ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

  2019 වසරේ මෝටර් රථ ක්‍රීඩාව නිමාවට පත් කරමින් කලම්බු සුපර්ක්‍රොස් මෝටර්රථ තරගාවලිය පසුගිය දා නිමා විය. “හච්“ ශ්‍රී ලංකා සුපර්සීරීස් හා සියැට් - ස්ලඩා තරගමාලා දෙකක් ඒ අනුව නිමා විය. මෙරට ප්‍රධානම මෝර්ට රථ හා යතුරුපැදි තරගාවලිය ලෙස සැලැකෙන ෆොක්ස්හිල් සුපර්ක්‍රොස් තරගාවලිය අතරතුරදී මෙරට සිදුවු පාස්කු ඉරිදා අමානූෂීය ප්‍රහාරයත් සමග ෆොක්ස්හිල් තරගාවලිය අතර මඟ නවතා...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා