විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

ලක්ෂ හයහමාරක් ඉල්ලුම් කළා දේශපාලනය නැතිව දුප්පත්ම අය තෝරාගත්තා ජනාධිපති බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය බළකායේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික)   නන්ද මල්ලවාරච්චි මුලින්ම 35,000කට පත්වීම් ලබා දෙයි ඉතිරි අයටත් ළඟදීම පත්වීම් තරුණ තරුණියන්ට පමණක් නොවෙයි ඔවුන්ගේ පවුල්වලටත් ලොකු පිළිසරණක් ලැබෙනවා   මෙරට ප්‍රථම වරට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් දරිද්‍රතාවෙන් අන්තයටම පත්ව සිටින...
31 ඔක්තෝබර්, 2020
Subscribe to විශේෂාංග