කුමරජිත් | සිළුමිණ

කුමරජිත්

“මී ගොමු කුරණ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දුම්රියෙන් ගමන් කළ ඒ වකවානුවේ කවි සහ කෙටි කතා සඳහා වූ හොඳ සඟරාවක් පළකිරීමේ අදහස මා තුළ ලියලන්නට විය.ඒ අවධියේ රටේ මහා සාහිත්‍ය ප්‍රබෝධයක් ඇති කළ රසවත් සඟරා ගණනාවක් වී. ඒවායින් මුල් තැන ගත්තේ තුමාරතුංග මුනිදාස පඬිතුමා ගේ “සුබස” සහ ඩබ්ල්යු. ඒ. සිල්වා ශූරීන් ගේ “නුවණ” සඟරාව යැයි කිව යුතු ය. ඒවා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයන් වූ අතර පී.බී. අල්විස්...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to කුමරජිත්