සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

 සුභාෂිණි ජයරත්න

සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම තුළ මෙතෙක් නොපැවති ගැටලු රැසක් මතු වූ බව ගුරු සංගම් චෝදනා කරයි. සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති යල්වෙල පඤ්ඤාසේකර හිමියන් සිළුමිණට ප්‍රකාශ කර සිටියේ සෞන්දර්ය විෂය ධාරාවන්හි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නොපවත්වා මෙසේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් එම සිසුන්ට ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවන බවත්, ඉන් ප්‍රධාන වන්නේ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල...
25 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to  සුභාෂිණි ජයරත්න