රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධූරයට හිමි නමක් පත්කෙරේ | සිළුමිණ

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධූරයට හිමි නමක් පත්කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධුරය සඳහා අතිපුජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනුනායක හිමියන් පත්කර තිබේ
 
 
 

Comments