දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

මහින්ද ඉන්දියාවේ ගිහින් මෝදිත් මුණගැහිලා... නාමලුත් එක්ක ගිහින් මෝදිට මුණගස්සවලා... ඒ විතරක් නෙවේ, රාහුල් ගාන්ධිත් හමු වෙලා...’ ආණ්ඩුවාදියෝත්, මහින්දවාදියෝත් හැමෝම එක එක තාලයේ කතා කියති. හැබැයි, මේ සංචාරයවත්, ඒ හමුවීම්වත් ‘මැජික්’ නොවෙන බව සමහරුන්ට තෙරෙන්නේ නැත. මීට වසර කීපෙකට පෙර මහින්ද ආණ්ඩු කරන විට රනිලුත් ඔහොම බොහෝ රටවලට ගියේය. ආරාධනාත් ලැබුණේය. හැබැයි එහෙම කියලා මේ...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය