ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

රටේ ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය කරුණු කිහිපයක් ගැන අවධානය යොමු කරලා ති‍යෙනවා. අපේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ විදියට ඇද වැටිමට ප්‍රධාන හේතුවක් විදියට බොහෝ දෙනා දකින්නේ තරග පාවාදීම් වැලැක්වීමේ පනතක් නැති නිසා අද ඔට්ටුකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.ඒ නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩ ගන්න නම් අපට අනිව‍ාර්යෙන් ම නීතියක් ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. 2014...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා