• නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

• නිහාල් පී. අබේසිංහ

බොරැල්ල, ජය­රත්න මල්ශා­ලාවේ තබා තිබූ වස­න්ත­ප්‍රිය රාම­නා­ය­ක­යන්ගේ දේහ­යට ඔහුගේ බිරිය මල්ලිකා,  (දකුණු පස) දිය­ණිය රන්දුලා හා  පුත­ණු­වන් චන්දුක ඥාතීන් සමඟ අව­සන් ගෞර­වය දැක්වූ අව­ස්ථාව.
  ලේක්හවුස් ආයතනයේ සභාපතිවරයකු ලෙස කටයුතු කළ, වසර ගණනාවක් ලංකාදීප පුවත්පතේ “ඉරිදා විග්‍රහය” රචනා කරමින් දේශපාලන විචාරක කලාව ජනප්‍රිය කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදි වසන්තප්‍රිය රාමනායක (68) අප අතරින් වෙන්වීම මෙරට මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලවත් පාඩුවකි. දකුණේ උපන් වසන්තප්‍රිය රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ලෙස මෙන්ම ලේක්හවුස් ආයතනයේ සභාපතිවරයකු ලෙස මෙරට මාධ්‍යවේදින්ටත්, මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත්...
16 ඔක්තෝබර්, 2021
Subscribe to • නිහාල් පී. අබේසිංහ