ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

මේ දස්කම්වලට නිසි වටිනාකම දෙමුතෙවැනි ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ මෙවර පැවැත්වූයේ ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා අගනුවරදීය. ඒ ඔක්තෝබර් 06 සිට 13 දක්වා ය‍. ඊට ආසියානු පැරා කමිටුවේ සාමාජික රටවල් 43 ක් සහභාගි විය. එම රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 14 වැනි ස්ථානය හිමි කරගැනීමට සමත් විය. ඒ මුළු පදක්කම් 14ක්ම හිමි කර ගනිමින් ය. ඊට රන් 04, රිදී 06 සහ ලෝකඩ 04කි.චීනයට මෙහිදී මුල් ස්ථානය හිමිවිය. ඒ...
2018-10-20 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා