අනිල් වීරසිංහ | සිළුමිණ

අනිල් වීරසිංහ

කොදෙව් අට්ටාලයෙන් ගැලූ පැතුම් ගැන සුපැතුම්   ‘කොදෙව් හි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය පසුගියදා අවසන් වුණේය. ජයග්‍රහණ රැසක් සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම්, පූර්ව සංඥා රැසක් හඳුනාගත් කොදෙව් - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සමාප්තිය ගැන පසු විපරමකි මේ.’ “පුහුණු සැසිවලදී මැනවින් කැපවීම මෙම ප්‍රතිඵලයට හේතු වුණා. තණතීරුවෙන් විශාල සහයෝගයක් නොලැබුණත් නිවැරැදි ඉලක්කයට පන්දු යැවීමෙන්...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to අනිල් වීරසිංහ