ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ගොවීන් පන්ද­හ­සක් සමඟ එක්ව වැඩ කරන කාගීල්ස් සමා­ගම, ඔවුන්ගේ උන්න­තිය උදෙසා බොහෝ වැඩ­ස­ට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කරයි. පසු­ගිය දිනෙක හඟු­ර­න්කෙත එළ­වළු ගොවීන්, තඹු­ත්තේ­ගම බලා ආවේ ද ඒ සාධ­නීය වැඩ­ස­ට­හන් පෙළේ තවත් එක් පිය­ව­රක් ලෙස ය. එනම්, සාම්ප්‍ර­දා­යික වගා ක්‍රම තුළ සිරවී නොසිට, කාගිල්ස් සමා­ගම හඳුන්වා දුන් නව වගා සංක­ල්ප­යට අනුව වගාකොට අත­මිට සරු කර­ගත් තඹු­ත්තේ­ගම සහෝ­ද­ර­ව...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික