කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

 සරණාගතයන් ලෙස සංක්‍රමණය වන ජනගහනය ඉහළ යෑම ලෝකයට මුහුණ දෙන්නට සිදු වී ඇති බරපතළ ගැටලුවකි. රටවල් අතර යුද ගැටුම් හෝ රටවල් තුළ සිවිල් ගැටුම් සංක්‍රමණිකයන්ගේ මේ ඉහළ යෑම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන හේතු ය. සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධව මතුපිටින් පෙනෙන්නට ඇති කතාව එය වුව ද, නොපෙනී තවත් සංක්‍රමණිකයෝ වර්ගයක් ලොව පුරා විසිර යමින් සිටිති. ඊට බලපාන හේතුව ලෙස සැලකෙන්නේ දුප්පත්කම යි. තමන්ට...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය