විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

තේ අපේ රටේ ප්‍රධාන අපනයන භෝගයයි. අප රටට වැඩිම විදේශ විනිමය ලබාදෙන අපනයන අතර කලක් ඉහළින්ම පැවති තේ මේ වන විටත් ඉදිරි පෙළ නියෝජනය කරන්නේ තවමත් අප රටට විශාල අදායමක් ලබාදෙමිනි. අප ජන සමාජයද තේ පානයට ලබා දෙන්නේ වැඩි සැලකිල්ලකි. ආර්ථිකයේ සිදු වන උච්ඡාවචනයන්ට අනුව තේ කෝප්පයේ මිල ඉහළ යෑම තීරණාත්මක වූ අවස්ථාද ඉතිහාසයේ පවතී. එහෙත් අපේ රටේ උස් කඳුමුදුන් කොතරම් තේ පඳුරුවලින් වැසී...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to විදෙස්