දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  අදින් ඇරඹෙන මේ විශේෂාංගය නිර්මාණකරණයේදී නිර්මාණකරුවන්ට අනුභූති වන අත්දැකීම් ගැන ලියැවෙන්නකි. නවකතා, කෙටිකතා, කවි, ගී ඈ මේ සෑම නිර්මාණයකටම පාදක වූ සුන්දර පෙරනිමිත්තක් ඇත. එය ජීවිතය සසල කරන අත්දැකීමක් විය හැකිය; නැත්නම් නෙතඟ බැල්මක් විය හැකිය. මේවා පරිකල්පනයේ එතී නව නිමැවුම් ව පාඨක සහෘදයනට තිළිණ වන්නේය. ඒ අත්දැකීම් පසුපස කතන්දරයයි. බොහෝ දෙනෙක් සිතන්නේ මල් පිපෙන්නේ...
16 ජනවාරි, 2021
Subscribe to දීපානි