දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  වසර තුන බැගින් දෙවරක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ලොකු පුටුව දරා ඇති හිටපු සභාපතිවරයා වෙත අප මුලින්ම යොමු කරනු ලැබුවේ පරිපාලන ප්‍රශ්නයක් නොවේ. අපගේ ප්‍රශ්නය වූයේ “මොකද මිනිස්සු හෝල් වලට නොඑන්නේ?”යන්නය. ඒ සඳහා ඔහුගේ පිළිතුර වූයේද ප්‍රශ්නයකි. “මොකටද මිනිස්සු හෝල් එකට එන්නෙ? මොකක්ද තියෙන ආකර්ෂණය?”යනු එයයි. අප රටෙහි සිනමාවෙහි නියාමනය උදෙසා වගකිව යුතු තනතුර දෙවරක්ම...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to දීපානි