සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* යාන්ත්‍රික දම්වැල් කියත් ශබ්දයට බිය වී වන අලි ගම් වැදීමේ තර්ජනයක්* දුටුගැමුණු රජ සමයේ පුරාණ විහාරස්ථානයට අයත් ඉඩම් අක්කර හත්සිය ගණනක් දැව ජාවාරමුන්ගේ ග්‍රහණයටවන විනාශයක් නෑ කියා වන සංරක්ෂණය කියනවා- ප්‍රාදේශීය ලේකම්අදාළ බලධාරීන් දැනුම්වත් කළා- ග්‍රාම සේවකඅප රටේ සුන්දරත්වය ලෝකයාට හඬ නඟා පවසන ස්වාභාවික විස්කම් නිර්මාණ අතින් අප කෙතරම් පොහොසත්ද? සොබාදම්...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය