සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

රැයක දහවලක වෙනස නොහඳුනන ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතයම ගෙවෙන්නේ සදාකාලික අඳුරේය. එනමුදු තම දරුවන්ගේ ජීවිතවලට ආලෝකය ගෙනෙන්නට ඔවුහු අඳුරේ අතපත ගා ජීවිතය සොයති. මේ දෙනෙත් නොපෙනෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදි කළ ‘නයනාලෝකගම’ ආදර්ශ ගම්මානයේ කතාවයි.දුර්වර්ණ වී තිබුණ ද, සුදු පැහැ පුවරුවේ කළු පැහැ අකුරු තවමත් මැනවින් දැක ගැනීමට හැකිය.‘නයනාලෝකගම‘යනුවෙන් එහි සදහන් ව තිබිණි. නාම පුවරුව අසලින්...
2018-06-15 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය