දේශපාලනය

 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින්, ශ්‍රී ල.නි.පයේ නායකයා ලෙස මෙන්ම එම පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස ද මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දේශපාලන ශාස්ත්‍රාලය නිසැකයෙන් ම මේ රටේ අභිනව දේශපාලන සංස්කෘතියක සමාරම්භයක් වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවලට වෙන වෙනම තරුණ හා කාන්තා සංවිධාන තිබුණත් ඒ තරුණ බලය හා කාන්තා බලය ජාතික...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය