විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

වස විස නැති දේශීය සහල් පිටි ගන්න වෙද මුං ඇටවලින් මුං කැවුම් හදන්න පිරිසුදු කිතුල් හකුරු, කිතුල් පැණි, පිරිසුදු පොල්තෙල් භාවිත කරන්න සාම්ප්‍රදායික සහලකින් කිරි බත් පිසින්නකැවුම් කොකිස් නැති අවුරුද්ද, අවුරුද්දක් නොවේ යනුවෙන් අප සැලකීමට පුරුදු වූයේ සිංහල අලුත් අවුරුදු කෑම මේසයට කැවුම්, කොකිස් අනිවාර්ය දෙයක් වූ නිසා ය. කොණ්ඩ කැවුම්, මුං කැවුම්, අතිරස, කොකිස්,...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග