සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

ඡායාරූප - විමල් කරුණාතිලක
වැටෙනවා නම් වැටෙන්නට තිබූ මිලියන ගණනක් අවස්ථා ඔහු පසු කළේය. වැටෙන තරමට යළි නැගිට්ටේය. හරි ගියත් වැරදුණත් ගත යුතු තැන තීන්දු ගත්තේය. වැරැදුණු පැරැදුණු තැන මොහොතක් නැවතී හේතු අවබෝධ කර ගෙන යළි ගමන ඇරැඹිණි. ඔහුට අනුව, වැරැදීම් යනු, යමක් යළි ඉගෙන ගැනීමට ජීවිතයෙන් ලැබෙන තවත් එක් අවස්ථාවකි. ආචාර්ය නයන දෙහිගම කියැවීම වටින්නේ මේ සියලු හේතු කාරණා එකලස් කළ තැනය.epic කොහොමද සාමාන්‍ය...
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to සල්පිල