Home » මනාලයෝ

මනාලයෝ

by Mahesh Lakehouse
January 6, 2024 12:30 am 0 comment

ක්‍රිස්තියානි මවක් පරිපාලන නිලධාරී හා බෞද්ධ පියා (සිවිල් ඉංජිනේරු) ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 28,​ උස 5′ 6″ වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර සායනික සහකාර /​ පෝෂණ වේදියකු ලෙස සේවය කරණ කඩවසම් පුතුහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වීමට හා රැකියාවක නිරත වීමට හැකි ආදරණීය කරුණාවන්ත දියණියක් සොයති. යෝජිත පුතුට සහෝදරයන් දෙදෙනකු සිටින අතර,​ ඔවුන් ඉංජිනේරුවරයකු හා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යකුවේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වන දුවක් වඩාත් යෝග්‍යයි. පිළිතුරු s​a​m​s​e​n​a​1​2​1​8​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
G211395

දකුණේ බොදු උසස් පවුලක 68 වර්ෂයේ දේව ගණයේ උපන් සොයුරාට ගැළපෙන සහකාරියක් සොයනු ලැබේ. කේන්දර අවශ්‍යයි. දුර. 011-2772927.
G211278

බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි වර්තමානයේ එක්සත් රාජධානියේ ජීවත්වන සිංහල ක්‍රිස්තියානි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 20,​ උස 6′ 2” වන වර්තමානයේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවකු වන කරුණාවන්ත,​ මනාගති පැවතුම් ඇති කඩවසම් පුතුහට යෝග්‍ය සහකාරියක් සොයයි. කුලය හා අාගම නොසැලකේ. විශේෂයෙන් එක්සත් රාජධානියේ වෙසෙන අය විශ්වාසයෙන් යුතුව පිළිතුරු සපයන්න. විද්යුත් තැපෑල – t​u​r​i​n​@​b​t​i​n​t​e​r​n​e​t​.​c​o​m​ වෙත පිළිතුරු එවන්න.
G211487

මවක් ඇයගේ නවසීලන්ත ස්ථිර පදිංචිය හිමි වයස 34 උස 6 වන ප්‍රමාණවත් වත් පොහොසත්කම් ඇති මනා පෙනුමැති මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙකු වන රෝමානු කතෝලික පුතුහට විදේස්ගත වීමට කැමති දියණියක් සොයයි. යෝජිත පුතුට ශ්‍රී ලංකාවේ හා නවසීලන්තයේ එපාට්මන්ට් නිවසක් හිමිය. මූල්‍ය තත්ත්වය,​ කුලය,​ දෑවැද්ද නොසැලකේ. අප සොයනුයේ හොඳ සහකාරියකි. විද්යුත් තැපෑල n​z​s​l​2​0​2​4​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G211371

සිංහල බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 44 වන,​ උස 5′ 9″ කඩවසම් ඉතා තරුණ පෙනුමැති සිංහල,​ බෞද්ධ සාරධර්ම අගයන,​ කරුණාවන්ත,​ දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර අත්සනට පමණක් සීමාවූ විවාහයකින් වෙන්වී සිටින,​ ඇමරිකානු පුරවැසි,​ කොළඹ MBBS උපාධිධාරී ,​ වෛද්‍ය පරිපාලන ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉතා ඉහළ වැටුපක් ලබන පුතුහට වයස අවුරුදු 37 ට වඩා අඩු කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති ඉංග්‍රීසි චතුර දියණියක් සොයයි. විද්‍යුත් තැපෑල. m​p​2​3​8​8​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ හෝ පුවත්පත භාරේ පිළිතුරු සපයන්න. විද්‍යුත් තැපැල් පිළිතුරු වඩාත් යෝග්‍යයි.
G211266

1997 ජූලි මස උපත ලද උස 5′ 8″ වන කඩවසම් වෛද්‍යවරයකු වන නවසීලන්තයේ උපත ලබා හැදුණු වැඩුණු පුතුහට කරුණාවන්ත විශේෂයෙන් සිංහල බෞද්ධ සාරධර්ම යටතේ හැදුණු වැඩුණු දියණියක් සොයයි. p​r​o​p​o​s​a​l​8​8​3​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​G211238

90/​11සී/​බො/​ගො 5′ 10″ කොළඹ වි.වි. කළමනාකරණ උපාධිය සහ MPA ඔස්ට්‍රේලියා,​ දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින පුතුට,​ දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින හෝ විදේශගතවීමට සූදානම් දියණියක් සොයයි. මව,​ කෙන්දර පිටපත සහ ඡායාරූපය ලබාදෙන්න. Email : n​d​h​2​3​3​7​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G211399

ඌව බොදු ගොවි බැංකුවක රැකියාවක් කරන 1990 මැයි පුතුට සුදුසු සහකාරියක් දෙමාපියන් සොයති. සියලු විස්තර පළමු ලිපියෙන්.
SG211175

එංගලන්තයේ සිටින සිංහල ගොවි බෞද්ධ වැදගත් දෙමාපියෝ,​ සුදු රූමත්,​ චරිතවත් දියණියක් වැදගත් පවුලකින් තමන්ගේ පුතුණුවන්ට සොයයි. ඔහු අවුරුදු 31 ක 5′ 8″ උස ඇති කඩවසම් එංගලන්තයේ දොස්තර වරයෙකි. සිංහල සංස්කෘති පැවතුම් අනුව හදා වඩා ඇත. සිගරැට් නොසොයි. ආගමික භේද නොසයයි. සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කරුණාකර විස්තර එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​u​k​5​2​8​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
SG211468

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වන බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1990 අප්‍රියල් උපත ලද උස 5′ 7″,​ CPA සුදුසුකම්ලත්,​ වර්තමානයේ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක Business Intelligence and Reporting Manager ලෙස සේවය කරණ එකම පුතුහට යෝග්‍ය දියණියක් සොයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සහිත පිළිතුරු එවන්න. e​n​j​a​y​9​3​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SG211417

කොළඹට නුදුරු කඩුවෙල පදිංචි වයස අවුරුදු 27 ක් වන දේපළ වත්කම් හිමි,​ ව්‍යාපාර පුතුට සුදුසු සහකාරියක් ලංකා බැංකුවේ සේවය කරන පියා සොයයි. n​i​r​o​w​a​s​a​l​a​7​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SG211170

කොළඹ තදාසන්න පෙදෙසක පදිංචි බොදු ගොවි/​ සිංහල රෝමානු කතෝලික මධ්‍යම පාංතික වැදගත් විශ්‍රාමික විධායක ශ්‍රේණියේ දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1987 උපත ලද උස 5′ 7 1/​2″ තලෙළු ප්‍රසන්න පෞරුෂයක් යුතු සිහින් සිරුරැති විදේශයක ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක කළමනාකරිනියක ලෙස සේවය කරණ විදේශ ගත වීමට කැමති බාල දියණියට යෝග්‍ය පුතකු සොයයි. ඇය (CIMA එක්සත් රාජධානිය – CCB ලන්ඩන් MBA ඔස්ට්‍රේලියා සුදුසුකම් සපුරා ඇත. භේද නොසැලකේ. විද්‍යුත් තැපෑල. a​u​r​o​r​a​p​r​o​p​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SG211317

පානදුර රජයේ විශ්‍රාමික ගුරු මවගේ උගත් ව්‍යාපාරික එකම පුතුට (42) ඉතා වටිනා දේපළක්,​ වාහනයක්ද හිමිය. සුදුසු සහකාරියක් පතමි. 038-2249750,​ 077-2677345.
SG211289

බණ්ඩාරවෙල බොදු ගොවි 73 වයස නොපෙණෙන පවුල්බරින් තොර නිරෝගී උපාධිධාරී විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරියෙකි. උපාධිධාරී ගුරු භාර්යාව මියගොස් බැවින්,​ විවාහය සඳහා ගැළපෙන අයෙකුට කෙරෙන ආරාධනාවයි. 057-2228609.
SG210829

බස්නාහිර 1992 උස 5′ 10” බොදු සලාගම IT උපාධිධාරී බැංකු නිලධාරි පුතුට රැකියාවැති උගත් රූමත් ගුණගරුක දියණියක් සොයයි. (හත පාපී කේන්ද්‍ර පමණක් විමසන්න,​ ලියන්න) 0342220386
SG211112

බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1999 පෙබරවාරි උපත ලද සිංහල බෞද්ධ සාරධර්ම යටතේ හැදුණු වැඩුණු (බී ඒ ගෞරව උපාධිධාරී) ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු වන,​ වාණිජ කළමනාකරණය පිළිබඳ මාස්ටර්ස් උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලද දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර උස අඩි 6′ වන ලංකාවේ උපත ලබා ඩුබායි හා ස්විට්සර්ලන්තයේ හැදුණු වැඩුණු පුතුහට කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති ආදරණීය දියණියක් සොයයි. පවුල ඩුබායි ජීවත්වන අතර,​ දෙසැම්බර් අග භාගයේ හා ජනවාරි මුල් භාගයේ ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර,​ යෝජිත මනාලිය හා පවුලේ සාමාජිකයන් එම කාලයේදී මුණ ගැසීමට අපේක්ෂා කරයි. කරුණාකර මනාලිය හා පවුලේ විස්තර c​p​d​u​b​a​i​9​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න. නැතහොත් අමතන්න. 076-9833405/​ 033-2051472. කුලය,​ ආගම නොසැලකේ.
SG211199

මීගමුව රෝ. ක. 1980 උස 5′ 6” ව්‍යාපාරයක් කරන නිවසක් හිමි,​ වෙනත් දේපළ හිමි,​ ආගමට දහම ලැදි සුරා සූදුවෙන් තොර කඩවසම් පුතුට පියකරු උගත් දහමට ලැදි දියණියක් දෙමාපියන් සොයයි. සභාවෙන් අවසර ඇතිව දික්කසාද වූ දරුවන් නොමැති කාන්තාවක් හෝ වැන්දඹු කාන්තාවක් හෝ දෙමාපියන් නැති කාන්තාවක් සැලකේ. 031-2240900 n​a​l​i​n​0​8​0​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SG210844

රත්මලාන බොදු ගොවි 1984 අඩි 5′ 5” දුසිරිතෙන් තොර රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ රියදුරු එකම පුතුට ගුණයහපත් දියණියක් දෙමාපියෝ සොයති. පදිංචි නිවස වාහන දේපළ ඇත.
SG210838

වැදගත් බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 32,​ උස 5′ 11″ වන ඉතා කඩවසම් දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර ගගනයාත්‍රික ඉංජිනේරු ප්‍රථම උපාධිය හිමි වර්තමානයේ ගගනයාත්‍රා සැලසුම් ඉංජිනේරුවරයකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කීර්තිමත් එක්සත් රාජධනියේ සමාගමක සේවය කරණ පුතුහට අධ්‍යාපන හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් රූමත් මනා ගති පැවතුම් ඇති දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වීමට කැමති දියණියක් සොයයි. විමසන්න තොරතුරු p​r​o​p​o​s​a​l​d​1​6​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
SG211412

විශ්‍රාමික බොදු ගොවි මව ඇයගේ 1980 මැයි උපත ලද උස 5′ 8″ වන දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර BSC (ඉංජිනේරු) MBA (එක්සත් රාජධානිය) සුදුසුකම් ලැබූ ඉංජිනේරු-උපදේශක සමාගමක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස සේවය කරන පුතුහට උගත් මනාගතිපැවතුම් ඇති දියණියක් සොයයි.
SG211374

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන නවීන පන්නයේ වාහන 03 හිමි අංගසම්පූර්ණ ඉඩම සහිත නිවසක් හිමි කඩවසම් පුතුට උගත් පැහැපත් දියණියකට ආරාධනා.
SG211381

හෝමාගම බොදු ගොවි වයස අවු. 39 නිවසක්,​ ඉඩම් හිමි පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාව ඇති පුතුට රූමත් දියණියක් මව සොයයි.
SG210934

1976 උපන් මා නීතියෙන් වෙන්වී ඇත. විවාහ වීමට දරුවන් නොමැති,​ අවංක සහකාරියක් සොයමි. දරුවන් 2 ක් සිටී. රැකියාව මේසන් වැඩ. තමාම අමතන්න. 033-5711909.
SG211287

1992 මිහින්තලේ උස 5′ 7″ මා සොයන්නේ 31 ට අඩු වැන්දඹු දික්කසාද දරුවන් නොමැති රැකියාවක් නොකරන අහිංසක සහකාරියක්. දුරකථන අංකය සමග විමසන්න. අනුරාධපුර,​ කුරුණෑගල අවටින්.
SG211213

1994,​ 5′ 3″ දකුණ බොදු ගොවි උගත්,​ විදේශගතව ගණකාධිකාරී වෘත්තියේ නියැලෙන,​ දායාද හිමි මා හට වැදගත් පවුලකින් විවාහ කරගැනීම සඳහා උගත් (උපාධියක් හිමි) දහමට ලැදි,​ පැහැපත් යුවතියක් සොයමි. (ශනි 7) කේන්ද්‍රය සමග විමසන්න.
SG211393

1997/​12 මාරවිල ගොවි- කතෝලික උස අඩි 5′ 8″ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධි හිමි,​ පෞද්ගලික බැංකුවක විධායක ශ්‍රේණියේ ඉහළ වැටුපක් හිමි කඩවසම් පුතුට,​ (කොළඹින් සහ මාරවිලින් අංගසම්පූර්ණ නිවාස,​ නවීන මෝටර් රථයක් සහ මිලියන 150 ට අධික වත්කම් හිමිය) සිහින් සැබැවින්ම රූමත් සම තත්ත්වයේ වැදගත් පවුලකින් දියණියක් දෙමාපියන් සොයති. භේද නොසැලකේ. දු.අංක. 011-2571230,​ 032-4104083.
SG211282

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

editor.silumina@lakehouse.lk

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division