ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

 අනාගතයක් නොපෙනෙන තරමට ලාංකේය ක්‍රීඩාව කඩා වැටී ඇති බවත්, කනගාටුවට කරුණ වන්නේ ඒ සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අසීමිත වියදමක් දරා තිබියදී එම තත්ත්වය උදා වී තිබීම බවත් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු සිය ධූරයෙන් සමුගනිමින් පැවැසීය.ක්‍ර‍ීඩාවට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අසීමිත වියදමක් දැරුවත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන තරම් අපේක්ෂා ඉටුවීම අවම මට්ටමක පැවැතීම තුළ...
2019-11-29 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා