කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ආණ්ඩුවේ රස්සාවක් ලබාගැනීම නූතනයේ පවා බොහෝ තරුණ-තරුණියන්ගේ ඒකායන පැතුමයි. මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන් එළියට එන උපාධිධාරී තරුණ-තරුණියන් පවා අදටත් විශ්වාස කරන්නේ කුමක් හෝ රජයේ රැකියාවකට ගිය හොත් තමන්ගේ අනාගතය කලඑළි වන බවය. මේ තරුණ-තරුණියන් රජයේ රැකියාවකට මෙතරම් ප්‍රිය කරන්නේ රටට සේවය කිරීමටද? එසේ නැති නම් තමන් කැමැති පළාතකට වී තමන්ගේ සේවාව ලබා දීමටද? එහෙත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ...
2018-08-10 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය