ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

පාපන්දු සම්මේලන සභාපති කුසලාන ආරාධිත පාපන්දු තරගාවලිය රට තුළ පවතින කොවිඩ්19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කල් දැමීමට කටයුතු කළ බව ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය පවසයි. තරගාවලිය මේ මස 26 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට කළින් සැලසුම් කළ තිබුණද කොවිඩ්19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එය ලබන මස 9 වැනිදා යළි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඔවුන් සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත් තරගාවලිය ඉලක්ක කරමින් මේ වන විටත් සියලු...
1 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to ක්‍රීඩා