සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

අවු­රුදු ගණ­නා­වක් ගෙවී ගිහින්.ඒත් අතීතෙ කොහොම අම­තක කර­න්නද...මට විත­රක් නොවෙයි‍, මේ රටේ ඉප­දුණු ඔබ­ටත් බැහැ හිතන තරම් ලේසි­යෙන් ඒ ගෞර­ව­නීය ඉති­හාසෙ අම­තක කර දමන්න.‍ඔබට සිද්ධ වෙනවා අද මාත් එක්ක මීරි­ගම, බෝත­ලේට යන්න. හරි­ය­ටම කිව්වොත් සේනා­නා­ය­ක­ව­රුන්ගෙ බෝතලේ වල­ව්වට යන්න.පණ දෙවැනි කොට ආද­රය කළ රට ජාති­යත් ඒ මිනි­සු­න්වත් අතෑ­රලා අවු­රුදු 66 වෙද්දි යන්න ගියාට, ඔහු තව­...
2018-10-20 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය