දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා සිය ධුර කාලය නිමවා රාජ්‍ය නාය­ක­ත්ව­යෙන් සමු ගෙන සිටියි. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ හය­වැනි ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ලෙස සිය නාමය ඉති­හා­ස­යට එක් කිරී­මෙන් ඉක්බි­ති­වය. 2015 ජන­වාරි 08 වැනිදා මෙරට රාජ්‍ය නාය­ක­ත්ව­යට පත් මෛත්‍රී ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින්ම ඒ පිළි­බඳ කරන ලද ආව­ර්ජ­න­යක මෙසේ සට­හන් වී තිබේ:“2015 ජන­වාරි 08 වැනිදා මැති­ව­ර­ණ­යේදී මම උඩු­ග­...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය