තරංග | සිළුමිණ

තරංග

  දැනට දශක අටකට පෙර මැදියම් රැයක උඩරට වතුකරය හෙල්ලුම් කැවූ මිනීමැරුමක් සිදුවිය. කම්කරු අරගලයක ප්‍රතිඵලයක් වූ එම මිනීමැරුමට අදාළ නඩුවේ දී රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ ඕ.එල්. ද ක්රෙට්ස්ර්ය. පසු කලෙක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවකු වූ ඔහු එම බිහිසුණු සිද්ධිය මේ ලියුම්කරුට විස්තර කළේ විශ්‍රාම ගොස් සිටියදීය. ලියුම්කරු එවකට ලේක්හවුස් මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙකි. ඒ මෙරට වතුකරයේ සුද්දන් රජ කළ...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to තරංග