තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

එක්තරා රජයේ ආයතනයක තට්ටු පහක ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කරමින් තිබියදී එහි සේවය කරමින් සිටි තරුණ කම්කරුවෙක් තුන්වැනි තට්ටුවෙන් බිමට ඇද-වැටිණි. එසේ ඇද-වැටීමේදී ඔහුගේ වාසියට හේතු වූ කරුණු කිහිපයක් නිසා බරපතළ අනතුරකින් තොරව ජීවිතය රැකගැනීමට ඔහු සමත් විය. සතියක් පමණ රජයේ රෝහලක නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගත් ඔහු නිවෙස බලා ගියේ කම්කරු රැකියාව කරන්න තරම් සෞඛ්‍යය යහපත් නොවූ නිසාය. ඔහුට සුපුරුදු...
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි