Home » ජවිපෙ අමුල් සමාගමට දෙන සහයෝගයට අපි කැමතියි

ජවිපෙ අමුල් සමාගමට දෙන සහයෝගයට අපි කැමතියි

කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර

by Mahesh Lakehouse
February 24, 2024 12:30 am 0 comment

– කාන්තාවන්ට විදෙස් රැකියාවලට යන්න පුළුවන් වුණත් ඉදිරියේදි ගෘහ සේවයට යන්න බැහැ
– ජේ. වි. පී ඉන්දීය වැඩසටහන්වලට සහයෝගය දක්වන්නට ගත් තීරණය අපේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්
– ඉදිරියේදී විශාල පිරිසකට රට රැකියා ලබාදිය හැකියි

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක් විදෙස් රැකියා සඳහා යැවීම ඉදිරියේදී නතර කිරීමට පියවර ගැනීමට සූදානම් බව වාර්තා වෙනවා?

අපි රටක් ලෙස එකම තැනක සිටිය යුතු නැහැ. දියුණු විය යුතුයි. අද කාන්තාව පවුල් සංස්ථාවේ වැදගත්ම සාධකයක්. පූර්ව ළමාවිය ඇතුළු දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙරේ පමණක් නොව කාන්තාව නිවෙසට වී සිටීම පවුලකට ඉතා වැදගත්. නමුත් ආර්ථික ප්‍රශ්න සමඟ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් ගෘහ සේවයට විදේශගත වීම් සිදු වෙනවා. වර්තමානයේ විදෙස් රැකියා සඳහා යන කාන්තාවන්ගෙන් ගෘහ සේවය සඳහා යන්නේ 27% යි. ගෘහ සේවයට යාමේදි මේ කාන්තාවන්ට සිදුවන හිරිහැර, බැල මෙහෙවරකම් සිදුවීමෙන් අපේ කාන්තාවන් මුදාගත යුතු වෙනවා. මේ නිසා ජනාධිපතිවරයා මට උපදෙස් දුන්නා, මීට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ගෘහ සේවයට කාන්තාවන් යැවීම නතර වන අතර, ඔවුන් ගෘහ සේවය වෙනුවට යැවෙන්නේ වෙනත් උසස් රැකියාවලටයි.

මෙහිදී විදෙස් ගෘහ සේවයේ රැකියා සඳහා යා යුතු කාන්තාවන්ට ඇති විකල්පය කුමක්ද?

කාන්තාවන් විදේශ රැකියාවන්ට යැවීම නතර කරන්න අපිට බැහැ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව අපිට කිසිවකුගේ යෑම් ඊම්, රැකියා කිරීමේ නිදහස පාලනය කරන්න බැහැ, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය මත. නමුත් රටක් ලෙස විදෙස් ගෘහ සේවයේ රැකියාවට යන්නේ නැතිව ඊට වඩා කුසලතා පූර්ණ රැකියාවන් එනම් උසස් තත්ත්වයේ ගෘහ පාලිකාවන් හෝ ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමේ රැකියාවලට පමණක් යැවීමට තීරණය කරනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී කාන්තාවන්ට විදෙස් රැකියා සඳහා යාමට පුළුවන්. නමුත් ඒ ගෘහ සේවය සඳහා නෙමෙයි. අදියර වශයෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් යනවා. වසර 5-10 ත් අතර කාලයක් දෙනවා මේ තත්ත්වය නතර කිරීමට. මේ වන විටත් අපි කාන්තාවන් ගෘහ සේවයට යැවීම් කරන්නේ අනිවාර්ය දින 28 ක පුහුණුවකින් අනතුරුවයි. නමුත් ඒ පුහුණුවීම් කර යැව්වත් යැවෙන්නේ ගෘහ සේවයටනේ.

මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද?

අපි මෙය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම්. ඒ සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනවා. දැනටමත් මේ අයට දින 28 ක අනිවාර්යය පුහුණුවක් තියෙනවා. ඉදිරියට වසර 10 ක් තුළ ගෘහ සේවයේ රැකියා මාරු කිරීමක් සිදු කරනවා, කුසලතා පූර්ණ හා වැඩි වැටුප් සහිත රැකියාවන්ට. මේ අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ඊට අදාළ වැටුප් සකස් කිරීමක් සිදු කෙරෙනවා. අවම වැටුපක්, ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතිකය තීරණය කිරීමක් කරනවා. මෙය ලෝකයේ ඕනැම රටකට බලපානවා.

ඉන්දීය විරෝධයට හැටදහසක් ජීවිත බිලිදුන් අය අද ඉන්දියාවට නෑගම් යන බව පසුගියදා ඔබ පැවැසුවා. ඔවුන් ඉන්දියාවට නෑගම් යෑම අපිට වාසියක් වුණාද?

අපේ රටේ ඉන්දීය විරෝධය සකස් කර තමයි, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තරුණයෝ පාරට ගත්තේ. පන්ති පහක් හැදුවා. එයින් එකක් තමයි ඉන්දීය ව්‍යාප්තවාදය. ඉන්දියාවෙන් ආ සියලු දේට ගැහුවා. ඉන්දියාවත් සමඟ තිබුණේ පුදුම තරහක්. එයට තරුණයෝ යොමු කර ඒ හරහා දිගින් දිගටම ඉන්දියාවට වෛරයක් හැදුවා. එය අරගෙන තමයි දරුවෝ 60,000 ක් මැරුණේ. දැන් නැවතත් ඉන්දියාවට ගිහින් එද්දි අමුල් එකට කැමැති වෙනවා. ඉන්දියාවට කැමති වෙනවා. නමුත් අපි ඒ දේවල්වලට කැමැතියි. අමුල් සමාගමට සහයෝගය දැක්වීම ගැන අපි කැමැතියි. ඒ අය අදානිලාගේ ව්‍යාපෘතින්ට සහයෝගය දෙනවට අපි කැමැතියි. මේ වැඩසටහන්වලට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙ සහයෝගය දක්වන්නට ගත් තීරණය අපේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. නැතිනම් මේ ආකාරයෙන් රට ඉදිරියට ගෙනයාමට තිබූ අවස්ථා ගොඩාක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වැළැක්වූවා. ගිවිසුම්ගතව ඉන්දියාවත් සමඟ කරන්න සූදානම් වූ ව්‍යාපෘති මේ අය නතර කළා. අඩුම තරමින් පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක්වත් දාන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙය විශාල ජයග්‍රහණයක්. අපිට නැවත හරවන්න බැරි දේ වුණේ එයාලා විරුද්ධ වීම නිසා මියගිය 60,000 ක් වූ ජීවිතයි. නමුත් මේ වූ දේට අපි සතුටුයි. ඒ නිසා ඉක්මනින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වෙනවා. එය ජනාධිපතිතුමාට ඔවුන් දීපූ සහයෝගයක්.

අපේ අධ්‍යාපනය වෙනස් විය යුත්තේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර බව ඔබ අවධාරණය කරනවා. නමුත් කිසිදු ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණත් රටට, රැකියා වෙළෙඳ පොළට ගැළපෙන අධ්‍යාපන රටාවක් සකස් කළේ නැහැ?

ඒක ඇත්ත. කුමන ආණ්ඩුව ආවත් ඒ ගැන හිතුවෙවත් නැහැ. මේ නිසා තමයි අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිංස්කරණ ආරම්භ කළේ. ලබන වසර වන විට අලුත් විෂය මාලාවලට යාමේ හැකියාව පවතිනවා. අනු කමිටුවක් පත් කර මේ පිළිබඳව ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සකස් කර තියෙනවා. නමුත් අධ්‍යාපනය සකස් විය යුත්තේ රැකියා වෙළෙඳ පොළට ගැළපෙන ආකාරයෙනුයි. ලොව ඕනෑම රටක් පාඨමාලා නිර්මාණය කර ඇත්තේ ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළට ගැළපෙන ආකාරයෙනුයි. නමුත් අපේ රටේ පාඨමාලා පරණයි. පාසල් පද්ධතියේදී කවදාවත් රැකියා වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ නිසි අධ්‍යයනයක් සිදුකර තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි මේ රජයෙන් පළමු වතාවට රැකියා වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනයක් සිදුකර ලංකාවට ගැළපෙන පර්යේෂණ ද අදාළ කර ගනිමින් වාර්තාවක් සකස් කළා. අපි එය පදනම් කර ගනිමින් ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළට ගැළපෙන අධ්‍යාපනයක් සකස් කරනවා. වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ පාඨමාලා ක්ෂණික විසඳුමක් ලෙස වෙනස් කරමින් යනවා. දීර්ඝකාලීන වෙනස්කමක් ලෙස පාසල් පද්ධතිය හා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඉදිරියේදී වෙනස් කිරීමට සූදානම්.

ජයගමු ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ ස්මාර්ට් යූත් වැඩපිළිවෙළ මේ වන විට රට වටේ ක්‍රියාත්මක කරමින් යනවා. මෙයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේත් මේ වෙනසමද?

මේ හරහා අපේ බලාපොරාත්තුව ස්මාර්ට් වැඩ්ඩෙක් හෙවත් සුහුරු මිනිසෙක් සකස් කිරීමයි. මෙයට පාසල් දරුවන්ගේ සිට සෑම ක්ෂේත්‍රයකම අය සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මෙතෙක් කල් සේවක අර්ථසාධකයක් නැති පිරිස් එනම් කම්කරුවන් අනතුරු වන්දි හා විශ්‍රාම වැටුප් ආදිය හිමිවන සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනවා. පුහුණු ලයිසන් ක්‍රමයක්ද සකස් කරනවා. ඒ පිළිබඳ රට පුරා දැනුම්වත් කරන ගමන් ජංගම සේවාවක් ලෙස සැම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන ලෙස රට දිනිය හැකි වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

විදෙස් රැකියා සඳහා ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ගැනීමේදී විදෙස් රටවල සිටින අපේ පිරිස් මුදල් අය කර ගනිමින් මාෆියාවන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊට හොඳම උදාහරණය ඊශ්‍රායල් රැකියා?

අංක එක වන්නේ දැනුම්වත් කිරීමයි. අපේ මිනිස්සු සෑහෙන පිරිසක් මේවට අසුවෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ ඉඳගෙන මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. වැඩිම මුදලක් ගන්නේ ඊශ්‍රායල් රැකියා සඳහා. අපේ අය මේ මාෆියාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සිටයි. ඊට අමතරව ඩුබායිවලට සංචාරක වීසා දෙනවා කියා රැකියාවලට ගෙන්වා ගන්නවා. මේ සියල්ල කරන්නේ ලංකාවේ අයයි. නමුත් මෙයට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරුයි. ලැබෙන පැමිණිලිවලට මෙහේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. සමහරු ගුවන්තොටුපොළේදී මිනිස් වෙළඳාම යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා; විශේෂ කාර්ය සාධක බළකායක් හරහා. ඒ වගේම ඒ රාජ්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව ඒ අය අල්ලා ගනිමින් අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු සිදු කරන්න සහයෝගය ලබා දෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන දේ වන්නේ දැනුම්වත් වීමයි.

හොර විදෙස් රැකියා එජන්සි හරහා මේ වන විට විශාල පිරිසක් විදෙස්ගත වෙනවා. බහුතරයක් නිසි මාර්ගෝපදේශන නැතිව අතරමං වෙනවා?

ඒජන්සියක් නම් ලියාපදිංචි විය යුතුයි. ලියාපදිංචියෙන් තොර විදෙස් රැකියා ආයතන සියල්ලම වැටලීම් සිදු කර අත්අඩංගුවට ගන්නවා. දිනකට 70-80 ක් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. හරියට පොලිසියක් වගේ.

ඉදිරියේදි විවෘත වන නව විදෙස් වෙළෙඳ පොළ රැකියා ගැන කිව්වොත්?

ඊශ්‍රායලයේ ඉදිකිරීම් හා කෘෂිකර්මයට අමතරව කාර්මික අංශයේ රැකියා සඳහා වෙළෙඳ පොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මීට අමතරව සෞදි අරාබි හා ඩුබායි රාජ්‍යයේ හෝටල් හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශාල වෙළෙඳ පොළක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. විශාල පිරිසකට මේ හරහා රැකියා ලබා දිය හැකියි. විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය හරහා ඒ කටයුතු සිදු වෙනවා.

ලියාපදිංචියකින් තොරව විශාල වශයෙන් රැකියා එජන්සි පවතිනවා. මේවා පිළිබඳ නිසි නියාමනයක් නැද්ද?

වංචනික වැඩ කරන්නන්ට එරෙහිව විදේශ රැකියා පනත සංශෝධනය කිරීමට, අය කරන දඩ මුදල් වැඩි කිරීමට, වැරදිකරුවන් ඇල්ලිය හැකි වපසරිය වැඩි කරනවා. මේ කටයුතු මේ වන විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින අතර ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ හරහා නීති රීති බොහෝමයක් වෙනස් වෙනවා. 1989 න් පසු විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනත නව පනතක් ලෙස සකස් කෙරෙනවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ රට ගොඩනැඟීමේ කර්තව්‍ය ඉදිරියට කරගෙන යාමට එතුමාට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බවට ආණ්ඩුව ඇතුළතින්ම මත පළ වෙනවා?

පක්ෂය ඇතුළෙතින් වගේම රටේ හැමෝගේම මතය වන්නේ එතුමාට තවත් අවස්ථාවක් දිය යුතු බව. මේ රට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට යා යුතු යැයි සිතන හැමෝම එකතු වෙනවා. දැන්ම කියන්නේ නැහැ කවුරු කවුරුද එකතු වෙන්නේ කියා. රට ආපස්සට හැරවීමේ අවශ්‍යතාව තියෙන අය හැරෙන්න ඉතිරි සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 100 කින් පමණ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්.

සුභාෂිණි ජයරත්න

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

editor.silumina@lakehouse.lk

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division