සිත්මල් යාය

* එකම සුදුසුකම A-Z තනි අකුරේ නොම්මරය * කෝටියක් දුන්නත් දෙන්නේනම් නෑ1902 පෙබරවාරියේ දවසක්‍.එංගලන්තෙන් නැව් නැගපු මෝටර් කාර් රථයක් කොළඹ වරායට සෙන්දු වන ආරංචිය අහපු හුඟ දෙනෙක් වරාය අවට රැස්කමින් හිටියා.එඩ්ගා ගේ හිත ආඩම්බරෙන් පිරිලා.“ඔන්න! මම තමයි උඹලගෙ රටට මුලින් ම කාර් එකක් ගේන්නේ...”නොකිව්වට ඔහුගෙ මුහුණෙ තිබුණෙ එහෙම ලියැවුණු ආඩම්බරයක්.ලංකාවට ට්‍රෑම් බස්...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය