කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

වැඩි ම ඩෙංගු අවදානමට ලක් වූ ආසියානු රට ශ්‍රී ලංකාව බවට වාර්තා වූයේ නේවාසික ප්‍රතිකාර සඳහා දිනකට රෝහල්වලට ඇතුළත් කළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 7000 ඉක්මවමිනි. පසුගිය ජූලි මාසයේ වාර්තා වූ මේ ගණන 900 දක්වා අඩු කරගැනීමට හැකි තරමට ඩෙංගු කෙරෙහි දැක්වූ ජනතා අවධානය හේතු විණි. එහෙත් මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 1500 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එනම්: නැවත ඩෙංගු පැතිර-යමින් පවතී. එයින් පැහැදිලි වන්නේ...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය