සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 • කොළඹ ව්‍යාපා­රික සංග­මය පිළි­බඳ යම් හැඳි­න්වී­මක් කළ හැකිද? අප කොළඹ තොග සහ සිල්ලර වෙළෙ­ඳාම ඇතුළු සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියා­කා­ර­ක­ම්වල නිරත වී සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යාපා­රි­ක­යන්ගේ එක­මු­තු­ව­කින් සැදුම් ලත් සංග­ම­යක්. අපේ සංග­මය අද වන විට රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම නියෝ­ජ­න­යක් සහි­තව සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ විවිධ සංවි­ධාන 39ක සාමා­ජි­ක­යන් සමඟ අව­බෝ­ධතා ගිවි­සු­ම­කට...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to සල්පිල