Home » නිවාස හා ඉඩම්

නිවාස හා ඉඩම්

by Mahesh Lakehouse
October 21, 2023 12:30 am 0 comment

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 500 දුරින් හයිලෙවල් මාර්ගයට ආසන්නයේ මාකුඹුර මායා මාවතේ පර්චස් 16.5 අනුමත කළ බිම් කොටස විකිණීමට පර්චසය ලක්ෂ 15 1/​2. 0779789548
067664

කොට්ටාව මත්තේගොඩ පර්චස් 10.01 ක තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට. මිල ලක්ෂ 65. විමසීම් 0711309593
067558

කොස්ගම නගර සමීපයේ 603 බස් මාර්ගයට මුහුණලා (කොස්ගම – කඩුගොඩ පාර) අගනා නේවාසික බිම් කොටස් සියලුම පහසුකම් සහිතව පර්චසය රු. 130,​000/​- සිට. එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0703777888.
067333

කොළඹ 05,​ උද්‍යාන පාර,​ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි නිදන කාමර 5ක්,​ යාබද නාන කාමර 5ක් සහිත පර් චස් 10 ඉඩමේ පිහිටි නිවස. 0773686786.
067320

කොළඹ 12 ඩයස් පෙදෙස ගුණසිංහපුර නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසක් විකිණීමට ඇත. විමසන්න. 0758786707
062539

ගල්කිස්ස ශාන්ත රීටා පාරේ පිහිටි පර්චස් 6 ඉඩම පර්චසය රුපියල් මිලියන 3.5 බැගින් විකිණීමට. ගාලු පාරට ඇවිද යන දුර. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. අමතන්න 0774466282,​ 0771568374
064949

තලවතුගොඩ පර්චස් 25 ක ඉඩමක් විකිණීමට. බොරැල්ල – කොට්ටාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 50 ක් පමණ. අමතන්න. 077-0254666.
067441

නාවල විජයබා මාවතේ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත. ප. 11 දු.ක. 071-3662990 /​ 070-6465008.
067325

නො. 8 ඉඩම පන්සල පාර හොරහේන,​ හෝකන්දර,​ තලවතුගොඩ පර්චස් 10 අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. 071-0824879,​ 011-2874104.
067523

පිළියන්දල කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05 යි. 120 බස් මාර්ගයට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායක අසිරිය සමගින්. 20% දක්වා ඇති දැවැන්ත වට්ටම් සහ පොලී රහිත ගෙවීමේ ක්‍රම ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව බිම් කොටසම ලක්ෂ 39 සිට. අදම අමතන්න. 0711375375.
067381

බත්තරමුල්ල ජයවඩනගම නිවාස සංකීර්ණයේ නිදන කාමර 2 ක අංගසම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට. වාහන නැවැත්වීමට හැක. 076-8778830.
067216

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අකුරේගොඩ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාරයකට හෝ ආයෝජනයකට කදිම පර්. 10 ඉඩම විකිණීමට. 0770673171.
067426

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අකුරේගොඩ වැව පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට අගනා පර්. 11 ඉඩම විකිණීමට. (බ්‍රෝකර් වරු අනවශ්‍යයි.) 0786064847.
067427

මහරගම කටුවාවල පර්චස් 8,​ 10,​ 12 කැබලි හෝ පර්චස් 40 සම්පූර්ණ ඉඩම වශයෙන් විකිණීමට. දුරකථන : 077-7043356 /​ 071-8774788.
067563

මහරගම විනීත පදිංචියට යෝග්‍ය පෙදෙසක නවීන දෙමහල් නිවස කඩිනමින් විකිණීමට. මහරගම නගරයට හා අනිකුත් සියලුම පහසුකම් සඳහා කී. මීටරයක දුර. පර් චස් 7ක ඉඩමේ,​ කාමර 5,​ නාන කාමර 2,​ වැසිකිළියක්,​ සේවක වැසිකිළි 1 අාරක්‍ෂක කැමරා,​ වායු සමීකරණය,​ උණු ජලය,​ විවෘත සඳළුතල,​ ගරාජය,​ රෝලර් ගේට්ටුව සමග,​ භූමිදර් ශන සැකසූ ගෙවත්ත සහිත ව. අඩි 2,​300 නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට. රු. මිලියන 41යි. (සාකච්ඡාකරගත හැක.) 0776055750.
067304

මාලබේ ඉඩමක් විකිණීමට. * පර්චස් 12 ඇත. අයකිරීම පර්චස් 11 සඳහා පමණි. මාලබේ අතුරුගිරිය 344 බස් මාර්ගයේ සිට මීටර් 50 ක් පමණි. අඩි 20 කාපට් කරන ලද පාර,​ පිට්ටුගල හන්දියට කි.මීටර් 1.7 යි. මිල පර්චසයක් රු. 990,​000/​- බැගින් සාකච්ඡාකරගත හැක අමතන්න. 0777-704242.
067404

මාලබේ වැලිවිටින් අගනා බිම් කොටස්. කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොලී රහිත ගෙවීමේ ක්‍රම සහ බැංකු ණය පහසුකම් සමගින් අමතන්න. 0717999222.
067331

මාලබේ සුහද මාවතින් SLIIT,​ HORIZON විශ්වවිද්‍යාල වලට හා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට ආසන්නව,​ කොතලාවල හා කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට සමීපව අගනා පර්චස් 10 බිම් කොටස් 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සමගින්. අමතන්න. 0717999222.
067328

මීගොඩ ආටිගල පාර,​ පානළුව එදිරිසිංහ මාවතේ පර්චස් 07 ඉඩමක් විකිණීමට. 077-6400619.
067167

මීපේ හයිලෙවල් පාරට මුහුණලා මනස්කාන්ත පරිසරයක සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා බිම් කොටස්,​ පර්චසය රු. 200,​000.00 සිට එකවර ගෙවීමේදී 20% දක්වා වට්ටම් සමගින් අමතන්න. 0717777888
067359

මොරටුව,​ කටුබැද්ද ශ්‍රී රාහුල පාර ඉසුරු මාවතේ පර්. 10.3 ක ඉඩම හා දෙමහල් නිවස විකිණීමට තිබේ. විමසීම් : 077-7827215 /​ 075-2363435.
067232

රුක්මලේ තල්දියාවල නඩුදෙණිය පාරේ පර්. 7.9 විකිණීමට පිරිසිදු ඔප්පු. පර්චසය ලක්ෂ 7 1/​2. 0718098673
067656

වැලිවිට කඩුවෙල දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත. කාමර (6) ගණන කතාකර ගත හැක. දුරකථන අංකය – 072-8984876,​ 0777-620772.
067069

විජේරාම නිදන කාමර 03,​ ප්‍රධාන නිදන කාමරය A/​C සහිත,​ සූර්යබල උණු ජලය,​ ඉඩපහසුකම් සහිත විසිත්ත හා ආහාර ගන්නා පෙදෙස,​ වාහනයක් සඳහා ගරාජය සහිත පර්චස් 10 ක ඉඩමේ පිහිටි නිවස ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට,​ සියලුම ප්‍රධාන බැංකු හා සුපිරි වෙළදසැල් ඇවිද යන දුරින් නිරවුල් ඔප්පු. 0777-557915.
062910

හෝකන්දර මාලබේ පාර පර්චස් 12 ඉඩමේ පිහිටි ව. අඩි 2718 ක නිදන කාමර 4,​ සාලය,​ කෑම කන කාමරය,​ පැන්ට්‍රිය,​ වැසිකිළි 2 හා මුළුතැන්ගෙය (එකක් සම්පූර්ණ කර ඇත) සේවක වැසිකිළිය හා වාහන නැවතුම සමග මිලියන 3.2 යි. සාකච්ඡාකරගත හැක. විමසුම් අංකය ජංගම – 0777-326239,​ විද්යුත් තැපෑල y​k​_​c​o​l​o​n​n​e​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
067738

හෝමාගම තලගල බෙරුකැටිය පර් චස් 12ක අගනා බිම් කොටස් විකිණීමට තිබේ. නළ ජලය,​ විදුලිය සහිතයි. 0779467313,​ 0779401210.
067434

හෝමාගම – හෝමාගම,​ අඹගස් හංදිය,​ ගල්කන්ද පාරේ,​ පර්චස් 7.1 ඉඩමක් ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ. 280/​128 බස් මාර්ගයට 800m,​ කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට වි. 10. දු.අ. 075-2985919 /​ 070-7930817.
067226

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කටුනායක – ආඬිඅම්බලම,​ ගුවන් තොටුපල – අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි. නේවාසික පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2 පමණයි. නල ජලය,​ විදුලිය සහිතයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අදම අමතන්න. 0711-485485.
067387

කඩවත කිරිල්ලවල නුවර පාරට විනාඩි 3 න් අධිවේගයට විනාඩි 05 යි. සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් මූලික ගෙවීම ලක්ෂ 16 යි. 0710888222
067348

කඩවත,​ රම්මුතුගල,​ බංගලාවත්තේ ප්‍රධාන කාපට් පාරකට මුහුණලා පර්චස් 12.6 ක් හරි හතරැස් ඉඩම,​ අංගසම්පූර්ණ නිවසක් සමග විකිණීමට. නුවර පාරට 1.2km,​ කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට 1.8km කිරිල්ලවල ජාතික පාසල් සීමාවේ. පැමිණ පරීක්ෂා කර බැලිය හැක. ලක්‍ෂ 89/​-. (මිල සාකච්ඡාවට). 076-2677118.
067609

කඩුවෙල නගර සමීපයේ මල්වාන හා නවගමුවට යාබදව අධිවේගී පිවිසුම් වලට හා බියගම ආයෝජන කලාපයට විනාඩි 10 දුරින් බිම් කොටසම ලක්ෂ 24 සිට 20% දක්වා අති දැවැන්ත වට්ටම් සමගින්. අමතන්න. 0710888777.
067334

කැලණිය වනවාසල පර්චස් 240 ඉඩම (පහත්බිම) විකුණන්නෙමු. වත්තලින්,​ ටයර් හවුස්,​ තොරණ හන්දියෙන් පිවිසිය හැක. 0272246292,​ 0718391873.
067568

කිරිබත්ගොඩ පර්. 12 ක දෙමහල් නිවස (නිවාස දෙකක් ලෙස පාවිච්චි කිරීමට හැක) ලක්ෂ 250/​-. 0713236217,​ 0760367673.
066721

කොච්චිකඩේ මීගමුව සහ කටාන නගර වලට සමීපයෙන් පර්චස් 10 නේවාසික බිම් කොටස් රු. 395,​000/​- සිට. අමතන්න. 0710333111.
067318

ගංවතුරට හසු නොවී,​ ස්වභාවික සුන්දරත්වය අත්විදින්න. බිම් කොටසම ලක්ෂ 10 යි. අම්බලන්ගොඩ,​ උෟරගස්මන්හංදිය බස් පාරට මුහුණලා සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් 100 ක් පමණයි. 0719111222
067338

ගම්පහ – උඩුගම්පොළ නාගරික බිම්කොටස්,​ ගුවන් තොටුපළ පාරට මායිම්ව,​ සියලු පහසුකම් සමගින් පර්චසයක් රු. 455,​000/​- සිට. 0711243243.
067324

දොම්පේ පාළුගම පදිංචියට සුදුසු ඉඩමකින් කොටස් කිහිපයක් ඉතා අඩුවට විකිණේ. වෙන්කරවා ගන්න. 0778626688.
067411

නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. මාකොළ තරුණසේවා සභාව පාරේ මීටර් 50 ක් දුරින්. විමසන්න. (පර්චස් 20). 072-8276911.
067500

මීගමුව නගරයට විනාඩි 10 න් ළඟා විය හැකි සියලු පහසුකම් සහිත අගනා නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස්. කටාන කඳවල සුබසාධක මාවතෙන් පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් කදිමයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. අමතන්න. 0711485485.
067315

මීරිගම නගරය සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 02 ක්. අධිවේගයට හා නගරයට විනාඩි 05 යි. මූලික ගෙවීම රු. 550,​000/​= සිට. 0710888222
067345

වත්තල එඬේරමුල්ල දුම්රියපළ ආසන්නව දෙමහල් නිවස ඇනෙක්ස් දෙකක් සමග විකිණීමට ඇත. කොළඹට ආසන්නයි. 011 2941115,​ 077 5470351.
067627

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කහතුඩුව ගෝනපල වීදියගොඩ පාරෙන් අගනා බිම් කොටස් නල ජලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ තාර යෙදූ මාර්ග සමගින් 20% දක්වා සුපිරි වට්ටම් ඇතුළු පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම රැසක්. අමතන්න. 0717999222.
067383

කුඹුක හොරණ – කොළඹ 120 පාරට මීටර් 700 ක් දුරින් පිහිටි පර්. 12 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. පර්. 1 ක් රු. 360,​000 අමතන්න. 077-1048125 /​ 077-3610184
066941

බණ්ඩාරගම – කොළඹ 162 බස් මාර්ගයට සමීපව සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සහිතව අගනා බිම් කොටස් 20 ක්. 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ මාස 18 දක්වා පොළි රහිත ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින්. අමතන්න. 0711888777.
067388

වාද්දුවෙන් විශ්මිත ඉඩම් අවස්ථාවක්. වාණිජ පැළ සහිත පර්චස් 14.5 නගරයට කිලෝමීටර 1 ක් පමණි. සාමකාමී වටපිටාව. මාර්ග ප්‍රවේශය පිරිසිදු ලේඛන. 0716843735 හෝ 0714557742 මගින් සම්බන්ධ කරගන්න.
067164

හොරණ නගරාසන්නයේ බැල්ලපිටිය නගරයෙන් නල ජලය,​ තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග,​ අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20,​ පර්චසය රු. 140,​000 සිට 20% දක්වා අගනා වට්ටම් සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින්. අමතන්න. 0717999222.
067378

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

ඉබ්බාගමුව නගරයට සමීපයෙන් පර්චසය රු. 112,​500/​= සිට තෙකලා විදුලිය හා සුවිශේෂි වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම අදම අමතන්න. 0702111333
067356

ඉබ්බාගමුව බතලගොඩ වැව් තාවුල්ලට මායිම්ව අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. ළමා උද්‍යාන,​ ඇවිදින මංතීරු සමගින් පර්. රු. 241,​500/​- සිට. බතලගොඩ වැවට හා සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා. 0710999222.
067385

කුරුණෑගල නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මල්ලවපිටියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස් නල ජලය සමග. පර්චසය රු. 298,​500 සිට. 0703111333.
067382

කුරුණෑගල පුත්තලම් පාර මාවීදලුපොත I පටුමග ප. 18 1/​2 II පටුමග ප. 20 විකිණීමට ඇත. රාත්‍රි 7 පසු අමතන්න. 0372222704.
067417

කුරුණෑගල මීගමුව ප්‍රධාන පාරට අතේ දුරින් උහුමීයෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කෙටස්. නළ ජලය සමග පර්චසය රු. 217,​500/​- සිට. 0703111555.
067322

කුලියාපිටිය වෛද්‍ය පීඨය ආසන්නයෙන් අගනා නේවාසික බිම් කොටස්. පර්චසය 80,​000/​- සිට. නල ජලය විදුලිය සමග සුවිශේෂී වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. 0702777888.
067389

කොළඹ අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අධිවේගී පිවිසුමට වි. 10 ක දුරින් නාරම්මල කඩහපොලින් අගනා බිම් කොටස් පර්චසය රු. 95,​500/​= සිට නළ ජලය සමග. 0711999888
067344

කොළඹ 6 පාරට අතේ දුරින් අධිවේගී පිවිසුමට වි. 5 ක දුරින් කුරුණැගල පොතුහැර අගනා බිම් කොටස්,​ දුම්රිය පළ පේනමානයේ පර්චසය රු. 317,​500/​ සිට. 0703111666
067354

වාරියපොල නගරයෙන් අවසාන බිම් කොටස් 01 පර්චසය රු. 89,​500/​= සිට නළ ජලය සමග. 0703111555
067339

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම – දේපළක් විකිණීමට – පර්චස් 60 ඉඩම සමග ගොඩනැගිල්ල – පුත්තලම නගරයේ,​ පාරට මායිම්ව,​ පුත්තලම මූලික රෝහලට සමීපව,​ ප්‍රධාන පාරට මීටර් 200 දුරින් පිහිටීම. වාණිජ කාර්යයකට හෝ බැංකුවලට සුදුසුය. 077-3097803.
066885

මීගමුව කුලියාපිටිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා සඳලංකාවෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. පදිංචියටත්,​ ආයෝජනයටත්,​ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0703222888.
067308

වෙන්නප්පුව නගරයෙන් සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි ඉඩමේ පර්. 15 අවසාන බිම් කොටස් 02. පර්චසය රු. 195,​000/​= අදම අමතන්න. 0711241241
067341

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මහනුවර,​ මාපනාවතුර,​ පර්චස් 14.5 අනර්ඝ ඉඩම කීල්ස් සුපර් සිට 400m සහ K.P.H. පුද්ගලික රෝහල සිට 300m. පර්චසයක් රු. 1,​600,​000/​-. 071-6973330.
063875

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

උතුරු මාතලෙන් නළ ජලය විදුලිය සහිත බිම් කොටස් 30 ක්. පර්චසය රු. 100,​000/​= සිට බැංකු ණය පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 0719444666
067350

දඹුල්ල නගර මධ්‍යයෙන් සියලු නාගරික පහසුකම් සමග බිම් කොටසම ලක්ෂ 27. සුවිශ්‍ෙෂි වට්ටම්. බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 0715228888.
067327

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

සුන්දර නුවර එළියේ ආයෝජනයට නගරය මැදින්ම අපෙන් ඉඩක්. බිම් කොටස් 34 ක්. පර්චසයක් ලක්ෂ 22 සිට. අමතන්න. 0710333444.
067336

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

මහියංගන පොළොන්නරු පාරට මුහුණලා නිවස සමග ගොඩ සහ මඩ ඉඩම විකිණීමට තිබේ. 078-4725487,​ 077-4556026.
067421

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල නගරයට ආසන්නව කෝට්ටේගොඩ රිටිගහඅරාව පල්ලේගම ජලය,​ විදුලිය සහ මාර්ග පහසුකම් සහිත අක්කර 2 1/​2 ක ඉඩමක් විකිණීමට අැත. විමසීම් 055-2294081
063333

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල නගර සීමාවෙන් සියලු පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් 03 ක්. අමතන්න. 0711623623
067353

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ඇල්පිටිය,​ කුරුඳුගහහැතැක්ම මාපලගම මහාමාර් ගයට මුහුණලා පිණිකහත පිහිටි පර් චස් 36. පන්සල,​ පාසල්,​ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,​ සුපර්මාකට්,​ හාඩ්වෙයාර්,​ ගොවිජනසේවා ටියුෂන් පන්ති,​ අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම්,​ ව්‍යාපාරික නේවාසික,​ සුන්දර පරිසරය. ප්‍රාදේශීය සභාව NBRO අනුමත පිරිසිදු ඔප්පු. හයිවේ පිවිසුමට විනාඩි 15. කොළඹට විනාඩි 45. පර් චසය 275,​000. සම්පූර් ණ ඉඩම (36) ලක්‍ෂ 99 වැඩිම ඉල්ලුමට වහාම විකුණමි. 0777689413,​ 0112742916.
067444

ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඉමදුම 10 කණුවෙන් අගනා බිම් කොටස් 10 ක් දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට මිනිත්තු 02 යි. ඇදහිය නොහැකි වට්ටමක්ද සහිතයි. අමතන්න. 0711154154.
067311

ගාල්ල උඩුගම පාරේ ජයන්ති හන්දියට නුදුරින් අගනා බිම් කොටස් 8 ක්. කරාපිටිය රෝහල 8 km. නාගරික හා ගැමි පරිසරයට මුසුවූ සීමිත බිම් කොටස්. අදම අමතන්න. 0711154154.
067386

ගාල්ල පර්. 24 අධිවේගී මාර්ගය ආසන්නයේ ඇති සින්නක්කර ඉඩම ජලය විදුලිය සහිතයි. නිවසක් සෑදීමට සුදුසුයි. ජාතික පාසල් ආසන්නයේ ඇත. කරාපිටියට මිනි. 20 පින්නදූවට මි. 40,​ පෝද්දල 8 කනුව. 071-3262728.
067130

ගාල්ල පින්නදූව නගරයෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඉතාමත් සමීපයෙන්,​ සුන්දර පරිසරයකට හා දොලපාරකට මායිම්ව,​ අගනා බිම් කොටස් 100 ක්. පර්චසය රු. 195,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. 0711480480.
067393

ගාල්ල – ඉහළම ස්ථානයක පිහිටි පර්චස් 18 ක ඉඩමෙහි දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට. ලොකු නිදන කාමර 06,​ නාන කාමර 02,​ විසිත්ත කාමර එකයි,​ මුළුතැන්ගෙය හා කෑම කාමර ප්‍රදේශය,​ ගාල්ලේ සිට කි.මී. 3,​ බද්දේගම පාරට මුහුණලා පිහිටීම. අමතන්න. 074-1745171 හෝ s​r​i​y​a​n​i​-​h​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m
​066937

තංගල්ල නගරයට 2.5 km නුදුරින් ලීඩ්ස් ජාත්‍යන්තර පාසලට ඉතා සමීපව අගනා බිම් කොටසක්. පර්චසය රු. 112,​500/​- යි. සියලු පහසුකම් සහිතව. 0711444999.
067391

බද්දේගම නගරයට හා බද්දේගම දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට ඉතා සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 15 ක් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පර්චසයක් රු. 185,​000/​- සිට. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 20% වට්ටමක්ද සහිතයි. අදම අමතන්න 0711480480.
067380

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය

කඹුරුගමුව නව නගරයේ අඩුම මිල පර්චසයක් රු. 280,​000/​= ක් පමණයි. සියලු පහසුකම් සහිතව සුපිරි බිම් කොටස් 5 ක්. 0711444999
067347

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුගමුව මැදගොඩ පිහිටි අක්කර 2 ක පමණ විශාලත්වය ඇති ඉඩම සහ නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. විමසන්න. 074-0214134.
067607

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට නගරයේ ඉඩමක් සහ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත. විමසීම් : 0703253507.
067425

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අැතුල්කෝට්ටේ කාමර 02 සාලය පාකින් සහිත නිවස කුලියට රු. 60,​000 අමතන්න. 077-3410003,​ 071-1713700.
061365

ඇතුල්කෝට්ටේ ගෘහභාණ්ඩ ශීතකරණය යාබද නාන කාමරය සහිත කාමරය,​ වෙනම ඇතුල්වීම,​ ගරාජය තනි පිරිමි /​ ගැහැණු අයෙකුට මසකට 25,​000/​- මාස තුනක අත්තිකාරම් 071-4033750.
065821

කළුබෝවිල නිදන කාමර 2 ක් සහිත ව.අඩි. 1334 ක පළමු මහල සුඛෝපභෝගී එපාට්මන්ට් නිවස මිලියන 27. 0777-037765.
067448

කළුබෝවිල – වෙන්ව පිහිටි නිවසක්,​ කුලියට – රෝහල අසල,​ නිදන කාමර 4,​ සේදුම්කාමර 3,​ විසිත්ත කාමරය,​ මුළුතැන්ගෙය,​ ගබඩා කාමරය,​ රථගාල,​ උද්‍යානය සහිතය. 077-3136421.
066787

පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත්ව මොරටුව සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කළ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. විසිත්ත කාමරය,​ නිදන කාමර 2 ක්. මුළුතැන්ගෙය,​ ඇතුළත පිහිටි නාන කාමරය,​ කුඩා වාහනයක් සඳහා වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත. කුලී මුදල මසකට රු. 30,​000/​= වන අතර වසරක ආපසු ගෙවිය හැකි තැන්පතුවක් බලාපොරොත්තු වන අතර සාකච්ඡා කරගත හැක. අමතන්න. 0768685594/​ 0712413243
067580

පිළියන්දල හොන්නන්තර කාමර 02 ඇටෑච් බාත්රූම් සහිත නිවස කුලියට. 255 බස් පාරට 350m. 0719287658,​ 25,​000/​-.
067423

මිරිහාන නිදන කාමර 3 ක් සහිත උඩුමහල් නිවස වාහන දෙකක් සඳහා නැවතුම කුඩා ගෙවත්ත සමග කුලියට. 0774466282
064955

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

දළුපිටිය – කඩවත -කොටුව 261,​ බස් මාර් ගයට මීටර් 50යි. නිදන කාමර 4,​ නාන කාමර 3,​ සේවක කාමරය හා වාහන 4ක් සඳහා නැවතුම සහිත දෙමහල් නිවස කුලියට. මසකට රු. 60,​000/​- කඩවත අධිවේගී මාර් ග පිවිසුමට කි.මීටර් 2යි. කිරිබත්ගොඩ නගරයට කි. මීටර් 2යි. 071 8107400.
067717

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

කුලියාපිටිය බෝවත්ත බස්පාරට මුහුණලා මැදකඩිගමුව රෝ.ක. පල්ලියට ආසන්නව ජල විදුලිය ලීබඩු සමග ටයිල් කළ සාලයක් කාමර දෙකක් කුස්සියක් නාන කාමරයක් සහිත නිවසකින් කොටසක් රැකියාවැති පවුලකට කුලියට දීමට ඇත. 071-8329210,​ 077-3112892,​ 076-3427311,​ 077-6036102.
067173

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division