ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

එල්. බී ෆිනෑන්ස් ආයතනය වෙතින් රු. මිලියන 25 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් ස්විට්සර්ලන්තයේ නිෂ්පාදිත උසස්ම තත්ත්වයේ හැමිල්ටන් C3 වර්ගයේ ශ්වසන උපකරණ හා සියලු පහසුකම් සහිත දැඩි සත්කාර ඇඳන් මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද චිකිත්සක දැඩිසත්කාර ඒකකය වෙත පරිත්‍යාග කෙරිණි. මෙම උපකරණ නිල වශයෙන් ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා රෝහල් පරිශ්‍රයේ දී සිදු වූ අතර, එල්. බී. ෆිනෑන්ස් සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී (මානව...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික