සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

දෙවියන් දුන් තලෙත්තුව හෙවත් ‘ටැලන්ට්’ එක ඇය දෝතින් ම බාරගත්තා පමණක් නොව, මුවහත් කරගත්තා ය. ‘බාබර්’ ලෙස පමණක් ලාංකිකයන් දැන සිටි රස්සාවට පිළිගැනීමක් නැති යුගයෙක වුව ඊට කැමැත්තෙන් අත ගැසුවා ය. පිරිමි, ‘බාබර්කම්’ කළාට ගැහැනු කරන්නේ ‘හෙයාර් ඩ්‍රසින්’ බවත්, එය වෘත්තීය භාවයෙන් යුතු රැකියාවක් බවත් ඇය ඔප්පු කළා ය.අද ‘රමණී ෆර්නැන්ඩු’ යනු ශ්‍රී ලාංකේය සන්නාමයකි. ව්‍යාපාරයක් බවට...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to සල්පිල