සිළුමිණ | Page 77 | ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සඳහා අයදුම් පත්‍ර නිකුත් කිරීම හෙට(29) දිනයෙන් අවසන් වන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.අයදුම් පත්‍ර නිකුත් කිරීම පසුගිය 26 දින සිට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මධ්‍යස්ථාන 18 කදී සිදු විය.එදින පමණක් අයදුම් පත්‍ර 4998ක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.දකුණු කොරියානු රැකියා ලබා දෙන්නේ කොරියාවේ රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු අමාත්‍යංශය මගින් පමණක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු පමණක් සිදු කරනු ලැබේ.දකුණු කොරියානු රැකියා සඳහා කිසිදු පුද්ගලයෙකුට මැදිහත් විය නොහැකි අතර අතරමැදි පුද්ගලයන්ට මුදල් ලබා දීමෙන් වලකින ලෙස විදේශ සේවා නියු

පිටු

Subscribe to සිළුමිණ RSS