ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඉදිරියට යාමට නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් තරග කාරිත්වයෙන් යුක්තව ක්‍රීඩා කරන්න ඕනෑ. ඒක ඉන්දියාව අනුකරණය කිරීමෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඉන්දියාව එක්ක ගනිද් දී අපි තවමත් ඉන්නේ සීමිත දක්ෂතා අතරයි.හැම තරගයකදීම ශතකයක් ලබා ගන්නා පිතිකරුවන් හෝ පැයට කිලෝමීටර් 140 ට වඩා වැඩි වේගයකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් අප සතුව නෑ. ඒත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට සුවිශේෂ වූ...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා