සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි නවීන දෙමහල් නිවසක් හිමි කළමනාකරණ උපාධිධාරී රාජ්‍ය බැංකුවක කළමනාකාරවරියක ලෙස සේවය කරන රූමත් 45 වියැති සොයුරියට උගත් යහපත් සහකරුවෙක් සොහොයුරා සොයයි. 0112-290014.B147313 කොළඹ සිංහල බෞද්ධ/​ ක්‍රිස්තියානි දෙමාපියෝ (වෘත්තියවේදී හා විශ්‍රාමික ගුරු) සිය 1985 උපන් රූමත් කාරුණික එකම දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් සැබවින්ම කාරුණික අවබෝධයෙන්...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්