තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් උඩරට අල්ලාගෙන රට පාලනය කිරීම සදහා ගිවිසුමක් අස්සන් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ට එරෙහිව නැඟී සිටි ප්‍රථම කැරැල්ල 1818 ඌව-වෙල්ලස්ස අරගලයයි. ඒ කැරැල්ලේ 200 වන සංවත්සරය යෙදෙන්නේ මේ වර්ෂයට බව බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා බව නොරහසකි.1848දී සුදු අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව එල්ල වූ දෙවැනි කැරැල්ල වන මාතලේ කැරැල්ල තරම් ඌව-වෙල්ලස්ස කැරැල්ල පීඩිත මහජනතාව නියෝජනය කළ අරගලයක් නොවීය. ඌව-...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි