සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

බොදු ගොවි 37 හැවිරිදි උස 5' 6" කඩවසම් කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචිය හිමි නිර්මාංශි ආගම දහමට ලැදි එහි සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් තනතුරක් දරන දෙරටේම වටිනා දේපල හිමි නීතියෙන් වෙන් වූ දරුවන් නොමැති පුතාට අවු 34 න් පහළ උගත් සිහින් රුවැති ප්‍රියමනාප දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. වැඩිමල් පුතා විවාහකයි. හඳහන් කොපිය සමග විමසන්න. ඊ මේල් - m​u​n​a​s​i​n​g​H​E​1​9​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​...
2018-08-10 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්