කතුවැකිය

උද්ගෝෂණ පෙළපාළි යෑම පිණීස දැන් අලුත් තේමාවක් ලැබී තිබේ. නැතිනම් පැරණි තේමාවක් අලුත් කර ගෙන තිබේ. ‘එහෙ කුණු මෙහෙට එපා‘ යනු එහි සටන් පාඨයයි. එහෙත් මේ කුණු විරෝධීහු තම තමන්ගේ කුණු දැමුවේ කොතැනට දැයි කල්පනා නොකරති. ‍මේ අය කැමති තමන්ගේ කුණු, අනුන්ගේ වත්තට, මහපාරට, වෙනත් ප්‍රදේශයකට, ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් නගර සභාවකට, නගර සභාවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවකට ආදී වශයෙන් අනුන් මත පටවන්නට බව අමතක...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය