ගයාන් කුමාර වීරසිංහ | සිළුමිණ

ගයාන් කුමාර වීරසිංහ

- ගුරු විද්‍යාලයෙන් තෙවසරක නේවාසික පුහුණුව අවසන් කර නික්ම යෑමට තිබුණේ දින දෙකයි- නවක වදයට ලක්ව ඇත්තේ පළමු වසරේ ගුරු සිසුන් 12 දෙනෙක් බව අක්මීමන පොලිසිය කියයි- නවක සිසුන් සතුව තිබුණු ජංගම දුරකතන සියල්ල එකතු කරගෙන නවක සිසුන් 12 දෙනාව නිරුවත් කරලා. එකඟ නොවූ සිසුන්ට අමානුෂික ලෙස පහර දීලා ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරු අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යක් ඉටු කරන ආයතනයන් ලෙස රුහුණු ජාතික අධ්‍යාපන...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to ගයාන් කුමාර වීරසිංහ