තීරු ලිපි

 “කියන විදිය නරක වුණත් කියන දේ හොඳ නම් ෂෝක් ‍නේද?” අබිලිං පත්තරේට එබීගෙන කියනවා.කඩේට බඩු ගන්ඩ ආපු උදවිය කට ඇරගෙන බලං ඉන්නවා.“ඕකෙ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියනවා” නිමලෙ මැදින් පැන්නා.“මොකක්ද අඩුපාඩුව?” අබිලිං ඇහුවා.“කියන දේට, කියන විදියට අමතරව කරන දේත් තියනවනෙ. කරන දේ ඕකේ නෑනේ” නිමලෙ කිව්වා.“ඕකෙ කියන්නේ?” අබිලිං පෙරලා පුරස්න කොළා.අන්තිමේට අබිලිනුයි නිමලෙයි අතරෙ ජාතියේ මහා...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි