විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

මේ වන විට 2020 වසරින් අර්ධයක්ම ගෙවී ගොස් අවසන්ය. මේ ගත වූ මාස කිහිපයට මෙතෙක් මිනිස් වර්ගයා අත් නොවිඳි බොහෝ අත්දැකීම් ඔවුන් වෙත උරුම කර දීමට 2020 වසර සමත් වී තිබේ. එසේ වුවද Interesting Engineering වෙබ් අඩවියට අනුව 2020 යනු ලේසි පහසු වසරක් නොවේ. ඔවුන් පවසන්නේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් ඉදිරි මාස හයේදී දැක ගත හැකි වනු ඇති බවය. අපේ රටේ මෙවැනි අනාවැකි පවසන්නේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදීන්ය. ඔවුන්...
23 මැයි, 2020
Subscribe to විදෙස්