සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

1977 බොදු /​ ගොවි 5'8" කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගෙනීම ලැබූ හෝටල් පාසල් උපාධි,​ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් පශ්චාත් උපාධි තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරන හෝටල් කළමනාකරුවකු ලෙස සේවය කළ,​ කෙටි විවාහයකින් දික්කසාද වූ දරුවන් නොමැති එකම පුතුට විදේශ රටක සේවයේ නියුක්ත හෝ සුදුසු සහකාරියක් විශ්‍රාමික දෙමව්පියෝ සොයති. භේද නොසැලකේ. ඊමෙල් : s​h​p​.​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G150609...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්