පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ජාතික ආර්ථිකයේ 50%ක තනි දායකත්වයක් උසුලන දේශීය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ප්‍රජාව නඟා සිටුවීම 2018 අයවැයේ ඉහළම ඉලක්කය බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.කෘෂිකර්මය, ධීවර කර්මාන්තය, පශු සම්පත්, ලුහු ඉංජිනේරු, මුද්‍රණ, සංචාරක, අත්කම්, ඇඟලුම්, නව සොයාගැනීම් ඇතුළු සැම අංශයකම දියුණුවට ඉතිහාසයේ ලබාදෙන වැඩිම දිරිගැන්වීම් මෙවර අයවැයෙන් සලසා දෙන බවද මුදල්...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to පුවත්