සිළුමිණ | Page 13 | ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත

උතුරු පළාත් විශේෂ - රසුල දිල්හාර ගමගේ

යාපනයේ කොළොම්පුතුරෙයි ප්‍රදේශයේ පිරිසක් පැරණි වැසිකිළි වළක් පිරිසිදු කරමින් සිටියදී එම වළ තුළ තිබී ප්ලාස්ටික් බාල්දියක දමා සගවා තිබූ අත් බෝම්බ හතක් 30 දා සවස හමුවී තිබේ.

මේ පිළිබදව යාපනය පොලීසියට දැණුම් දීමේන් පසුව පොලීසිය පැමිණ බෝම්බ ඔවුන් බාරයට ගෙන තිබේ.

යාපනය පොලීසිය පැවසුවේ යුද සමයේදී එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජිකයින් විසින් මෙම බෝම්බ හත ප්ලාස්ටික් බාල්දියක දමා ඉතා සුරක්ෂිතව මේ වැසිකිළි වළ තුළ සගවන්නට ඇති බවට විශ්වාස කරන බවයි.

පිටු

Subscribe to සිළුමිණ RSS