කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බරපතළ දේශපාලන අර්බුදයක් නිර්මාණය වී ඇති බව ඉතා පැහැදිලිය. එය ලෝකයේ සිදුව ඇති ඒ ආකාරයේ ප්‍රථම දේශපාලන අර්බුදය නොවන්නාක් මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ ප්‍රථම දේශපාලන අර්බුදයද නොවේ. එමෙන්ම රටක් වශයෙන් අද අප මුහුණ දී ඇති මේ දැවැන්ත ගැටලුව ජය ගත හැකි වනු ඇත්තේ අර්බුදයේ ස්වභාවය මෙන්ම, ඊට හේතු වූ පසුබිම් කාරණාකාරණද හඳුනාගන්නේ නම් පමණකි.අද වන විට මේ රටේ බොහෝ දෙනා මේ...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය