විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

උඩුවියන් හා පාවඩ මතින් සාධාතුක කරඬුව වැඩමවා ගෙන දෑලේ ඇතුන් සමඟ මහනුවර දළදා පෙරහරේ ගමන් කරන මංගල හස්තිරාජයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය පෙරහරේ උච්චතම අවස්ථාව යැයි කීවොත් එය නිවැරදිය. මංගල හස්ති රාජයාගේ පැමිණීමත් සමඟ පෙරහර නැරඹීමට පැමිණෙන බැතිමතුන් සාධු නද දෙමින් නැගී සිට සාධාතුක කරඬුව වන්දනා කරන්නේ ජීවමාන බුදුන් දුටුවාක් මෙන් හැඟීමකිනි. දෑලේ ඇතුන් මත ගමන්කරන රාජකාරිකරුවන් සඳුන් මල්...
1 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to විශේෂාංග