසරණ ගෑනියෙක්ගෙ දෙයක් හොර හතුරන්ට අහුවෙන්නේ නෑ.” රොසලින් තමාට ම කියා ගනිමින් ආපසු හැරුණාය.

සිරිසේන හෙට්ටිගේ
උඩනිරිඇල්ල 

අදහස්