කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ජනමාධ්‍යවල හැසිරීම සහ එහි භාවිතය පිළිබඳ මේ දිනවල කතා වෙන්නේ අපේ රටේ පමණක් නොවේ. එය මුළු ලෝකයේම කතාබහට ලක් වන ප්‍රබල මාතෘකාවක් වී තිබේ. සුපිරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තිබෙන්නේ යැයි කියන ඇමෙරිකාවේ පවා මේ කාලයේ මාධ්‍යවල හැසිරීම එරට මහජනතාව, සිවිල් සංවිධාන සහ විද්වතුන් අතර පුළුල් කතාබහක් නිර්මාණය කරවීමට හේතු වී තිබේ.පසුගියදා අපේ රට තුළ මෙවැනි කතාබහක් ඇති වන්නට පසුබිම් වූයේ මාධ්‍යවල...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය