විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

බ්‍රසීලයේ මහා සැණකෙළිය
සිංහල අවුරුද්ද යනු අපේ රටේ පවතින ප්‍රධානතම සංස්කෘතික උලෙළකි. එම උලෙළ සංවිධානය වන්නේ අපේ රටේ කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතික පරිසරයට අනුවය. කන්නයේ අස්වනු නෙලා ගත් පසු ඇතිවන ප්‍රිතය සමගින් අලුත් හාලේ බත උයන්නට අපේ රටේ ජනතාව යොදා ගත්තේ ඒ හා බැඳුණු ජ්‍යෝතිෂ්‍ය සිද්ධාන්ත අනුව ඉතාම සුදුසු වේලාවන්ය. නැකැත් වේලාවන් ලෙස සලකන එම වේලාවන් අනුව සුභ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළේ අප පමණක්...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to විදෙස්