ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

පාට කළ හිසකේ වදුල නිසා අන්ත­ර්ජා­තික විචා­ර­කයෝ ඔහුට ‘සිංහ රජු’ (Lion King) කියා ආම­න්ත්‍ර­ණය කරති. ඔහු තරම් නිවැ­රැ­දිව, මනා පාල­න­ය­කින් යුතුව යෝකර් පන්දු යැවී­මට හප­නකු මෙතෙක් බිහිව නැත. එනි­සාම ‘යෝකර් කිං’ (Yorker King) යනුද ඔහුට අන්වර්ථ නාම­යකි. කෙසේ කීවත් සිය ක්‍රිකට් දිවියේ සැඳෑ­ස­මය ගත කර­මින් සිටින මේ විශිෂ්ට පන්දු යවන්නා අවු­රුදු 36දීත් ලෝක පූජිත පිති­ක­රු­වන්...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා