ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

අඩපණ වූ කර්මාන්ත අතර ඇඟලුම් කර්මාන්තයද විය
කොවිඩ් 19 කොරෝනා වයිර­සය මේ වන විට ඉතා වේග­යෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබේ. සමස්ත ලෝක­යම කම්පා­වට පත් කර­මින් ලෝකයේ රට­වල් එක­සිය හත­ළි­හ­කට වැඩි ප්‍රමා­ණ­යක් අති­ක්‍ර­ම­ණය කර­මින් සමස්ත ලෝක­වාසී ජන­තා­වගේ ජන ජීවි­තය අඩාළ කිරී­මට මේ මාරා­න්තික වයිර­ස­යට හැකි­යාව ලැබී ඇත.   කොවිඩ් 19 මේ මාරා­න්තික වයිරසයේ සෘජු බල­පෑම මේ වන විට අප රට­ටද එල්ල වී තිබේ. රෝග ව්‍යාප්තිය පාල­නය සඳහා...
28 මාර්තු, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික