තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

යම් පුද්ගලයකු විසින් සිදුකරනු ලබන ඕනෑම ක්‍රමයක ප්‍රතිඵලය ගොනා පසුපස ඇදෙන කරත්ත රෝදයක් මෙන් අදාළ පුද්ගලයාගේ පසුපසින්ම එතැයි බුදු දහමේ සඳහන් වේ. එමඟින් කියැවෙන්නේ එක් එක් පුද්ගලයන් විසින් සිදු කෙරෙන කවර ක්‍රියාවලියක වුවද එහි හොඳ හෝ නරක ප්‍රතිඵලය ඔහුටම හිමිවන බවය. මතුපිටින් පෙනෙන අන්දමට එම සිද්ධාන්තයට හාත්පසින්ම වෙනස් ස්වරූපයක් ගත් සිද්ධියක් ගැන ඉකුත් සතියේ කොළඹ පංචිකාවත්ත...
30 මැයි, 2020
Subscribe to තීරු ලිපි