ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයට තවත් ඇත්තේ දින 46 කි. කටින් බතල කොළ සිටුවීමට සමත් රටකට ජනකොටසකට මෙකී දින ප්‍රමාණය ද කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමට - සංචිතගත කිරීමට - සුවිශේෂි පුහුණු සැසි වාරයන්ට ඉහටත් උඩින් යැයි සිතිය හැකිය. නායකයා පවා කවුරුදැයි හරිහැටි නොදන්නා කල සුපර් ලීග් අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරග පවත්වමින් බලධාරින් අනාගතය ගැන ශාස්ත්‍ර කීමට පටන් ගෙන ඇති බව නම් පැහැදිලිය. අප රටක් ලෙස ගත්ත ද...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා