සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

කහ ලක්ෂ්මී දේවිය වෙනුවෙන්දෙවැනි දවසේ පොංගල් සමරන්නේ ගව පට්ටියේඉස්සර ඇඳපු කෝලම් වෙනුවට දැන් ස්ටිකර් කෝලම්යාන්තම් දිය බින්දු වැටෙන දිගු කෙස් වැටියේ ගැසූ පිච්චමල් වැලත්, මොට්ටු තැබූ නළලත් ඇගේ හැඩකාර බව තව තවත් වැඩි කරයි. විචිත්‍ර වර්ණ සාරියෙන් සැරසුණ ඈ පමණක් නොව මඟදිග දුටු දමිල කාන්තාවන් ඒ උදෑසන යමින් සිටියේ ළඟම ඇති කෝවිල වෙතය. කාන්තාවන් කුඩාදරුවන් පමණක් නොව පවුලේ සියලු...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය