පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

පිළිකා කාරක ඇෆ්ලොටොක්සීන් අඩංගු පොල්තෙල් මෙරටට ආනයනය කරන ලද මහා පරිමාණ සමාගම් පිළිබඳව පාරිභෝගික අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පාරිභෝගික ආරක්ෂා පනතට හා රේගු ආඥා පනතට අනුව නීතිමය කටයුතු කරන බවත් මේ වන විට අදාළ විෂ පොල්තෙල් ප්‍රති අපනයනය කිරීම අරඹා ඇතැයි වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන සිළුමිණට කීය. අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පිළිකාකාරක අඩංගු පොල්තෙල් කන්ටේනර් පිළිබඳව...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to පුවත්