සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* දෙහි ගොරකා හැර විනා­කිරි පොල්තෙල් තහ­නම්* සුද්දගේ අවුන්ස ක්‍රමය පොතට විත­රයි* ඉල්ලන තර­මට කෑම * රෝගී රැඳ­වි­යන්ට පෝෂ­ණ­යෙන් අනූන කෑම* විදේ­ශීය සිර­ක­රු­වන්ට මස් බිත්තර සමඟ තැම්බූ අල-එළ­වළු* බත් ඇල­ජික් අයට තුන් වේල­ටම පාන්කොහො­මද මහ උළු­ගෙ­දර කෑම රහ ද?“හිර­ගෙ­දර ගියා යැයි කියන විටෙක කවු­රුත් අහන ප්‍රශ්න­යකි ඒ. වසර ගණ­නක් තිස්සේ හිර­‍ෙග...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය