කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා ලෝක ජාතීන් විසින් 2030 වසරට ඉලක්ක කරනු ලැබ ඇති පොදු පිළිවෙත සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජීවය ලබා දීමට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් කැප විය යුතු බව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමී ව, ලන්ඩන් නුවර පැවති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ව්‍යාපාරික සංසදයේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසී ය. එමගින් වැදගත් කරුණු දෙකක් සිහි කැඳවයි...
2018-04-20 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය