දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

2019 ජනාධිපතිවරණයේදී කොක්කෙන් හෝ කෙක්කෙන් හෝ ජයග්‍රහණය අත් කරගැනීමට රාජපක්ෂවරු මාන බලමින් සිටිති. ඊට අන්තර්ජාතිකව පවතින බලවත් අකැමැත්තද නොසලකා බරපතළ ලෙස තරගයට සූදානම් වීමේ ලකුණු රාජපක්ෂවරුන් තුළ පෙනෙන්නට තිබේ. මේ අතර රාජපක්ෂවරුන් එකිනෙකා අතරද පවතින්නේ බරපතළ විරසකයකි; නො එකඟතාවකි; පරස්පර විරෝධයකි.එක් අතකින් බැසිල් රාජපක්ෂ කරළියට ඇවිත් සිටී. අනෙක් අතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ...
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය