සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කළුතර 1993 බොදු ගොවි,​ කොළඹ ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසැලක අධ්‍යාපනය ලද විදේශීය උපාධිධාරී උස 5' 6" රූමත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක නිලධාරිනියක් වන අපගේ දියණියට පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවන පුතෙක් රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවේ නියුතු දෙමාපියන් සොයයි. එකම නැගණිය විදේශීය තෙවන වසර වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරනු ලබයි. u​p​u​l​a​r​i​y​a​r​a​t​h​n​a​1​2​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ B167705 මහනුවර...
18 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්