සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

රුවන්මැලි සෑය ප්‍රතිසංස්කරණයේදී එදත් විවේචන තිබුණාප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මුදල් දෙන්නන් අපාගත වන බවට බලපෑම්චූඩා මාණික්‍යයේ පාදම සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ පිරිසුදු රත්ත්‍රන් කිලෝග්‍රෑම් 28 මැණික් ගල් 4300 වසර 80ක් පැරණි චූඩාමාණික්‍යය වෙනුවට වසර සියයක් පවතින නව චූඩාමාණික්‍යයක්දන්ත ධාතූන් වහන්සේට සෙවණ දෙන මහනුවර දළදා මාළිගය, අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ හා ද්‍රෝණයක් සර්වඥ...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය