දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

කොළඹ පද­නම් ආය­ත­න­යේදී පැවති 22 වන අල්හාජ් බාකිර් මාකාර් ගුණා­නු­ස්ම­රණ උත්ස­ව­යේදී කළ දේශ­නයහිටපු ආණ්ඩු­කා­ර­ව­ර­යකු මෙන්ම හිටපු කතා­නා­ය­ක­ව­ර­යකු ද වන අල්හාජ් බාකීර් මාකාර් මැති­තුමා 22 වන වර­ටත් සම­රන අව­ස්ථා­වයි මේ. එතුමා උතුම් ගුණාංග රැස­කින් සම­න්විත ශ්‍රේෂ්ඨ චරි­ත­යක්. අද දින මෙම ගුණ සමරු උත්ස­වයේ තේමාව වන්නේ ‘සෞභාග්‍ය සම්පන්න ශ්‍රී ලංකා­වක්’ යන්නයි. සෞභාග්‍ය යන...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය