සිත්මල් යාය

 ආබාධිතබවට වඩා මගේ දක්ෂතා ප්‍රබලයි අත් පා හතර නැතත් මට මවුපියො හතර දෙනෙක් ඉන්නවාදෙපා ඇති ඇතැම් දෙනා පාවහන් ඉල්ලා හඬා වැලපෙති. එහෙත් ඔහු පවසන්නේ පාවහන් නොපැලඳ ජීවත් වීමට ලැබීම ගැන තමා බොහෝ සතුටුවන බවය. මොහු කවුද? සැමදේම තිබියදීත් නැති දේ වෙනුවෙන් හඬා වැලපෙන්නන්ට ආදර්ශයක් දෙන ඔහු අපූරු තරුණයෙකි. යානිස් මැක්ඩේවිස්. ඔහු විසි හතර හැවිරිදිය. අතක පයක ඇඟිල්ලක් කැපුණු...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය