දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

විශි­ෂ්ට­තම සිනමා නළුවකු, චිත්‍ර­පට අධ්‍ය­ක්ෂ­ව­ර­යකු  මෙන් ම දේශ­පා­ල­න­ඥ­ය­කුද වූ ගාමිණි ෆොන්සේකා එක්තරා සිනමා පුව­ත්පත් සඳහා 1982 වසරේ ජන­වාරි 21 වෙනි දින පළවූ අදාළ පුවත් පත සඳහා කරන ලද ප්‍රකා­ශයක මෙසේ සඳ­හන් විය. “දියුණු කරන ලද ජාතික සින­මාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනු­ග්‍ර­හය යටතේ මරුවා සමඟ පොර බඳි­මින් සිටී. ජාතික සින­මාව වැළලූ පසු එහි සොහොන් කොතේ මෙම යකුන් විසින් මෙසේ...
1 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to දීපානි