තීරු ලිපි

 අපේ ර‍ෙට් ජෛව විවිධත්වයෙන් අග තැනගත් නැ‍ෙඟනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලයේ සුන්දර වෙරළ තීරය පොලිතින් හා කුණු ‍කසළවලින් තොර වෙරළ කලාපයක් ලෙස නම් කර ඇත‍. මේ අනුව මේ තීරයේ පොලිතින් කුණු කසළ දැමීම තහනම් ය. එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ත්‍රිකුණාමලය දිසාපතිවරයා ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් දී ඇත.පසුගිය වසරේ ‘වන රෝපා’ වැඩසටහන ත්‍රිකුණාමලයෙහි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඇරැඹීමත්...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි