Home » රැකිරක්ෂා

රැකිරක්ෂා

by Mahesh Lakehouse
November 4, 2023 12:30 am 0 comment

රැකිරක්ෂා සේවා

ක්‍රමානුකූල රියදුරු පුහුණුව ඔබ නිවසට සේවාස්ථානයට පැමිණ රියදුරු පුහුණුව කාන්තාවන් සඳහා කාන්තා උපදේශිකාවන්. අචලා ලර්නර්ස් රාජගිරිය. 0763721212,​ 0712219198.
070676

ගණකාධිකාරී,​ ගිණුම් ලිපිකරු,​ පොත් තබන්නන්,​ ලේකම්වරු,​ පරිගණක ක්‍රියාකරු,​ දුරකථන ක්‍රියාකරු,​ පිළිගැනීමේ නිලධාරී,​ වෙළඳ සේවක,​ රියදුරු හා කාර්යාල කාර්ය සහයක වර්ගීකරණයන්ගෙන් සමාගම් සඳහා ලබාදිය හැක. 077-3595969.
068735

ගෘහසේව්‍ය සේවා

අඅඅඅඅඅඉෂා ඒජන්සීස් ගෘහ සේවිකා,​ නැනීවරුන්,​ සාත්තුසේවිකා,​ කෝකිවරුන්,​ වසර විසිපහක් පළපුරුදු රජයේ ලියාපදිංචි අපගෙන් “සම්පත්”,​ දෙහිවල පාර,​ බොරලැස්ගමුව. 077-8837387.
063867

වෘත්තිය හා උපදේශක සේවා

මෝල්ඩින් වැඩ භාරගනු ලැබේ. මෝල්ඩින් බැලීමට ඇල්බම් ඇත. නිමල් 072-5353242.
070889

ඇබෑර්තු වෛද්‍ය

දන්ත ශල්‍යාගාරයේ සවස් වරුවට සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. පළපුරුද්ද අනිවාර් ය නොවේ. 117,​ ශ්‍රී සරණංකර පාර,​ දෙහිවල. 071-8135989,​ 071-4857927,​ 077-7802766.
069398

පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා දන්ත වෛද්‍ය වරයෙක් (B.D.S.) අවශ්‍යයි. 0777744011.
070546

ඇබෑර්තු / වෙළඳ/අලෙවිකරණ

දිවයිනේ විශාලතම ආයතන සමූහයේ වෘත්තිකයෙකු වීමට අවස්ථා. කෙටි කලකින් 100,​000 ඉක්මවූ මාසික ආදායමක් ඇතුළු ආකර්ෂණීය දීමනා රැසක්. අමතන්න. 0773-719580.
071079

ඇබෑර්තු මූල්‍ය /ගිණුම්

ගිණුම් පිළිබඳ අවම අවු. 03 පළපුරුද්ද ඇති පිරිමි අයෙකු අවශ්‍යයි. පැමිණීම සඳහා අමතන්න. T.P. 07777-39257.
070975

පරිගණකය හැසිරවීමේ හා ගිණුම් කටයුතුවල දක්ෂ සේවකයන් වහාම බඳවා ගනු ලැබේ. විමසන්න. 0112578520,​ 0112549902.
065802

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

අනුරාධපුර /​ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 071-6434278,​ 074-2916140
071188

අවශ්‍යයි – කොල්ලුපිටියේ පිහිටි කාර්යාලයක සේවය සඳහා මයික්‍රෝසොෆ්ට් එක්සෙල් පළපුරුද්ද සහිත කාර්යාල ලිපිකරුවකු. දුරකථනය – 0770089449,​ 0777779406.
071282

උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක සේවය කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි,​ සිංහල පරිගණක හැකියාව ඇති දක්ෂ ලේකම්වරයෙකු අවශ්‍යයි. වහාම විමසන්න. 0112578520,​ 0112549902
066010

කැලණිය /​ බොරැල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 074-2916140,​ 071-5947191.
071199

දිවයින පුරාම තාක්ෂණික ආයතන/​ වානිජ අායතන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731,​ 0774024155
071234

නීතිඥවරයෙකුට ලිපිකරුවකු අවශ්‍යයි. අ.පො.ස (සා/​පෙ) හෝ අ.පො.ස (උ/​පෙ) පෙනී සිටීම අවශ්‍යයි. අමතර හැකියාවන් සමග අමතන්න. ඉරිදා පමණි. 071-8122355.
070484

පිළියන්දල /​ හෝමාගම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731,​ 0718853997
071227

පේරාදෙණිය /​ කඩුගන්නාව දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 071-8853997.
071221

පොළොන්නරුව /​ මැදිරිගිරිය දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 071-5947191,​ 076-1125624
071213

බලංගොඩ/​ රුවන්වැල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 0742916140
071224

රත්නපුර /​ ඇහැලියගොඩ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 071-6434278,​ 076-1125624.
071208

හම්බන්තොට /​ තංගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 076-1125624,​ 070-2725731.
071203

ඇබෑර්තු කාර්මික

කාර්මික ඇබෑර්තු – 033-2295605 /​ 076-8222679 /​ 0777-285861 කර්මාන්තශාලා සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ නිපදවන අපගේ ආයතනයට විදුලි (ELECTRIC),​ මිග් (MIG) සහ ටිග් (TIG) පෑස්සුම්කරුවන්,​ විදුලි කාර්මික (ELECTRICIAN),​ අත්උදව්කරුවන් (HELPERS),​ කාර්මික අංශයේ වැඩ පුහුණුවන්නන් සහ AUTOCAD/​SOLID WORK දැණුම ඇති ඉංජිනේරු මහතෙක් හෝ මහත්මියක් වහාම බඳවා ගැනේ. පළපුරුද්ද සහ දක්‍ෂතාවය මත ඉහළ වැටුප්. වයස 45 අඩු අය පමණක් කථා කරන්න. ලිත්කෝ ඉංජිනියර්ස්,​ නුවර පාර,​ මල්වත්ත,​ නිට්ටඹුව.
070607

විදේශීය සමාගමක් සමග ව්‍යාපෘතියකට වෑල්ඩින්ස්,​ මේෂන්,​ විදුලි නඩත්තු සේවය සඳහා අවශ්‍ය කෙරේ. දුරකථන 0777974231,​ 0710509669.
071381

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

SORD මයින්ඩර්වරයෙක් අවශ්‍යයි. 071-8753740.
070814

ඇබෑර්තු ඇඳුම් මසන්නන් / නිර්මාණකරුවන්

දක්ෂ පුටු කුෂන් බාස් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. අලහකෝන් ගොඩනැගිල්ල,​ අංක 250,​ ගාලු පාර,​ බම්බලපිටිය. 0777667108 /​ 0112-582245.
071391

ඇබෑර්තු රියදුරු

අප ආයතනයට නවීන පන්නයේ සැහැල්ලු වාහන හා බර වාහන පැදවිය හැකි සුරාසූදුවෙන් තොර,​ වයස අවුරුදු 30 – 50 අතර අවම වසර 5 පළපුරුද්දක් ඇති විනීත රියදුරු මහතෙකු (නැවතී සේවය කිරීමට හැකි) අවශ්‍යයි. නො. 216/​3,​ පමුණුව පාර,​ මහරගම. විමසීම් 0771378751
071059

අප බොරලැස්ගමුවේ පිහිටි මුද්‍රණ ආයතනයකට රියදුරකු අවශ්‍යයි. සැහැල්ලු වාහන අමතන්න. 0717316456
071035

දෙල්කඳ නුගේගොඩ පිහිටි තට්ටු 02ක කාර්යාලයකට නැවතී සිටීමට බාහිර බාධාවලින් තොර ඉතා විශ්වාස රියදුරෙකු කාර්යාල සහයක ලෙස අවශ්‍යයි. කාර්යාලය පිරිසිදුව තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. 42,​500/​- වැටුප්,​ දෛනික කෑම නොමිලේ. පොලිස් වාර්තාවක් සමග අමතන්න. (අවු. 35-55 අය පමණක් අමතන්න.) 077-3237673.
070875

රියදුරන් උවමනා කර තිබේ. සුදුසුකම් : වයස අවු. 45 ට අඩු,​ නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය සහිත අවු. 02 ට වඩා පළපුරුදු සිංහල /​ දෙමළ අය විය යුතුය. දිනක වැටුප රු. 4,​000/​- ට වැඩියි. දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් අඩු වැඩිවේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2023 නොවැම්බර් 06 වන (සඳුදා) දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ස්ථානයේදී පැවැත්වේ. Ocean Cool (Pvt) Ltd,​ නො. 88,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර,​ කොළඹ 15. උදේ 9.00 හවස 6.00 අතර පමණක් අමතන්න. 0773143020.
070694

වයස අවු 30-40 අතර පළපුරුදු රියදුරෙකු නිවසේ වාහනය පැදවීම සඳහා ගල්කිස්ස/​ දෙහිවල අවටින් සොයයි. 0777-302468.
071124

Auto වාහන පැදවීමට හැකි පළපුරුදු රියදුරු මහතකු දිනපතා සේවයට අවශ්‍යයි. 118/​7,​ නාවල පාර,​ නාරාහේන්පිට,​ කොළඹ 05. T.P. 077-1906571,​ (රොෂාන් මහතා).
070616

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය

අවශ්‍යයි. නිවසකට නැවතී සේවය කිරීමට (අවු. 55 ට අඩු) නිරෝගී ගේ දොර වැඩදත් කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. 40,​000/​= 0716000979
071055

කිරුළපන පිහිටි Apartment Comples හිදී පුංචි පවුලක් සඳහා නැවතී වැඩ කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0777313478.
071251

කොළඹ නුගේගොඩ දෙමහල් නිවසක වැඩපල කිරීමට අවුරුදු 25-45 කාන්තාවක් අවශ්‍ය වේ. ඉඳුම් හිටුම් සමග රු. 35,​000.00 වැටුපක් ගෙවනු ලැබේ. අමතන්න. 0765769518.
069688

කෝට්ටේ දෙදෙනෙකු සිටින නිවසකට රසවත්ම කෑම පිලියෙල කිරීමට සහ නිවස පිරිසිදු කිරීමට අවු. 65ට අඩු සේවිකාවක් සහ සිංහල කැවිලි රසවත්ව සෑදිය හැකි තවත් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. දු.ක. 077-3336576.
070745

ගල්කිස්සේ සිංහල බොදු නිවසකට අවුරුදු 50 – 60 ත් අතර බොදු කාන්තාවක් දුර පළාතකින් සොයමි. ගෙදර දොර ඉවුම් පිහුම් කටයුතු සහ ගෙදර පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍යයි. නැවතීමට සියලු පහසුකම් සහිතයි. ටෙලි. නො. 0777199284
071174

ජා-ඇල පදිංචි වයසක මවකට උපකාරී කිරීමට මැදි වයස් කාන්තාවක් අවශ්‍යවේ. විමසන්න. 071-4518330.
068804

නැවතී වැඩ කිරීමට ගෘහ සේවිකාවන් බබාලා බලාගන්නියන් කෝකිවරුන් රියදුරන් ඇටෙන්ඩන්වරුන් වහාම අවශ්‍යයි. නිල්මිණි ඒජන්සි බොරලැස්ගමුව. 0777473694.
070885

යුවලකට කෑම පිසීමට හා ගෙවත්ත පිරිසිදු කිරීමට අවුරුදු 50 ට වැඩි පිරිමි සේවකයෙකු අවශ්‍යයි. 033-4928658,​ 074-0081304,​ 077-0163851.
070976

රාජගිරියේ නිවසකට වයස 35-45 අතර ගෘහ සේවිකාවක් පූර්ණ කාලීනව අවශ්‍යයි. 072-1069000,​ 011-4343728.
070240

රුවන්වැල්ල අඟුරුවැල්ලේ නිවසක වැඩිහිටි දෙමව්පියන් සමග නැවතී සේවයට සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප 35,​000/​-. 071-4288710,​ 077-3166172.
071123

වැල්ලවත්තේ පිහිටි නිවසකට වයසක මව බලා ගැනීමට හා ඉවුම් පිහුම් කටයුතු සඳහා කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. 071-9405768.
070907

හතරක් සිටින කැලණියේ නිවසට කෑම පිසීමට දක්‍ෂ කාන්තාවක් 40,​000/​- ද සේවකයෙක්ද 25,​000/​- ද බෙන්තොට නිවසකට අවටින් කාන්තාවක්ද අවශ්‍යයි. 071-4864844.
070971

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

අවශ්‍යයි – කොල්ලුපිටියේ පිහිටි අවන්හලක් සඳහා මුළුතැන්ගේ අත්උදව්කරුවකු. දුරකථනය. 0770089449.
071279

කොට්ටාවේ ප්‍රසිද්ධ රෙස්ටුරන්ට් සහ මංගල උත්සව ශාලාවකට පුහුණු නුපුහුණු කිචන් හෙල්පර්වරුන් (Kitchen Helpers) වහාම අවශ්‍යයි. ආකර්ෂණීය වැටුප්,​ ආහාර,​ නවාතැන් පහසුකම් සහිතව නිල ඇඳුම්ද සැපයේ. කළමනාකරු. 0773-201204/​ 077-1242601.
071266

ගම්පහ සුමේධ විද්‍යාලයේ ආපනශාලාවට ආප්ප,​ කෙටි කෑම වර්ග සෑදීමට පළපුරුදු සේවකයෙකු අවශ්‍යයි. සේවා මුර වැඩ කිරීමට හැකිවීම සුවිශේෂියි. ආකර්ෂණීය වේතන,​ නවාතැන් පහසුකම් ඇත. 071-0406481 /​ 071-9558670. y​d​c​n​a​w​a​l​o​k​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ සභාපති,​ 62/​1,​ විශාඛා පාර,​ ගම්පහ.
070978

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ රෙස්ටුරන්ට් සඳහා පුහුණු කෝකිවරුන් (චයිනීස්) වහාම අවශ්‍යයි. ආකර්ෂණීය වැටුප්. ආහාර ,​ නවාතැන් පහසුකම් සහිතව නිළ ඇඳුම්ද සැපයේ. කළමනාකරු. 077-3201204,​ 077-1242601.
071253

පාන්,​ බනිස්,​ කේක් වර්ග,​ ප්‍රේස්ට්‍රි වර්ග සෑදීමට දන්නා මනා පළපුරුදු දක්‍ෂ බාස්වරුන් අවශ්‍යයි. කෑම බීම,​ නවාතැන් නොමිලේ. ඉහළ වැටුප්. දෙහිවල. 077-4777811.
070626

රොටි බාස්වරුන් අවශ්‍යයි. (ගෝදම්බ රොටී සහ පරාටා පමණයි) මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් තොර) ආහාරපාන නවාතැන් සමග දිනක වැටුප 3,​000/​= සුරස ලංකා පුද්ගලික සමාගම,​ 183/​2,​ රුප්පාගොඩ පාර,​ ගෝනහේන,​ කඩවත. 0773051737
071080

වහාම අවශ්‍යයි – දෙහිවල පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ පවුලේ අවන්හලක් සඳහා මනා පළපුරුද්ද සහිත චීන කෝකියන් (ලොකු ප්‍රමාණයේ ආහාර පිසීම් සඳහා) මුළුතැන්ගේ අත්උදව්කරුවන්,​කවුන්ටර් කාර්ය මණ්ඩලය,​ රයිස් ඇන්ඩ් කරි කෝකියන් (දේශීය පිළියෙළ කිරීම් සහිතව) පිරිසිදු කරන්නන්,​ ඩිලිවරි රයිඩර්ස් හා තෙකලා විදුලි පළපුරුද්ද සහිත නඩත්තු කාර්මික ශිල්පීන් නොමිලේ ආහාර හා නවාතැන් සමග කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතීන්ට වඩා ඉහළ වැටුප්. කරුණාකර අමතන්න – 0779197661
070901

ශාලිකා හෝටලය,​ පංචිකාවත්ත,​ කොළඹ 10,​ හදිසි රැකියා අවස්ථා ෆ්‍රරයිඩ් රයිස්,​ කොත්තු රොටි බාස්වරු ආප්ප කෙටිකෑම බේකරි වැඩ බාස්වරු කිචන් හෙල්පර්වරු පැන්ට්‍රි සහයක වේටර්වරු පිරිසිදුකරන්නන් නවහෝටලයකි. විමසීම්. 077-6566907,​ 077-2584588.
070877

ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරක ආහාර පිසීමට දක්ෂ කෝකියෙකු වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. 011-2578090,​ 011-2578520.
070905

සංචාරක හෝටලයක පහත ඇබෑර්තු ඇත. * චෙෆ්,​ * කුක්,​ * රූම් බෝයි,​ * රූම් සුපවයිසර් * කිචන් හෙල්පර්ස් * පිළිගැනීමේ නිලධාරි. කෑම සහ නවාතැන් සහිතයි. හික්කා බ්ලිස් හෝටලය,​ හික්කඩුව. 0777-762531.
070812

හෝටලයකට බිරියානි රයිස් ඇන්ඩ් කරි පළපුරුදු කෝකිවරයෙක් සහ රොටි බාස් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. 075-4545401,​ 075-4545402.
070911

ඇබෑර්තු වතුවැඩ

අපගේ ඌරු ගොවිපළට පුහුණු හෝ නුපුහුණු සේවක පවුල් අවශ්‍යයි. මිනුවන්ගොඩ. 076-1643477.
070603

ඉඩමක් ශුද්ධ කරමින් වගා කිරීමට හැකි අයෙකු වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. 011-2578090,​ 011-2578520.
069924

ඇබෑර්තු මේසන්වරු / වඩුබාස්වරු

වර්ග අඩි 4000 ක ස්ලැබ් එකක් කම්බි බැඳ කොන්ක්‍රීට් කිරීමට කොන්ත්‍රාත් බාස්වරු වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. 0112578520,​ 0112578090.
065804

ඇබෑර්තු කම්කරු

ප්‍රධාන පෙළේ ගබඩා සමාගමකට ගබඩා සහයක/​ කම්කරුවන් ගැහැණු පිරිමි බඳවා ගැනේ. 316,​ බ්ලූමැන්ඩල්,​ කොටහේන,​ 0717533242
071077

ඇබෑර්තු විවිධ

අපගේ රත්මලානේ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවට හොඳ තාක්ෂණික දැනුමක් සහිත පිරිස් හැසිරවීමේ පළපුරුද්ද ඇති ෆෝර්මන් වරයෙක් අවශ්‍යයි. ඉහත දැනුම ඇති විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් විශේෂයි. අමතන්න. 0762755731.
070880

ආරක්ෂක නිලධාරී ඇබෑර්තු – ගාල්ල,​ මතුගම,​ බණ්ඩාරගම,​ ගල්කිස්ස,​ පානදුර,​ වාද්දුව,​ කොල්ලුපිටිය,​ කොහුවල,​ නාවල හා කොළඹ අවට. CSO /​ OIC /​ SSO /​ JSO /​ LSO කඩිනමින් බඳවා ගැනේ. 075-5331815 /​ 077-3404222 /​ 077-3452776 /​ 077-3405991 /​ 011-2716634 /​ 077-3075623
063865

ආරක්‍ෂක නිලධාරි /​ OIC වැටුප් රු. 47,​000/​- වැඩියෙන් අපාර්ට්මන්ට් දෙහිවල,​ වැල්ලවත්ත,​ බම්බලපිටිය,​ කොල්ලුපිටිය,​ තලවතුගොඩ,​ කිරුළපන,​ කම්පැනි,​ පෑලියගොඩ,​ ග්‍රෑන්ඩ් පාස්,​ හැව්ලොක්ටවුන්. 077-2205009,​ 076-1333180,​ 077-8775953,​ 076-4995953.
069340

ඔබ නිවසේ හෝ ආයතනයේ සේවය සඳහා (පිරිසිදු කිරීම,​ ආහාර පිසීම,​ සාත්තු සේවිකා,​ රියදුරු) අවශ්‍ය සේවක සේවිකාවන් ලබා ගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න. DWUIB group 08 companies Nugegoda දුරකථන අංක : 077-5577687,​ 074-1016195.
068794

කිරුලපන පිහිටි මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් සඳහා Cleaning Service වැඩ කළ හැකි අය අවශ්‍යයි. කිරුලපන,​ නුගේගොඩ,​ අවටින් අය සඳහා විශේෂයි. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0777-313478.
071255

කොහුවල පිහිටි පාසල් හා කාර්යාල ලිපි ද්‍රව්‍ය ආනයනය කරන අප සමාගමට අවු. 19-35 වයසැති අ.පො.ස. සා/​පෙළ සමත් ලොරි සහ ගබඩා සහයකවරු අවශ්‍යව ඇත. අමතන්න. 0777123865 /​ 0768826644,​ ලිපිනය – නො. 104,​ සුනේත්‍රාදේවි පාර,​ කොහුවල. ඊමේල් – i​n​f​o​@​p​a​p​e​r​w​o​r​l​d​s​l​.​c​o​m​
070142

ගණේමුල්ල බොල්ලත පිහිටි සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනාගාරයක් සඳහා වැඩ සුපරීක්‍ෂකවරයෙකු විදුලි කාර්මිකයෙකු සහ බරවැඩ කළ හැකි සේවකයින් අවශ්‍යයි. වයස 35-50 අතර. ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්යවේ. 071-2278261,​ 071-7786962,​ 011-2236657.
070895

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මූල්‍ය සමාගමකට අ.පො.ස සාපෙළ සිට ඉහළට සමත් (අවු.25-60 අතර) කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන්,​ මූල්‍ය උපදේශකවරුන් පූර් ණ හා අර්ධ කාලීන රැකියා. 077-3283988.
066033

ගෑස් ආයතනයකට ගෑස් බෙදාහැරීම් සඳහා සයිකල් කරුවන් (Part Time) වහාම අවශ්‍යයි. ඉක්මණින් අමතන්න. 071-8667600,​ 071-7613003.
071060

ගෙවත්තේ වැඩ හොඳින් දන්නා අයෙකු සහ ත්‍රීරෝද රථ රියදුරකු අවශ්‍යයි. වයස 35-55. 071-8264525.
070054

ජාත්‍යන්තර පාසලක ගල්කිස්ස දෙහිවල ශාඛාවලට පිරිසිදු කිරීමට සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. පෙ.ව. 7.30 – ප.ව. 3.00 දක්වා සම්මුඛ පරික්‍ෂණ නොවැම්බර් 6,​8 දිනවල පෙ.ව. 9.00- ප.ව. 1.00 දක්වා 150,​ ශ්‍රී සරණංකර පාර,​ දෙහිවල. දුර. 011-2710029.
070904

බියගම විදේශීය සමාගමක කාර්යාල /​ කර්මාන්ත ශාලා සහයක /​ සහයිකා පූර්ණ /​ අර්ධකාලීන ඇබෑර්තු ඇත. පළපුරුද්ද අවශ්‍යය නොවේ. සතියේ දින උදේ 10 සිට 03 දක්වා අමතන්න. 0773688945,​ 0703563331.
070823

මාළු කැපීම සඳහා දක්ෂ අය උවමනා කර තිබේ. සුදුසුකම් : වයස අවු. 45 ට අඩු,​ නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති,​ අතින් සහ මැෂින් එකෙන් මාළු කැපිය හැකි අවු. 02 ට වඩා පළපුරුද්ද සහිත (සිංහල /​ දෙමළ අය) දිනක වැටුප රු. 5,​000/​- යි. දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් අඩු වැඩිවේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2023 නොවැම්බර් 06 වන (සඳුදා) දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ස්ථානයේදී පැවැත්වේ. Ocean Cool (Pvt) Ltd නො. 88,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර,​ කොළඹ 15. උදේ 9.00 හවස 6.00 අතර පමණක් අමතන්න. 0773143020.
070685

මීගමුව කොච්චිකඩේ පුවත්පත් වෙළඳ සැලක් පවත්වාගෙන යෑමට 45 – 60 අතර පවුල් බරින් තොර කාත් කවුරුවත් නොමැති නිවසක් නැති ගැහැණු කෙනෙකු/​ යුවළක් අවශ්‍යයි. නවාතැන් සැපයේ. නිවාඩු නොමැත. (නිවාඩු අවශ්‍ය නම් ඔබගේ කෙනෙකු සේවයට යොදවන්න) වැටුප් සාකච්ඡාවෙන් 0779767192
071074

හල ඉංග්‍රීසි කොම්පියුටර් ටයිපිං හැකියාව ඇති ඔපරේටර් වරයෙකු අවශ්‍යයි. 0772151888.
070744

සුපිරි වෙළඳසැලකට කැෂියර්වරියන් සහ පළපුරුදු කළමනාකරුවෙක් අවශ්‍යයි. ගම්පහ. 074-1654773.
071139

රැකිරක්ෂා උවමනායි

ජර්මන් ටෙක්හි පුහුණුවක් ලත් මනා වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇති මෝටර් රථ කාර්මික ෆෝමන්වරයකු සම තත්ත්වයේ රැකියාවක් සොයයි. සම්පත් 0702700924
071176

බරවාහන උපදේශක බලපත්‍රයක් හිමි රියදුරු උපදේශකවරයකු අනුයුක්ත කර සේවයට රියදුරු පාසලක් සොයයි. 071-2219198,​ 0763721212.
070673

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division