සුමුදු චතුරාණී ජයවර්ධන | සිළුමිණ

සුමුදු චතුරාණී ජයවර්ධන

  දිවිමඟ සටහන් උපත - 1939 ඔක්තෝබර් 4 උපන් ස්ථානය - බොරැල්ල නම - මත්තක ගමගේ ධර්මසිරි භාවිත නම - ධර්මසිරි ගමගේ පියාගේ නම - මත්තක ගමගේ පීටර් අප්පුහාමි; ව්‍යාපාරිකයෙකි මව - කලෙගානා ආරච්චිගේ චන්ද්‍රාවතී සහෝදරියන් - 3 කි. ඔවුන් ප්‍රේමා, ශ්‍රියා හා ලතා වේ. අධ්‍යාපනය - කැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලය, කොල්ලුපිටියේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය විවාහය - 1963 සැප්තැම්බර් 27 බිරියගේ නම -...
25 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to සුමුදු චතුරාණී ජයවර්ධන