ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

  IKEE rikako මම සිටියේ මරණය අත්දකින්න සූදානමින්. ආයෙත් මම පාසල් යනවා. මට හැම දෙයක්ම සකසන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කොච්චර අමාරු උනත් ඒ දේ ලබා ගන්න අධිෂ්ඨානය සහ කැපවීම තමයි මගේ මේ ආශ්චර්යට හේතුව. “මට එය පුදුමයක් වගේම සතුටක්. කවුරුත් විශ්වාස කළේ නැහැ මම ජීවත් වෙයි කියලා. අවසානයේ මම මාව නැවත සොයා ගත්තා.” එසේ කීවේ 2021 දී ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ජපානයේ මීටර් 4x100...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to ක්‍රීඩා