විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

කොවිඩ් 19 පිළිබඳව පුළුල් සමාජ කතිකාවක් පසුගිය සති කිහිපයේ ඇති විය. මේ වනවිට යම් තරමක් රෝගය වහනය වීමේ ප්‍රවණතාව අඩු වී ඇතැයි ජනමාධ්‍ය තුළින් ප්‍රචාරණය වෙයි. එය කෙසේ වෙතත් මතුවෙමින් යළි යට යමින් පවතින මේ කොවිඩ් සමස්ත ලෝකයේ ම සමාජ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත. මෙය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ගැටලුවක් වුව ද; මෙමඟින් දේශපාලන, සමාජ සහ ආර්ථික යන ක්ෂේත්‍රයන්ට වඩා වැඩි බලපෑමක් ඇති කරයි. වසර...
25 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to විශේෂාංග