සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

- දෙසැම්බර් මාසේ ඈත පළාත්වලින් ඇවිත් සරුංගල් සැණකෙළි තියනවා - පන්ති යනවා කියලා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ආවේ මේ ගල්තලාවට- ගායක අමරසිරි පීරිස්ගෙන් ගලේවත්තට පන්සලක්“මෙතැන ඉඳලා ත්‍රීවිල් එකක තමා යන්න වෙන්නේ... ඔය කියන තැනට වාහනයකින් යෑම අපහසුයි.” කොටියාකුඹූර නගරය පසු කර අරුග්ගම්මන දක්වා ගිය අපට ගලේවත්තට යන්නට මඟ ඇසු විට කෙනෙකු කීවේ...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය