Home » නිවාස හා ඉඩම්

නිවාස හා ඉඩම්

by Mahesh Lakehouse
November 11, 2023 12:30 am 0 comment

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අතුරුගිරිය බොරළුගොඩ පාරේ පර්. 15 ක ඉඩම ජල,​ විදුලිය සහිත නිවස වහාම විකිණීමට. අමතන්න. 0771586846.
072657

අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි අසල සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පිහිටි දෙමහල් නිවස විකිණීමට. (පර්චස් 8.8) කාර් රථයකට හෝ වෑන් රථයකට හුවමාරු කිරීමට කැමැතිය. 074-2622738,​ 075-7766600.
073162

කොස්ගම නගර සමීපයේ 603 බස් මාර්ගයට මුහුණලා (කොස්ගම – කඩුගොඩ පාර) අගනා නේවාසික බිම් කොටස් සියලුම පහසුකම් සහිතව පර්චසය රු. 130,​000/​= සිට,​ එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0703777888
070727

ගල්කිස්ස හේන පාර පර්චස් 8.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට. ගාලු පාරට මීටර 800 යි. පර්චසයක් ලක්ෂ 27 යි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා 071-4816312/​ 0774475296 අමතන්න.
073443

දෙහිවල කාමර 5 ක්,​ නාන කාමර 5 ක් ගරාජය දෙමහල් නිවස රූෆ්ටොප් තට්ටු 3 ක පර්චස් 8.3 නිවස නැදිමාල හංදියට මිනිත්තු 2 ක්. කෝටි 5 1/​2. 076-7407102.
073051

දෙහිවල පර්චස් 12.5 ඉඩම නො. 5,​ පළමු වන පටුම,​ පැපිලියාන පාර 0777661111 ලක්ෂ 35 පර්චස් එකක මිල. අගනා පරිසරයක පිහිටා ඇත. විනාඩි 10 කින් ගාලු පාරට,​ හයිලෙවල් පාරට,​ කළුබෝවිලට,​ අත්තිඩියට,​ බොරලැස්ගමුවට ළඟාවිය හැක.
072484

දෙහිවල,​ බෙල්ලන්විල 119 ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්. 8.8 සම්පූර්ණ ටයිල් දෙමහල් නිවස සහ වෙනම කඩ කාමරය විකිණීමට. ව.අ. 2915 කාමර 5,​ බාත්රූම් 3 සර්වන්ට් ටොයිලට්,​ ගරාජය (වාහන 2) වතුර,​ විදුලිය වෙනම මිලියන 55. 077-0132067 /​ 0117020347.
073096

නුගේගොඩ මන්සන්ධියට නුදුරින් පර්චස් 12 ක ඉඩම සහ ඉදිකරමින් පවතින නිවස ඉක්මණින් විකිණීමට. දු. ක. 0773648799.
072537

පිළියන්දල කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05 යි. 120 බස් මාර්ගයට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායක අසිරිය සමගින්. 20% දක්වා ඇති දැවැන්ත වට්ටම් සහ පොලී රහිත ගෙවීමේ ක්‍රම ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව බිම් කොටසම ලක්ෂ 39 සිට. අදම අමතන්න. 0706008877.
070787

මාලබේට ආසන්නව පර්චස් 07 ක් විකිණීමට ඇත. පර්චස් එකක් ලක්ෂ 16. බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයි. අඩි 20 පාර. 0716-102358,​ 076-2399202.
073255

මාලබේ නගරයෙන්ම අතුරුගිරිය ප්‍රධාන පාරට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පදිංචියට අගනා පර්. 8 ඉඩම විකිණීමට. 0714290392.
072715

මාලබේ නගරාසන්නයෙන් ප්‍රධාන පාරකට මුහුණලා ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට අගනා පර්. 11 ඉඩම විකිණීමට. 0770673171.
072719

මාලඹේ වැලිවිටින් අගනා බිම් කොටස් කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොලී රහිත ගෙවිමේ ක්‍රම සහ බැංකු ණය පහසුකම් සමගින් අමතන්න. 0717999222
070724

මාලඹේ සුහද මාවතින් SLIIT,​ HORIZON විශ්වවිද්‍යාලවලට හා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට ආසන්නව,​ කොතලාවල හා කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට සමීපව අගනා පර්චස් 10 බිම් කොටස්. 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0717999222
070720

මීපේ හයිලෙවල් පාරට මුහුණලා මනස්කාන්ත පරිසරයක සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා බිම් කොටස්,​ පර්චසය රු. 200,​000.00 සිට. එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0717777888.
070693

වග වැලිකන්නේ පිහිටි පර්චස් 25 තේ වත්ත සහ නිවස විකිණීමට ඇත. 071-3026968,​ 077-3838133.
073059

වෙනමම පිවිසුම සහිත අංගසම්පූර්ණ (ව.අඩි 10,​500) ක පිරිවෙන පාර,​ ගල්කිස්ස පිහිටි සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ල පර්චස් 22 ක් සමග විකිණීමට. මිලියන 130 යි. සාකච්ඡාකරගත හැක. විමසුම් අංකය – 077-7557404.
073022

හෝමාගම කිරිවත්තුඩුව,​ කොස්වත්ත පාර,​ පර්. 7 අඩක් නිමකළ නිවස ව.අ. 500 (කාමර 1) රයිගම් කර්මාන්ත ශාලාවට 800m.071-2509745.
073304

හෝමාගම නියඳගල පන්නිපිටිය පර්චස් 20 ක් සහිත අඩක් නිමකළ නිවස සහ කාමර 3 ක් වෙනම ඉදිකර ඇත. මිල 1.60/​-. 071-6379863,​ 071-7403030.
073390

හෝමාගම පිටිපන මොරගහහේන පාරේ සියළු පහසුකම් සහිත පර්චස් 25 ඉඩම සමග නිවසක් විකිණේ. (ඉඩමේ වටිනාකමට පමණයි) පර්චසය ලක්ෂ 7/​60. Negotiable. 0773767100,​ 0772020365.
073379

හෝමාගම පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති පර්චස් 7.5 ඉඩම මුදල් හදිසියකට විකිණීමට ඇත. පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂ 14/​= යි. 076-3094193.
073381

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඩවත කිරිල්ලවල නුවර පාරට විනාඩි 3 න් අධිවේගයට විනාඩි 05 යි. සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස්. මූලික ගෙවීම ලක්ෂ 16 යි. 0710888222.
070675

කඩවත පරකන්දෙනියේ පර්චස් 10 ඉඩම විකිණීමට කඩවත අධිවේගයට විනාඩි 12 පර්චසයක් 300,​000 විදේශගත වන බැවින් ඉක්මණින් විකිණීමට. 0770355389 සුනෙත්
073091

කඩුවෙල නගර සමීපයේ මල්වාන හා නවගමුවට යාබදව අධිවේගී පිවිසුම් වලට හා බියගම ආයෝජන කලාපයට විනාඩි 10 දුරින් බිම් කොටසම ලක්ෂ 24 සිට 20% දක්වා අති දැවැන්ත වට්ටම් සමගින්. අමතන්න. 0710888777
070769

කොච්චිකඩේ,​ මීගමුව සහ කටාන නගර වලට සමීපයෙන් පර්චස් 10 නේවාසික බිම් කොටස් රු. 395,​000/​= සිට. අමතන්න. 0710333111
070707

ගණේමුල්ල ගලහිටියාව ජාතික පාසැලට ආසන්නව බොල්ලත මාර්ගයට මුහුණලා උස් බිමක පිහිටියා වූ පැත්තක් කෙත් යායෙන් වටවූ ජලයෙන් යට නොවන පර්චස් 250 ක මනරම් නිරවුල් ඉඩම ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි. පර්චස් එකක් රු. 290,​000/​- හෝ වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0714671205.
072786

ගනේමුල්ල,​ ගලහිටියාව ජාතික පාසලට ආසන්නව බොල්ලත මාර්ගයට මුහුණලා උස් බිමක පිහිටියා වූ පැත්තක් කෙත් යායෙන් වට වූ ජලයෙන් යට නොවන පර්චස් 250 ක මනරම් නිරවුල් ඉඩම ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි. පර්චස් එකක් රු. 290,​000/​= හෝ වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0714671205
073197

ගම්පහ – උඩුගම්පොල නාගරික බිම් කොටස්,​ ගුවන් තොටුපොල පාරට මායිම්ව,​ සියලු පහසුකම් සමගින් පර්චසයක් රු. 455,​000/​= සිට. 0711243243
070713

මීගමුව නගරයට විනාඩි 10 න් ළඟා විය හැකි සියලු පහසුකම් සහිත අගනා නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස්. කටාන කඳවල සුබසාධක මාවතෙන්,​ පදිංචියටත්,​ ආයෝජනයටත් කදිමයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. අමතන්න. 0711485485
070705

මීගමුව නුගවෙල පාර මීටර් 800 පමණ දුරකින් සමතලා ජලයෙන් යට නොවන පර්චස් 20 ක් 10 බැගින් වුවද පර්චසය රුපියල් 350,​000/​- පමණ. 071-3903276 – චන්දිම.
073301

මීරිගම නගරයේ විජේවර්ධන මාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසල පර්චස් 18.5 විකිණීමට. බස් සහ දුම්රියපළට 250m. 077-8974072.
073318

මීරිගම නගරය සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 02 ක්. අධිවේගයට හා නගරයට විනාඩි 05 යි. මූලික ගෙවීම රු. 550,​000/​- සිට. 0710888222.
070668

මීරිගම – කඳවල මෝල හන්දියේ 251 බස්පාරට M20 දුරින් පර්. 20 කැබලි 2 ක් විකිණීමට ඇත. 077-4745952,​ 076-1287786.
072939

වැලිවේරිය හෙලන්වත්ත පාරේ බිම් කොටසක් විකිණීමට. නිස්කලංක වටපිටාවක,​ නව නුවර පාරට 400m දුරින්. විමසන්න. 077-2173462.
073286

0712712805 හැඳල දික්ඕවිට ධීවර වරාය ආසන්නයේ සියලුම පහසුකම් සහිත පර්චස් 44 ක බිම් කොටස පිරිසිදු ඔප්පු. වහාම විකිණේ.
073171

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කහතුඩුව ගෝනපල වීදියගොඩ පාරෙන් අගනා බිම් කොටස් නල ජලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ තාර යෙදූ මාර්ග සමගින් 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් ඇතුළු පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම රැසක්. අමතන්න. 0717999222.
070789

කළුතර ප්‍රදේශයේ අගනා ඉඩමක් ඉතා සාධාරණ මිලකට විකිණීමට ඇත. සියලු පහසුකම් සහිතයි. අමතන්න. 0758780700
073081

බණ්ඩාරගම – කොළඹ 162 බස් මාර්ගයට සමීපව සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සහිතව අගනා බිම් කොටස් 20 ක්. 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොලී රහිත ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින්. අමතන්න. 0711888777.
070801

හොරණ නගරාසන්නයේ බැල්ලපිටිය නගරයෙන් නල ජලය,​ තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග,​ අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20,​ පර්චසය රු. 140,​000 සිට 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින්. අමතන්න. 0717999222.
070775

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

ඉබ්බාගමුව නගරයට සමීපයෙන් පර්චසය රු. 112,​500/​- සිට. තෙකලා විදුලිය හා සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0702111333.
070686

ඉබ්බාගමුව නගරයට සමීපයෙන් පර්චසය රු. 112,​500/​- සිට. තෙකලා විදුලිය හා සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0702111333.
070689

ඉබ්බාගමුව බතලගොඩ වැවු තාවුල්ලට මායිම්ව අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. ළමා උද්‍යාන,​ ඇවිදින මංතීරු සමගින් පර්. රු. 241,​500/​- සිට. බතලගොඩ වැවට හා සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා. 0710999222.
070792

කුරුණෑගල නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මල්ලවපිටියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් නල ජලය සමග. පර්චසය රු. 298,​500 සිට. 0703111333.
070788

කුරුණෑගල පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා කුරුණෑගල නගරයට ආසන්න රත්කරව්වෙන් ව්‍යාපාරයකට සුදුසු පර්. 30 ක බිම් කොටස වහාම විකිණීමට තිබේ. දුරකථන අංක : 077-7706840,​ 071-7706840,​ 037-2259637.
073054

කුරුණෑගල මීගමුව ප්‍රධාන පාරට අතේ දුරින් උහුමියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් නළ ජලය සමග. පර්චසය රු. 217,​500/​= සිට 0703111555
070712

කුලියාපිටිය පන්නල පාරේ පරගම්මන පර්චස් 100 ක ඉඩම තෙකලා විදුලිය පිරිසිදු ජලය ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 50 ක් නිරවුල් ඔප්පු ඉක්මණින් විකිණීමට. 0762667771.
071936

කුලියාපිටිය වෛද්‍ය පීඨය ආසන්නයෙන් අගනා නේවාසික බිම් කොටස්. පර්චසය 80,​000/​- සිට. නල ජලය විදුලිය සමග සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. 0702777888.
070803

කොළඹ අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අධිවේගී පිවිසුමට වි. 10 ක දුරින් නාරම්මල කඩහපොලින් අගනා බිම් කොටස් පර්චසය රු. 95,​500/​- සිට. නල ජලය සමග. 0711999888.
070666

කොළඹ 6 පාරට අතේ දුරින් අධිවේගී පිවිසුමට වි. 05 ක දුරින් කුරුණෑගල පොතුහැර අගනා බිම් කොටස්. දුම්රියපල පේනමානයේ පර්චසය රු. 317,​500/​- සිට. 0703111666.
070683

වාරියපොල නගරයෙන් අවසාන බිම් කොටස්01 පර්චසය රු. 89,​500/​- සිට. නල ජලය සමග. (0703111555)
070661

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම නගර සීමාවේ ජල විදුලිය සහිත සින්නක්කර පර්චස් 237 ඉඩම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මුහුණත අඩි 100 වැඩි ඉඩම විකිණීමට ඉන්ධන පිරවුම්හලකට පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලාවකට නිවාස සංකීර්ණයකට උත්සව ශාලාවකට ඉතා සුදුසුයි. 072-2320910.
070640

බිංගිරිය නගරයෙන් දුම්මලසූරිය මාර්ගයේ Lake drive 2 සුපිරි නිවාස බිම් කොටස් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ළගදීම විකිණේ. 077-1073947,​ 037-4690476. සී/​ස ජානක බෝගොල්ලාගම සහ (පුද්) සමාගම,​ කුරුණෑගල.
073163

මීගමුව,​ කුලියාපිටිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා සඳලංකාවෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0703222888
070696

වෙන්නප්පුව නගරයෙන් සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි ඉඩමේ පර්. 15 අවසාන බිම් කොටස් 02. පර්චසය රු. 195,​000/​-. අදම අමතන්න. 0711241241.
070664

වෙන්නප්පුව,​ කඩවත පාරේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාලය ඉදිරිපිට පාරේ 150m ඉදිරියෙන් පිහිටි ඉඩම පර්චස් 20 + 19 කොටස් වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන් විකිණීමට. සියලු නාගරික පහසුකම් /​ විදුලිය ද සහිතයි. 077-2507006,​ 031-2223543.
073069

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0777-282147 මහනුවර නගරයට 4km – 5km නුදුරින් සියලු පහසුකම් ඇති නිවාස 10 ක් පමණ විකිණීමට ඇත. මිලියන 20 – 30 ත් අතර. 0777-438169.
068525

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

උතුරු මාතලෙන් නල ජලය විදුලිය සහිත බිම් කොටස් 30 ක්. පර්චසය රු. 100,​000/​- සිට. බැංකු ණය පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0719444666.
070680

දඹුල්ල නගර මධ්‍යයෙන් සියලු නාගරික පහසුකම් සමග බිම් කොටසම ලක්ෂ 27,​ සුවිශේෂි වට්ටම්,​ බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0715228888
070715

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

සුන්දර නුවරඑළියේ ආයෝජනයට නගරය මැදින්ම අපෙන් ඉඩක්. බිම් කොටස් 34 ක්. පර්චසයක් ලක්ෂ 22 සිට අමතන්න. 0719333444
070772

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

මොණරාගල ඔබ්බේගොඩ දඹගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 60 ක ඉඩම විකිණීමට ඇත. විමසීම් : 071-3773992,​ 074-0411343.
072820

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල නගර සීමාවෙන් සියලු පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් 03 ක්. අමතන්න. 0711623623.
070682

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ගං වතුරට හසු නොවී ස්වභාවික සුන්දරත්වය අත්විඳින්න. බිම් කොටසම ලක්ෂ 10 යි. අම්බලන්ගොඩ ඌරගස්මන් හන්දිය බස් පාරට මුහුණලා සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් 100 ක් පමණයි. 0719111222.
070610

ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඉමදුම 10 කණුවෙන් අගනා බිම් කොටස් 10 ක් දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට මිනිත්තු 02 යි. ඇදහිය නොහැකි වට්ටමක්ද සහිතයි. අමතන්න. 0711154154
070704

ගාල්ල උලුවිටිකේ නිවස සමග පර්. 22 ඉඩම විකිණීමට ප්‍රධාන මාර්ගයට මී. 50 ජලය,​ විදුලිය සහිතයි. 076-7238139.
073456

ගාල්ල පින්නදූව නගරයෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඉතාමත් සමීපයෙන්,​ සුන්දර පරිසරයකට හා දොල පාරකට මායිම්ව,​ අගනා බිම් කොටස් 100 ක්. පර්චසය රු. 195,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. 0711480480.
070805

බද්දේගම නගරයට හා බද්දේගම දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට ඉතා සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 15 ක් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පර්චසයක් රු. 185,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. අදම අමතන්න. 0711480480.
070779

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය

කඹුරුගමුව නව නගරයේ අඩුම මිල පර්චසයක් රු. 280,​000/​- ක් පමණයි. සියලු පහසුකම් සහිතව සුපිරි බිම් කොටස් 5 ක්. 0711444999.
070669

ගාල්ල උඩුගම පාරේ ජයන්ති හන්දියට නුදුරින් අගනා බිම් කොටස් 8 ක්. කරාපිටිය රෝහලට 8 km. නාගරික හා ගැමි පරිසරයට මුසුවූ සීමිත බිම් කොටස්. අදම අමතන්න. 0711154154.
070794

මාතර නගරයේ කුමාරතුංග මාවතට මුහුණලා ඉඩමේ පසුපස කොටස ගඟට මුහුණලා ඇත. කාමර 4,​ නාන කාමර 2,​ සාලය,​ කෑම කාමරය,​ Pantry,​ මුළුතැන්ගෙය,​ සේවක නාන කාමරය සමග,​ 2460 sq.ft Land area,​ 12 Perch,​ වාහන 2 ක්,​ පිරිසිදු ඔප්පු සමග විකිණීමට. ඇවිදින දුරින් බැංකු,​ රෝහල්,​ පාසල්,​ Supermarkets සහ අනෙකුත් පහසුකම් සමග. 070-1799992
​073050

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

කටුනායක – ආඬිඅම්බලම,​ ගුවන් තොටුපල – අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි. නේවාසික පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2 පමණයි. නල ජලය,​ විදුලිය සහිතයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අදම අමතන්න. 0711-485485.
070796

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කිරුලපන කොළඹ 06 ප්‍රදේශයේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. වෘත්තිකයන් හා ශිෂ්‍යන්ට /​ ශිෂ්‍යාවන්ට විශේෂයි. විමසන්න. 0770270078.
072907

කොළඹ – 02 අගනුවරට ආසන්න පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක කාමර – 03 නාන කාමර 02 ක් සහිත නව නිවස දේශීය /​ විදේශීය යුවලකට කුලියට /​ බදුදීමට තිබේ. විමසන්න. 0714391552,​ 0724391552.
072645

නාවල පන්සල පාර 96 නිවසේ උඩුමහල කුලියට දීම සඳහා දුරකථන : 0741325556 /​ 011-2805167.
073159

නිදන කාමර දෙකක්,​ නාන කාමර දෙකක්,​ සාලය,​ කෑම කන කාමරය,​ මුළුතැන්ගෙය,​ වෙනමම පිවිසුම සහිත පදිංචියට යෝග්‍ය පෙදෙසක පිහිටි උඩුමහල් නිවස. බත්තරමුල්ලට කි. මී. 01 යි අමතන්න. 0713219345
073294

නිවසක උඩුමහලේ ඇනෙක්සියක් නිදන කාමරයක් (14’x10′) සාලයක් (12’x10′) විදුලි පංකා සහිත,​ පැන්ට්‍රියක්,​ බැල්කණියක් සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිල් කර ඇත. මහරගම නගරයේ හයිලෙවල් පාරට යාබදව කුඩා පවුලකට හෝ ජෝඩුවකට කුලියට දීමට. මසකට රු. 30,​000/​-. අත්තිකාරම් රු. 150,​000/​- අමතන්න. 070-7317170.
073077

මත්තේගොඩ කොට්ටාව ආසිරි උයන 8 වන පටුමග පිහිටි කාමර පහක නිවස පර්චස් 20 වට තාප්ප අමතන්න. 0773427411.
072895

රත්මලාන චකින්දාරාම පාර,​ ගාලුපාරට මීටර 200 දුරින් පිහිටි නිදන කාමර 2,​ වාහන නැවතුම සහිත නිවස කුලියට. කුලිය මසකට රු. 40,​000/​= විමසීම් 0714816312,​ 0774475296
073447

වැල්ලවත්ත APARTMENT කුලියට කාමර හෝ සියලුම පහසුකම් ඇත. 076-6292155.
073453

හෝමාගම පොලිසිය ඉදිරිපිට ප්‍රගති මාවතේ නිදන කාමර 3ක් සහිත තනි වත්තේ තනි නිවස කුලියට දීමට ඇත. විමසන්න.071-2755533,​ 0770-776944.
073375

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කාමර 3ක ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට. නුවර පාර,​ පස්යාල. 075-5021010.
073316

පෑලියගොඩ නුවර පාරේ ගුවන් පාලම අසල පළමු මහල කාමර 3 ක්. සාලය කුස්සිය නාන කාමරය ගරාජය බැල්කණිය නිවසකට හෝ ගබඩාවකට සුදුසුයි. කුලිය රු. 60,​000/​= 0773450473
073087

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division