තරංග | සිළුමිණ

තරංග

වර්ෂ 1815 මාර්තු 02 වන දා අත්සන් කෙරුණු උඩරට ගිවිසුමත් සමඟ සිංහලයේ ස්වෛරීත්වයට කණකොකා හැඬුවේය. ජාතිය පරාධීන වීමේ ඛේදවාචකය වළක්වාගැනීම සඳහා 1505න් පසු ක්‍රියාත්මක වූ අනවරත අරගලයේදී දිවි පුදා ඉතිහාසයේ සැඟවී ගිය වීරයෝ රැසක් වූහ. මේ ලිපියෙන් සංවාදයට ලක් වන්නේ ඉන් කීප දෙනෙකු පිළිබඳය. එදිරිල්ලේ රාල එදිරිල්ලේ රාළ එවැන්නෙකි. ඔහු පෘතුගීසීන් සමඟ හැදීවැඩී ඔවුන්ගේ යුද ශිල්ප හදාරා...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to තරංග