සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* ඉස්සර මෙහේ වත්තේ වැද්දොත් හිටි­යලු* මේ ගෙයි භූතයො ඉන්නවා කියා හිතෙ­නවාදොස්තර ආර්.එල්. ස්පිට්ල් යනු මෙරට එක්තරා යුග­යක් යැයි කීම වර­දක් නැත. හේතුව නම් ඔහු එදා නොසි­ටි­න්නට අද අප අපේ ආදි­වා­සීන් පිළි­බඳ විම­සි­ලි­මත් නොවනු ඇත. වෛද්‍ය­ව­ර­යකු වූ ස්පිට්ල් වෙද­ක­මට අම­ත­රව ප්‍රිය කළේ කැලෑ­වල ඇවි­දී­ම­ටය. වැද්දන් ඇසුරු කිරී­මට ය. ඔහු පිළි­බඳ බොහෝ කතා ඇත්තේ...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය