පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

වසර 13ක් වන පාසල් අධ්‍යාපනය වසර 12 දක්වා අඩු කිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බව අධ්‍යාපන ලේකම් මහාචාර්ය කපිල සී. පෙරේරා සිළුමිණට හෙළි කෙළේය. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පවත්වා මාස ගණනාවක් එහි ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු බලා සිටීමට සිදුවීමෙන් සිසු දරු දැරියන්ට උසස් පෙළට පෙනී සිටීමට පමාවීමත් උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු තවත් මාස ගණනාවක් බලා සිටින්නට සිදුවීමත් යන කරුණු කෙරෙහි අවධානය...
16 ජනවාරි, 2021
Subscribe to පුවත්