තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

 තාරක වික්‍රමසේකර

මෙම වසර නිමවන විට මෙරට වයස අවුරුදු 12ට වැඩි සියලු දෙනාට කොවිඩ් 19 මර්දන එන්නත් ලබාදී අවසන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 12ට වැඩි පාසල් සිසුන්ද ඇතුළුව වයස අවුරුදු 30 දක්වා වූ ලක්ෂ 50කට ආසන්න පිරිසකට එන්නත්කරණය හිමි වන අතර එහි ආරම්භය සැප්තැම්බරයේදී සිදු කෙරේ. රටපුරා කර්මාන්තශාලා වැනි සේවා ස්ථානවල සේවක සේවිකාවන්ටද මේ වන විටත් එන්නත්කරණය ජූනි මස ඇරැඹූ අතර එය...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to  තාරක වික්‍රමසේකර