ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ ටෙස්ට් සහ එක්දින කණ්ඩායම්හි නායක දිමුත් කරුණාරත්න සමගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මාධ්‍ය අංශය විසින් සිදුකරන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළේය. කොවිඩ් 19 බලපෑමට හසුව මුළු මහත් ක්‍රීඩා ලෝකයම එකතැන නතර වී තිබුණද වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ භූමිකාව කුමක්ද යන්න මැනවින්...
30 මැයි, 2020
Subscribe to ක්‍රීඩා