විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

හදිසි අනතුරක් නොවුණොත් වයෝවෘද්ධ වී මියයන්ට තව කොපමණ කල් තිබේදැයි දැනගැනීමට බොහෝදෙනා කැමැත්තක් දක්වති. උණක්, හෙම්බිරිස්සාවක්, කැස්සක් හැදුණු විට පවා ලංකාවේ බොහෝ අය හඳහන්, ජ්‍යොතිෂ, ශාස්ත්‍ර බලන තැන් කරා දිවයන්නේ ඒ කැමැත්ත නිසාය. ඒ ගැටලුවට විද්‍යාවෙන් විසඳුම් සපයන්නට ඇමෙරිකාවේ යේල් පර්යේෂණ විශ්විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් සමත් වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබීම සතුටකි. ඕනෑ ම...
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග