කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ඕනෑම රටකට හෝ සමාජයකට හෝ යම් ව්‍යසනයක් සිදු වූ විට මිනිසුන්ගේ විශ්වාස, සිතුම්-පැතුම් ලෙහෙසියෙන් එහා-මෙහා කළ හැකිය. ඒ ඔවුන් තුළ පවතින යම් මානසික අවපීඩන හේතුවෙනි. එවන් පිරිස් යම් විශ්වාසයක් කරා හෝ විවිධ විශ්වාසයන්හි එක් කොනක් කරා හෝ පහසුවෙන් තල්ලු කළ හැකිය. අප මේ පසු කරමින් සිටිනුයේද එවැනි ව්‍යසනයක පශ්චාත්-සමයකි. පසුගිය අප්‍රේල් 21 දා එල්ල වූ ප්‍රහාර මාලාවෙන් රටට දැනුණු...
2019-05-24 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය