බන්ධුල ජයමාන්න | සිළුමිණ

බන්ධුල ජයමාන්න

  ‘ලසිත් මාලිංග ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගන්නා බව පසුගිය දා නිවේදනය කළේ ය. මීට පෙරද ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමට කැසකවමින් සිටිය ද යළිත් එය වෙනස් කළේ ය. එහෙත් මෙවර නම් ඔහු තමන් සම්පූර්ණයෙන් ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සමුදෙන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. සමුගැනීමේ තරගයකට සහභාගි වන්නට පවා ඉඩ නොලැබ පිටියෙන් සමුගැනීමට මාලිට සිදු වූයේ ඇයි?' ඒ 2018 වසරයි. අද සිට බලන කල මීට වසර...
18 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to බන්ධුල ජයමාන්න