කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

 පළාත් පාලන මැතිවරණයට පසුව සිදු කළ යුතු ආණ්ඩු වෙනසක් ගැන නැඟුණු ඝෝෂාව නිසා රටේ දේශපාලන සාමකාමී බව ගිලිහී ගිය අතර, දින කිහිපයක් රට එසේ ව්‍යාකුලව පැවතිණි. අනතුරුව නැවත රට සන්සුන් විණි. එම ව්‍යාකුල බව ඇතිවීම හා පසුව රට සන්සුන් වන්නේ කවර හේතු මතද යන්න මෙහිදී අවධානයට ගැනීම වටී.මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයට අනුව ආණ්ඩුව විසුරුවා හැර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යා යුතු බවට පොහොට්ටුව...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය