පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

ඉදිරි තෙවසර තුළ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පිළිගත් සරසවි පහක දකුණු ආසියානු මණ්ඩප සහ ශාඛා මෙරට පිහිටුවීමට රජය සැලැසුම් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් සිළුමිණට සිකුරාදා රාත්‍රි ප්‍රකාශ කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ ගතවීමේදී වාර්ෂිකව ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3ක් විදේශයන්ට ඇදී යන බවත් විදෙස් සරසවි ශාඛා මෙරට ඇති කිරීමෙන් විදේශීය සිසුන්...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to පුවත්