දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

ජන­පති ධුර­යට පත් වීමෙන් පසු ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ ප්‍රථම මාධ්‍ය සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැ­ත්වූයේ ඉන්දි­යාවේ භාර­ත්ශක්ති සහ SNI මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන කර්තෘ නිතින් ඒ. ගෝකල් සම­ඟය චීනය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පව­ත්වන්නේ වාණිජ සම්බ­න්ධ­තා­වක් යැයි ඔහු එහිදී කීවේය. ඉන්දි­යාව, ජපා­නය, සිංග­ප්පූ­රුව සහ ඕස්ට්‍රේ­ලි­යාව යන කලා­පයේ බල­ව­තුන් වෙත පණි­වු­ඩ­යක් නිකුත් කර­මින් ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා...
2019-11-29 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය