විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

කොවිඩ් - 19 මේ වන විට මුළු ලෝ‍කයේම පාලනය තමන් අතට ගෙන තිබේ. මේ දක්වා මිනිස් වර්ගයා වසංගතය හමුවේ ජරාජිතය. ඇතැම් දෙනා මෙය තුන්වැනි ලෝක යුද්ධය ලෙස දකිති. සැබවින්ම තුන්වැනි ලෝක යුද්ධය මෙවැනි ජීව අවියක් සහ මිනිස් වර්ගයා අතර සිදුවිය හැකි බවට අනාවැකි රැසක්ම පළ වී තිබිණි. අත්දැකීම් ඇති බොහෝ දෙනා පවසා සිටියේ ලෝකය පුරා දැන් පවතින තත්ත්වය දෙවැනි ලෝක යුද්ධ කාලයට බෙහෙවින් සමාන බවයි....
28 මාර්තු, 2020
Subscribe to විදෙස්