සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි,​ දුම්බීමෙන් තොර,​ උස 5' 3" එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ නීති උපාධිධාරී,​ යහපත් ගතිගුණවලින් යුත්,​ මේ වන විට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැලපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ නිති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි. තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී. පියා...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්