සුබ මංගලම්

උස 5' 4" උසස් පෙළ පෞද්ගලික රැකියාවැති නිවසක් හිමි අවුරුදු 53 අවිවාහක නිරෝගි බාලම සොයුරාට,​ සාමාන්‍ය පවුලකින් රූමත් කතෝලික ආගමේ සහකාරියක් වැඩිමල් සොයුරිය සොයමි. දික්කසාද වැන්දඹු අයද සැලකේ. සම්පූර්ණ උපන් දිනය සමගින් සත්‍යය තොරතුරු පළමු ලිපියෙන්.G94706කටාන ගොවිගම කතෝලික 1980 උපන් 5'8''උසැති මෙරට විදේශ තානාපති කාර්යාලයක සේවයේ නියුතු ප්‍රියමනාප බාල පුතුට රැකියාවැති හෝ නැති...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්