Home » නිවාස හා ඉඩම්

නිවාස හා ඉඩම්

by Mahesh Lakehouse
November 4, 2023 12:30 am 0 comment

වතුපිටි විකිණීම

කුරුණෑගල දොඩම්ගස්ලන්ද සාරවත් පොල් අක්කර 04 ක් විකිණීමට ඇත. ප්‍රධාන මාර්ගයට සමීපව ජල විදුලිය පුලුල් මාර්ග වගාහානි සතුන් නොමැත. වගා ආයු කාලය අවු. 14 කි. මිල 350,​000.00/​-. 077-3756556.
068993

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ යටියන ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ රබර් වගාව සහිත අක්කර 04 ක පමණ ඉඩම විකිණීමට ඇත. පිරිසිදු ඔප්පු විමසන්න. 0777184704.
070539

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අතුරුගිරිය මාලබේ ප්‍රධාන පාරට හා අධිවේගී පිවිසුමට නුදුරින් අරංගල හංදිය ආසන්නයේ මනරම් වෙල්යායකට මුහුණලා බිම් කොටසක් විකිණීමට. 071-4290392.
070631

අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි අසල පර්. 8.8 දෙමහල් නිවස මුදල් හදිසියකට විකිණීමට ඇත. 075-7766600.
068522

කඩවත කිරිබත්ගොඩ කඩුවෙලට ආසන්නව මාවරමන්ඩියට මීටර් 200ක් දුරින් ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාර ස්ථානයක් සහිත නිවස පර්චස් 11යි. 075-1588606,​ 077-4594995.
070871

කහතුඩුව නගරයට 700m අධිවේගී මාර්ගය පෙනෙන දුර. 120 බස් පාරට 700m මත්තේගොඩ,​ කොට්ටාව,​ පොල්ගස්ඕවිට,​ හෝමාගමට පහසුවෙන් ළඟා විය හැක. පර්චස් 07 ලක්ෂ 47 යි. පර්චස් 08 ලක්ෂ 48 යි. 071-6512299,​ 074-2612299,​ 070-7350360.
071052

කහතුඩුව ප්‍රගති මාවත අධිවේගී පිවිසුමට මිනිත්තු 05 යි. හොරණ කොළඹ ප්‍රධාන පාරට 01km ජලය,​ විදුලිය සහිත පර්චස් 10.2 වහාම විකිණීමට. ලක්ෂ 55. වැඩිම ඉල්ලුමට. 071-6512299,​ 074-2612299,​ 070-7350360
071054

කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාර වීදියගොඩ පාර පර්චස් 10 අඩක් නිමකළ තට්ටු 2ක නිවස විකිණීමට. 0777-538152.
070896

කොස්ගම නගර සමීපයේ 603 බස් මාර්ගයට මුහුණලා (කොස්ගම – කඩුගොඩ පාර) අගනා නේවාසික බිම් කොටස් සියලුම පහසුකම් සහිතව පර්චසය රු. 130,​000/​= සිට,​ එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0703777888
070727

ජම්බුගස්මුල්ල මාවතේ පදිංචියට ඉතා යෝග්‍ය පෙදෙසක පිහිටි පර්චස් 8.7 ඉඩම අමතන්ත. 076-0499501.
070497

නිදන කාමර 5ක් නාන කාමර 5ක් සහිත හයිලේවල් පාරට මිනිත්තුවක දුරින් නුගේගොඩ නගරයට මිනිත්තු 3 දුරින් පිහිටි මහල් 1 1/​2 යුතු අර්ධ ලීබඩු සහිත 12.5 පර්චස් ඉඩමේ පිහිටි ව.අඩි 4300 නිවස අමතන්න. 076-0499501.
070500

පිළියන්දලින් පර්චස් 20 සහ 40 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. කොට්ටාව,​ 255 පාර,​ මාවිත්තර. දුරකථන. 076-2237786,​ 071-7676786.
071258

පිළියන්දල කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05 යි. 120 බස් මාර්ගයට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායක අසිරිය සමගින්. 20% දක්වා ඇති දැවැන්ත වට්ටම් සහ පොලී රහිත ගෙවීමේ ක්‍රම ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව බිම් කොටසම ලක්ෂ 39 සිට. අදම අමතන්න. 0706008877.
070787

බත්තරමුල්ල නගරයට නුදුරින් පැලවත්ත මාලබේ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට අගනා පර්. 10 ඉඩම විකිණීමට. 071-4290392.
070629

බෙල්ලන්විල බොරලැස්ගමුව දෙහිවල අවට ඉඩම් ගෙවල් විකිණීමට ඇත. 0714585155,​ 0774005155.
070882

මාලඹේ වැලිවිටින් අගනා බිම් කොටස් කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොලී රහිත ගෙවිමේ ක්‍රම සහ බැංකු ණය පහසුකම් සමගින් අමතන්න. 0717999222
070724

මාලඹේ සුහද මාවතින් SLIIT,​ HORIZON විශ්වවිද්‍යාලවලට හා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට ආසන්නව,​ කොතලාවල හා කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට සමීපව අගනා පර්චස් 10 බිම් කොටස්. 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0717999222
070720

මීපේ හයිලෙවල් පාරට මුහුණලා මනස්කාන්ත පරිසරයක සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා බිම් කොටස්,​ පර්චසය රු. 200,​000.00 සිට. එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0717777888.
070693

මොරටුව ගාලු පාරට සමීපව කටුබැද්ද Kzone වෙත ඇවිදින දුරින් යහපත් නේවාසික පරිසරයක පර්චස් 9.5 කාමර තුනක නිවස. කාමර 1 ක් A/​C වාහන දෙකකට පාර්කිං ලක්‍ෂ 285. 076-2512145.
071260

හෝමාගම පිටිපන NSBM නුදුරින් පර්. 10 ඉඩම විකිණීමට. අඩි 20 පාර ලක්ෂ 70/​=. 0777037685,​ 0701167174
071067

හෝමාගම,​ දොලහේන පර්. 10 ඉඩම විදුලිය,​ නළ ජලය,​ ජලය බැසයන කාණු පද්ධතිය,​ පිරිසිදු ඔප්පු,​ නිස්කලංක පරිසරය,​ රජයේ අනුමත කරන ලද ප්ලෑන් N.S.B.M,​ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කි.මී. 1 1/​2. ලක්ෂ 57. විමසීම්. 077-6925025.
071321

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කටුනායක පර්චස් 21 ඉඩමක්. තුඩැල්ල පර්චස් 10 ඉඩමක් විකිණීමට. (පැරණි නිවෙසක් සමග) 0770330517,​ 0722894211.
070818

කඩවත කිරිල්ලවල නුවර පාරට විනාඩි 3 න් අධිවේගයට විනාඩි 05 යි. සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස්. මූලික ගෙවීම ලක්ෂ 16 යි. 0710888222.
070675

කඩුවෙල නගර සමීපයේ මල්වාන හා නවගමුවට යාබදව අධිවේගී පිවිසුම් වලට හා බියගම ආයෝජන කලාපයට විනාඩි 10 දුරින් බිම් කොටසම ලක්ෂ 24 සිට 20% දක්වා අති දැවැන්ත වට්ටම් සමගින්. අමතන්න. 0710888777
070769

කොච්චිකඩේ,​ මීගමුව සහ කටාන නගර වලට සමීපයෙන් පර්චස් 10 නේවාසික බිම් කොටස් රු. 395,​000/​= සිට. අමතන්න. 0710333111
070707

ගම්පහ – උඩුගම්පොල නාගරික බිම් කොටස්,​ ගුවන් තොටුපොල පාරට මායිම්ව,​ සියලු පහසුකම් සමගින් පර්චසයක් රු. 455,​000/​= සිට. 0711243243
070713

නාරංගොඩපාළුව බටුවත්ත සෙනෙවිරත්න මාවතේ පර්. 14 ක් නිස්කලංක පරිසරය,​ ජලය,​ විදුලිය ඉඩම ආසන්නයේම,​ ළිඳක්ද ඇත. රාගම නගරයට කි.මී. 03 යි. බස් පාරට මීටර් 100 යි. වල්පොල ස්ටේෂන් එකට මීටර් 500 යි. නිරවුල් ඔප්පු. 0741144701.
071263

නිට්ටඹුව කලල්පිටිය නුවර කොළඹ පාරට 50m දුරින් පර්චස් 22 ක නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. විමසන්න. 072-8345500,​ 033-2284727.
070608

මීගමුව නගරයට විනාඩි 10 න් ළඟා විය හැකි සියලු පහසුකම් සහිත අගනා නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස්. කටාන කඳවල සුබසාධක මාවතෙන්,​ පදිංචියටත්,​ ආයෝජනයටත් කදිමයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. අමතන්න. 0711485485
070705

මීරිගම නගරය සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 02 ක්. අධිවේගයට හා නගරයට විනාඩි 05 යි. මූලික ගෙවීම රු. 550,​000/​- සිට. 0710888222.
070668

වත්තල දික්ඕවිට පර්චස් 44 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. දු.ක. අංකය : 075-6310000.
070614

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කහතුඩුව ගෝනපල වීදියගොඩ පාරෙන් අගනා බිම් කොටස් නල ජලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ තාර යෙදූ මාර්ග සමගින් 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් ඇතුළු පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම රැසක්. අමතන්න. 0717999222.
070789

පානදුර නල්ලුරුව කාමර 04 නාන කාමර 02 සහිත පර්චස් 11 ඉඩමක පිහිටි දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත. මිලියන 20.5. 070-2546872,​ 076-3209042
070641

බණ්ඩාරගම – කොළඹ 162 බස් මාර්ගයට සමීපව සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සහිතව අගනා බිම් කොටස් 20 ක්. 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොලී රහිත ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින්. අමතන්න. 0711888777.
070801

හොරණ නගරාසන්නයේ බැල්ලපිටිය නගරයෙන් නල ජලය,​ තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග,​ අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20,​ පර්චසය රු. 140,​000 සිට 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින්. අමතන්න. 0717999222.
070775

හොරණ,​ වෑවල ඉසිපතනාරාමය පන්සල අසළ පර්. 12 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. හොරණ නගරයට සහ පාසල්වලට ඉතා ආසන්නයෙන් විමසීම් : 072-5101207 (සවස 6 න් පසු).
070625

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

ඉබ්බාගමුව නගරයට සමීපයෙන් පර්චසය රු. 112,​500/​- සිට. තෙකලා විදුලිය හා සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0702111333.
070689

ඉබ්බාගමුව බතලගොඩ වැවු තාවුල්ලට මායිම්ව අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. ළමා උද්‍යාන,​ ඇවිදින මංතීරු සමගින් පර්. රු. 241,​500/​- සිට. බතලගොඩ වැවට හා සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා. 0710999222.
070792

කුරුණෑගල නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මල්ලවපිටියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් නල ජලය සමග. පර්චසය රු. 298,​500 සිට. 0703111333.
070788

කුරුණෑගල මීගමුව ප්‍රධාන පාරට අතේ දුරින් උහුමියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් නළ ජලය සමග. පර්චසය රු. 217,​500/​= සිට 0703111555
070712

කුලියාපිටිය වෛද්‍ය පීඨය ආසන්නයෙන් අගනා නේවාසික බිම් කොටස්. පර්චසය 80,​000/​- සිට. නල ජලය විදුලිය සමග සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. 0702777888.
070803

කොළඹ අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අධිවේගී පිවිසුමට වි. 10 ක දුරින් නාරම්මල කඩහපොලින් අගනා බිම් කොටස් පර්චසය රු. 95,​500/​- සිට. නල ජලය සමග. 0711999888.
070666

කොළඹ 6 පාරට අතේ දුරින් අධිවේගී පිවිසුමට වි. 05 ක දුරින් කුරුණෑගල පොතුහැර අගනා බිම් කොටස්. දුම්රියපල පේනමානයේ පර්චසය රු. 317,​500/​- සිට. 0703111666.
070683

වාරියපොල නගරයෙන් අවසාන බිම් කොටස්01 පර්චසය රු. 89,​500/​- සිට. නල ජලය සමග. (0703111555)070661
වාරියපොල ලක්මල් උයන පර්චස් 24.5 සහ මාමුණුව පර්චස් 70,​ පිරිසිදු ඔප්පු සියලු පහසුකම්. 077-1720790,​ 071-6578708.
070981

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම නගර සීමාවේ ජල විදුලිය සහිත සින්නක්කර පර්චස් 237 ඉඩම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මුහුණත අඩි 100 වැඩි ඉඩම විකිණීමට ඉන්ධන පිරවුම්හලකට පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලාවකට නිවාස සංකීර්ණයකට උත්සව ශාලාවකට ඉතා සුදුසුයි. 072-2320910.
070640

මීගමුව,​ කුලියාපිටිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා සඳලංකාවෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0703222888
070696

වෙන්නප්පුව නගරයෙන් සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි ඉඩමේ පර්. 15 අවසාන බිම් කොටස් 02. පර්චසය රු. 195,​000/​-. අදම අමතන්න. 0711241241.
070664

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මහනුවර අඹතැන්නේ A9 මාර්ගයේ සිට මීටර් 700 ක් සියලු වාහන ඉඩමට ළඟාවිය හැක. පර්චස් 20 ක් වැදගත් පරිසරයක වූ නේවාසික ඉඩමකි. තෙකලා විදුලිය,​ නල ජලය,​ නිරවුල් ඔප්පු. පර්චසය රු. 300,​000/​-.
070275

0777-282147 මහනුවර නගරයට 4km – 5km නුදුරින් සියලු පහසුකම් ඇති නිවාස 10 ක් පමණ විකිණීමට ඇත. මිලියන 20 – 30 ත් අතර. 0777-438169.
068525

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

උතුරු මාතලෙන් නල ජලය විදුලිය සහිත බිම් කොටස් 30 ක්. පර්චසය රු. 100,​000/​- සිට. බැංකු ණය පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0719444666.
070680

දඹුල්ල නගර මධ්‍යයෙන් සියලු නාගරික පහසුකම් සමග බිම් කොටසම ලක්ෂ 27,​ සුවිශේෂි වට්ටම්,​ බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0715228888
070715

මාතලේ- උකුවෙල පර්. 13.5 අඩක් නිමකළ නව නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට ඇත. ලක්‍ෂ 23යි. පහසු ගෙවීමට ද කළ හැක. 072-1102028,​ 077-4552321.
070909

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

සුන්දර නුවරඑළියේ ආයෝජනයට නගරය මැදින්ම අපෙන් ඉඩක්. බිම් කොටස් 34 ක්. පර්චසයක් ලක්ෂ 22 සිට අමතන්න. 0719333444
070772

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල නගර සීමාවෙන් සියලු පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් 03 ක්. අමතන්න. 0711623623.
070682

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ගං වතුරට හසු නොවී ස්වභාවික සුන්දරත්වය අත්විඳින්න. බිම් කොටසම ලක්ෂ 10 යි. අම්බලන්ගොඩ ඌරගස්මන් හන්දිය බස් පාරට මුහුණලා සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් 100 ක් පමණයි. 0719111222.
070610

ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඉමදුම 10 කණුවෙන් අගනා බිම් කොටස් 10 ක් දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට මිනිත්තු 02 යි. ඇදහිය නොහැකි වට්ටමක්ද සහිතයි. අමතන්න. 0711154154
070704

ගාල්ල පින්නදූව නගරයෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඉතාමත් සමීපයෙන්,​ සුන්දර පරිසරයකට හා දොල පාරකට මායිම්ව,​ අගනා බිම් කොටස් 100 ක්. පර්චසය රු. 195,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. 0711480480.
070805

බද්දේගම නගරයට හා බද්දේගම දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට ඉතා සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 15 ක් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පර්චසයක් රු. 185,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. අදම අමතන්න. 0711480480.
070779

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය

කඹුරුගමුව නව නගරයේ අඩුම මිල පර්චසයක් රු. 280,​000/​- ක් පමණයි. සියලු පහසුකම් සහිතව සුපිරි බිම් කොටස් 5 ක්. 0711444999.
070669

ගාල්ල උඩුගම පාරේ ජයන්ති හන්දියට නුදුරින් අගනා බිම් කොටස් 8 ක්. කරාපිටිය රෝහලට 8 km. නාගරික හා ගැමි පරිසරයට මුසුවූ සීමිත බිම් කොටස්. අදම අමතන්න. 0711154154.
070794

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

කටුනායක – ආඬිඅම්බලම,​ ගුවන් තොටුපල – අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි. නේවාසික පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2 පමණයි. නල ජලය,​ විදුලිය සහිතයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අදම අමතන්න. 0711-485485.
070796

ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොාළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ඇතුල්කෝට්ටේ ගෘහභාණ්ඩ ශීතකරණය යාබද නාන කාමරය සහිත කාමරය,​ වෙනම ඇතුල්වීම,​ ගරාජය තනි පිරිමි /​ ගැහැණු අයෙකුට මසකට 25,​000/​- මාස තුනක අත්තිකාරම් 071-4033750.
065821

ගල්කිස්ස පරණ ගල්වල පාර නිදන කාමර එකක් සහිත ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට. 072-3556272,​ 070-4435804.
070902

ගල්කිස්ස – සම්පූර්ණ ගෘහභාණ්ඩ සහිතව විශේෂිත විලා නිවසක් කෙටි කාලීනව කුළියට දීමට ඇත. දිනකට රුපියල් 18,​000/​-. 077-0222000.
070894

නුගේගොඩ දුම්රියපොළ පාර උඩහමුල්ල කාමර 3 ක නාන කාමර 2 ක බිම් මහල කුලියට දීමට. Parking නොමැත. 0726666882.
069656

මහරගම හයිලෙවල් පාරට නුදුරින් ගම්මාන පාරේ කාමර 2 පහත මහල කුලියට 40,​000/​=. 0777037685,​ 0701167174
071064

ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කාමර දෙකක් සාලය කුස්සිය සමග නිවස කුලිය දීමට ඇත. 20,​000 බැගින් මාස 6 අත්තිකාරම්. 238/​4,​ මහවෙල පාර,​ පහළ බියන්විල,​ කඩවත. 0112926312.
071193

දෙමහල් ඇනෙක්සියක් කුලියට තනි තනිවමද දෙමි. ඔබවත්ත 380,​ බස් පාර,​ ආසන්නයේ ජලනළ විදුලිය ඇටෑච් බාත්රූම්. 0721433967
071076

ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට මහනවර දිස්ත්‍රික්කය

සියලු පහසුකම් සහිත ඇනෙක්සියක් උණුවතුර,​ බැල්කනියක් සහිත විශාල නිදන කාමරයක් පැන්ට්‍රිය,​ විසිත්ත කාමරය,​ A9 මාර්ගයට යාබදව මී. 50 ක් මුළු නිවස. පිඟන් ගඩොල් අල්ලා ඇත. වැදගත් රැකියාවැති යුවලකට කදිමයි.
070265

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division