සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 ජාතික ආණ්ඩුවේ තුන්වැනි අය වැය පසුගියදා ඉදිරිපත් කෙරුණා. මේ අය වැයේ බොහෝ දෙනෙක් බලා සිටියේ වාහන මිල විශේෂයෙන්ම මෝටර් රථ මිල ඉහළ පහළ යන්නේ කෙසේද යන්න ගැනයි. 2016/2017 අයවැයෙන් අශ්ව බල 1500ට වඩා වැඩි වාහනවල මිල විශාල ලෙසින් ඉහළ ගියාක් මෙන් මෙවරද සුපිරි වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලා සිටියා. එසේම සතෙන් සතේ රුපියලෙන් රුපියල එකතු කරමින් වාහනයක් ගැනිමට සිහින දකින්නන්...
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to සල්පිල