සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

 බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි වෛද්‍ය දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ 36 හැවිරිදි බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි,​ ෆෝර්ඩ් මෝටර් සමාගමෙහි තොරතුරු තාක්‍ෂණ කළමනාකරු වශයෙන් සේවය කරන පුත්‍රයාට රූමත්,​ වෘත්තීයවේදී දියණියක් සොයයි. දියණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙහි චතුර සිංහල,​ බෞද්ධ,​ පවුල් බරින් තොර අයෙකු විය යුතුය. පවුලේ කෙටි විස්තරයක් එවන්න. a​w​a​r​u​s​a​v​i​t​h​a​r​a​n​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G127116වයඹ ගොවි කුළ...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්