දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

අපට උමතුවක් අවශ්‍යව තිබේ. ඒ චිත්‍රපට නැරඹීමටය. මේ එය නැතිකම ගැනය. චිත්‍රපට නැරඹීමේ උමතුව කිසි කලෙකත් සනීප නොවූ මිතුරෙකු මට සටීි. ගම්පහ නගරාශ්‍රිතව දිවි ගෙවන ඔහු පසුගිය දිනක මා අමතා අපූරු කතාවක් කීවේය. එනම් අපේ සිනමාහල් කොරෝනා තත්ත්වය යටතේ වුවද ඕනෑම මොහොතක විවෘත කළ හැකි ඒවා බවය. මක්නිසා ද කියනවා නම් ඒ කාලයේ ද සිනමාහල් තුළ ප්‍රේක්ෂකයා වාඩි වූයේ කොරෝනා වලට ම ගැළපෙන පරිද්දෙන්...
23 මැයි, 2020
Subscribe to දීපානි