කුමරජිත් | සිළුමිණ

කුමරජිත්

ශ්‍රී ලංකාව පසුබිම් කොට ඉංග්‍රීසි බසින් Ironwood Tree (අයන් ට්‍රී) නවකතාව ලියූ පෝල් පීරිස් (Paulpeiris) කෙටි නිවාඩුවකට ලන්ඩනයේ සිට ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ අපට හමු විය. ඔහුගේ නවකතාව ‘අයස්තුර’ නමින් දයා ආනන්ද රණසිංහ විසින් සිංහලයට පරිවර්තනය වී සරසවි ප්‍රකාශනයක් ලෙස 2016 නිකුත් වී ඇත. ‘අයස්තුර’ නවකතාවෙන් කියන කතාන්තරය යටත්විජිත යුගයේ අවසානයට ආසන්න කාලයේ අප රටේ මධ්‍යම පන්තික...
2019-10-11 18:30:00
Subscribe to කුමරජිත්