සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ සි/​බ උපාධිධාරී රසඥවරියක (Graduate Chemist) ලෙස විදේශගතව සේවය කළ කෙටි විවාහයකින් දික්කසාද (දරුවන් නැත) නිරෝගී මනා පෙනුමැති යෙහෙලියට (48) උගත්,​ යහපත්,​ ඉංග්‍රීසි දැනුමැති සහකරුවෙකු සොයයි. භේද නොසැලකේ. d​a​n​u​w​a​r​n​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ B148441 බොදු,​ ගොවි,​ කොළඹ උසස් බාලිකා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබ දැනට රජයේ ආයතනයක පාඨමාලාවක් හදාරණ සිහින් සිරුරැති පියකරු විසි...
1 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්