කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

අපි ගිනි කන්දක මුවවිට වාඩිවී සිටිමු. රත්වූ ලාවා කොයිමොහොතේ හෝ පිටාරවිත් සිරුරු මතින් ගලා යෑමට ප්‍රථම අප කුමක් හෝ කළ යුතුව ඇත. ස්වයං නිවාස අඩස්සියකට නතුව ජීවිතය පිළිබඳ ව අපේක්ෂා වෙනස්ම තැනක ප්‍රතිගබඩා කර තිබේ. දිවයිනට ම බලපෑ ඇඳිරිනීතිය නොතකා රට ම වෙළාගනිමින් සිටින වසංගත වයිරසයක් සමඟ දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතින ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව සිත කම්පනයට පත් කරයි. අහිවාතක නම් වසංගත රෝගය...
4 අප්‍රේල්, 2020
Subscribe to කතුවැකිය