විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

.බයිඩ්න් දිවු­රුම් දෙමින්
ඇමරිකාවේ හතළිස් හයවැනි ජනාධිපතිවරයාගේ දිවුරුම් දීම මුළු ලෝකයටම මග නොහැරුණු පුවතක් විය. මීට පෙර ලෝකයේ අවධානය යොමු වූයේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් පමණක් වූ අතර, ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව ඡයාරූපමය වැදගත්කමක් සහිත අවස්ථාවක් පමණක් විය. එහෙත් මෙවර මුළු ලොවම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව දෙස අවධානය යොමු කර සිටියේ කිසියම් අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් සිදුවේය යන...
23 ජනවාරි, 2021
Subscribe to විදෙස්