සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය් කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවයේ නියුතු 46 වියැති අඩි 6 ක් උස තළෙලු සිහින් සිරුරැති ලාබාල පෙනුමැති නිර්මාංශ දුම් හා මත්පැන් පානයෙන් තෙර කෙටි විවාහයකින් නීත්‍යානුකූලව දික්කසාදවී සිටින දරුවන් නොමැති තම බාල පුතුට දෙමව්පියෝ (බොදු ගොවි) දෙමව්පියෝ උගත් ප්‍රසන්න පෙනුමැති කාරුණික දියණියක් සොයති. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපියද සහිතව යොමු කරන්න. b​o​u​l​d​e​r​c​r​e​...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්