විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

අනා­ගත ලෝකයේ බල­වතා ආසි­යාව බවට මත ප්‍රකාශ වූයේ අදින් වසර ගණ­නා­වක­ට එපි­ට­දීය. මේ වන විට එදා පළ වූ මත සැබෑ­වෙ­මින් තිබේ. ආසි­යා­වට ඉතා විශාල වශ­යෙන් ලෝක අව­ධා­නය යොමු වෙමින් තිබෙන අතර ආසි­යාව මත ලෝකයේ අනා­ගත බලය තුල­නය වන බවට සාක්ෂි සනාථ වෙමින් තිබේ. අමෙ­රිකා ජනා­ධි­පති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉන්දි­යාවේ සංචා­රය කරන්නේ මෙවැනි වටා­පි­ටා­වක් යට­තේය. ඉන්දි­යාව යනු දකුණු ආසි­යාවේ...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to විදෙස්