සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ බොදු ගොවි 1992-05-20,​ උපන් 5' 4" උසැති රූමත් කොළඹ රජයේ රෝහලක හෙදියක් ලෙස සේවය කරන දියණියට සොයන්නේ අවිවාහක උගත් මනාලයෙකි. Tel. 011-2737704.B161787 1990 දෙසැම්බර් මස උපන් 5' 4'' අවිස්සාවේල්ල බොදු ගොවි SLIIT උපාධිධාරිණී වන ඇය රජයේ රැකියාවක නියුතු ඇයට,​ හිමි නව දෙමහල් නිවසේ පදිංචියට කැමති රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාරික උගත් කඩවසම් සහකරුවකු ව්‍යාපාරික දෙමාපියන් වන අප සොයයි. (...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්